Menu

Op de eerste rij, 26 oktober 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Nieuwe algemeen secretaris Boerenbond

Maandag benoemde het Hoofdbestuur van Boerenbond Frans De Wachter als nieuwe algemeen secretaris. Hij volgt Peter Bruggen op die om gezondheidsredenen zijn functie als algemeen secretaris neerlegt. Frans is een echt ‘product’ van onze brede organisatie. Hij startte zijn loopbaan bijna 15 jaar geleden als nationaal voorzitter van KLJ, werd nadien directeur van KLJ-Groene Kring om dan – na een kort intermezzo buiten de Boerenbondgroep – bij Landelijke Gilden aan de slag te gaan om daar het vernieuwingstraject op de rails te zetten. De voorbije twee jaar was Frans verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten van Boerenbond en Landelijke Gilden als directeur van het servicecenter. De algemeen secretaris is in feite de CEO van de organisatie. Hij moet er, samen met de andere leden van het management, voor zorgen dat onze organisatie op de meeste efficiënte en effectieve wijze gerund wordt zodat het maximale resultaat voor onze leden bereikt wordt.

Frans heeft doorheen zijn beroepsloopbaan de organisatie door en door leren kennen, is vertrouwd met het werken met vrijwilligersstructuren én heeft bewezen een echt managementtalent te zijn. De geknipte persoon dus om onze organisatie verder toekomstgericht en met een open vizier uit te bouwen, daarbij voortbouwend op onze sterktes, maar ook bereid om onze minder sterke kanten aan te pakken. In een reactie op zijn benoeming zei hij gisteren aan de leden van het Hoofdbestuur “heel veel goesting te hebben om er zich voluit in te smijten.” Dat is de spirit die we graag horen. Hij neemt zijn taak op vanaf 1 november. Ik wens hem, mede namens de collega’s van het Hoofdbestuur en de medewerkers, veel succes. Bij deze ook een oprecht woord van dank aan Peter Bruggen die de afgelopen vier jaar de organisatie als algemeen secretaris heeft geleid. Hij blijft, ook na 1 november, deel uitmaken van de leiding met een aantal bijzondere opdrachten, waaronder de begeleiding van het verandertraject bij Landelijke Gilden.

Vanaf 1 november krijgen jullie ook een nieuw gezicht te zien als woordvoerder van Boerenbond. Anne-Marie Vangeenberghe, het vertrouwde woordvoerdersgezicht, gaat binnen de organisatie na meer dan 11 jaar een nieuwe uitdaging aan. Luc Vanoirbeek, gedurende jaren werkzaam in de tuinbouwsector en op dit moment adviseur Europees en internationaal beleid, volgt haar op als woordvoerder van onze organisatie. Ook aan Anne-Marie een oprechte dankjewel om gedurende al die jaren bij nacht en ontij, op werk- en feestdagen paraat te staan om de pers op te vangen, en evenzeer succes gewenst aan Luc!

MCC en DGZ in vernieuwde opstelling

Deze week openden Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Melkcontrolecentrum (MCC) hun vernieuwde gebouwen in Lier én Torhout. De opstelling en inrichting van de nieuwe gebouwen is de consequente doorvertaling van de beslissing die vorig jaar genomen werd om de krachten te bundelen. En om te gaan voor een doorgedreven operationele samenwerking die leidt tot een maximale kwaliteitsvolle dienstverlening aan de veehouders-klanten. Het is en blijft belangrijk dat de sector zichzelf organiseert en dat op de meest effectieve en efficiënte wijze. We mogen best fier zijn op het traject dat al gelopen werd door beide organisaties – denken we maar aan de sluitende interprofessionele bewaking van de melkkwaliteit en het succes van verschillende bestrijdingsprogramma’s (IBR, BVD, aujezsky, salmonella  …) waar we voorlopen op de buurlanden. Door de bundeling van de krachten tussen MCC en DGZ verzekert de dierlijke sector zich ervan om alert en snel te kunnen schakelen wanneer calamiteiten of dierziekten zich voordoen. Maar de operationele samenwerking biedt zeker ook mogelijkheden op het vlak van data-ontsluiting. Beide organisaties beschikken immers over heel wat data over de veehouders-klanten. Een bundeling, ook op dat vlak, met bijbehorende data-analyse kan voor de klanten-veehouders zeker een belangrijke meerwaarde op hun bedrijf opleveren. Aan beide organisaties om ook hier het maximale uit de kan te halen voor hun klanten!

Bijklussen in de tuin

In het Zomerakkoord besliste de federale regering dat werknemers, gepensioneerden en zelfs werklozen tot 6000 euro per jaar (of 500 euro per maand) onbelast kunnen bijklussen. Afgelopen weekend werd de lijst van klussen die in aanmerking komen door de regering afgeklopt. Het gaat over diensten ‘met een maatschappelijke meerwaarde’ waarbij de regering naar eigen zeggen wil vermijden dat ze in het vaarwater zouden komen van zelfstandige activiteiten en dus oneerlijke concurrentie zouden veroorzaken. Maar garanties daarvoor zijn er niet. Op de lijst staat bijvoorbeeld ‘kleine onderhoudswerken op of rondom de woning’. De vrees is dat hier al snel concurrentie zal ontstaan met onze professionele tuinaannemers. Onze bekommernis gaat ook uit naar de kwaliteit van de dienstverlening. Ook op het vlak van veiligheid en aansprakelijkheid maken we ons zorgen. Tuinaannemers moeten voldoen aan een hele rits van veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, arbeidsmateriaal enzovoort. Wat met een bijklusser? En wat met de aansprakelijkheid als het misloopt? Allemaal vragen waarop tot op vandaag geen antwoord is of geen garantie kan geboden worden. Boerenbond en AVBS-Groen Groeien vragen dan ook eerst sluitende garanties op het vlak van eerlijke concurrentie vooraleer dit systeem definitief van start gaat.

We vragen eerst sluitende garanties op het vlak van eerlijke concurrentie vooraleer het systeem van onbelast bijverdienen van start gaat.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond