Menu

Op de eerste rij, 26 maart 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Corona-update

Vorige vrijdag stuurde ik jullie allen een mail. Uitzonderlijk, maar uitzonderlijke situaties eisen uitzonderlijke acties. Ik hoop dat jullie hem lazen en voelen dat jullie niet alleen staan in deze onwezenlijke en voor sommige van onze leden dramatische tijden. We zijn dag en nacht aan de slag om de impact van deze gezondheidscrisis – de grootste crisis sinds Wereldoorlog II – mee te helpen opvangen. Burgers en overheid beseffen plots weer de waarde van voedsel en voedselproductie. Bij burgers leidt dit tot weinig fraai hamstergedrag. De federale regering nam de agro-voedingssector – inclusief onze bedrijven – op in de lijst van essentiële sectoren voor het land die absoluut moeten blijven draaien. We kunnen blijven boeren. Maar de vraag is hoe …? Want deze crisis heeft zware economische impact, ook op onze sector. In de sierteelt ligt de handel compleet stil en ook meer en meer andere sectoren ondervinden zware prijsdruk. Ik denk bijvoorbeeld aan de aardappelsector waar er plotse vraaguitval is, maar ook aan de prijs van specialties die de weg naar de horeca niet meer vinden. Daarnaast zitten we nu net ook in het seizoen waarin vele handen nodig zijn. De komende weken zouden hier normaal 30.000 (vooral buitenlandse) seizoenarbeiders aan de slag moeten zijn. Nu dreigt een acuut tekort waardoor asperges, aardbeien, zachtfruit niet geoogst geraken en het werk voor de productie van het komende seizoen niet gebeurt.  

Onze regeringen hebben al maatregelen genomen met een hinderpremie, overbruggingsrecht, waarborgregelingen, de tweede plukkaart, de VDAB die mensen prioritair zal toeleiden naar vacatures uit kritieke sectoren enzovoort.

Appreciatie voor onze ministers hierbij, ze doen goed werk in bijzonder moeilijke omstandigheden. Maar er zal meer nodig zijn om onze bedrijven overeind te houden en ervoor te zorgen dat ze dit overleven. Zo is er dringend nood aan een opkoopregeling voor vers product dat niet geoogst, niet verhandeld of niet opgehaald kan worden en moeten er snel extra maatregelen komen om voldoende arbeidskrachten te vinden voor het werk dat in de komende weken moet gebeuren. Technisch werklozen inzetten op onze bedrijven met behoud van uitkering, is een uitdrukkelijke vraag. Velen onder hen zitten thuis en zouden niet liever willen, maar mogen niet …

Mekaar samen recht houden, daar komt het op aan.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Ook Europa moet aan de slag. Deze week is er Landbouwraad. We hebben landbouwcommissaris Wojciechowski gevraagd het arsenaal Europese crisismaatregelen in te zetten én ook open te stellen voor de sierteelt, bijvoorbeeld in de vorm van steun voor niet-oogsten of groen oogsten. Ook de toevoer van goederen (bijvoorbeeld zaaigoed, veevoeder, meststoffen, fyto …), de doortocht van arbeidskrachten en de handel moet gegarandeerd blijven binnen de interne markt. Europees Parlementslid Kris Peeters kreeg alvast de reactie van Wojciechowski dat hij de sierteelt in zijn acties opneemt. Daar houden we hem aan!

Deze crisis is ook een test voor de solidariteit binnen de keten. Samenwerking binnen de agro-voedingsketen is nu meer dan ooit nodig. Mekaar samen recht houden, daar komt het op aan.  Dat impliceert dat alle schakels binnen de keten aan het werk blijven: van boeren over toelevering, dienstverlening, transport, handel, verwerking en distributie. Daar zal ook de ERMG (de Economic Risk Management Group), waar Boerenbond deel van uitmaakt, op werken: business continuity binnen de agro-voedingsketen. Solidariteit en samenwerking betekent ook dat problemen samen opgelost worden. Zo heb ik gevraagd dat de problemen van plotse vraaguitval in de aardappelsector dringend bij Belpotato op tafel komen en opgelost worden. En ik hoop dat ook de supermarkten hun duit in het zakje doen. Ze doen goede zaken deze dagen, maar ik vraag hen uitdrukkelijk om dit te doen met Belgisch product. Heel concreet: het is een schande dat supermarkten op dit moment bloemen en planten van elders verkopen en het Belgisch topproduct van onze siertelers links laten liggen! Verkoop het gevarieerde vers product van bij ons dat nu en de komende weken volop beschikbaar en op zijn best is.

Beste leden, we zijn er voor jullie, ook en zeker nu in deze moeilijke tijd. Contacteer ons als je hulp nodig hebt of als je het niet meer ziet zitten. Onze mensen staan klaar voor jullie.

En intussen: take care! Zorg goed voor jezelf en voor de mensen rondom je. We komen hier samen door.

Meer informatie