Menu

Op de eerste rij, 25 maart 2021

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Aardappelcontracten

Een goed jaar geleden werd Belpotato.be, de brancheorganisatie in de aardappelsector, opgericht. Haar eerste levensjaar was best wel turbulent. Corona verstoorde de markt grondig, de exportafhankelijkheid werd pijnlijk duidelijk, en ook het CIPC-dossier en de problematiek van de aardappelcontracten beroerden de sector. Heel veel werk op de plank dus voor een nieuwe organisatie die nog niet op routine kon draaien.

Veel werk op de plank bij Belpotato.be!

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

En toch, deze snelgroeiende sector zal de groeipijnen alleen maar overwinnen door samen aan de overlegtafel naar oplossingen te zoeken. Dat is net ook de reden van Belpotato.be. Van bij de telers ligt de legitieme vraag op tafel om de positie van de teler bij het afsluiten van aardappelcontracten te verbeteren en het contractkader transparanter en beter te maken met duidelijke afspraken over ontvangst- en betaalvoorwaarden. Naast de actualisatie van de code-Laruelle, met daarin goede contractpraktijken, wil de werkgroep Contracten binnen Belpotato onder auspiciën van de FOD Economie ook werk maken van meer diverse contracttypes, namelijk tonnen-, hectare- en hybridecontracten met een combinatie van te leveren tonnen in functie van een bepaalde oppervlakte. Dat moet vanaf teeltseizoen 2022 voor de teler meer maatwerk mogelijk maken en meer zekerheid bij uitzonderlijke weersomstandigheden. Er moet nu wel snel resultaat komen want op het terrein groeit de nervositeit. Intussen kijkt ook minister Clarinval mee over de schouder, na de mediaberichten over oneerlijke contractpraktijken. Een warme oproep dus aan de verwerkers om te landen, zodat we straks met een propere lei kunnen starten aan de uitplant van de nieuwe oogst.

Digitaal kunstmestregister definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering keurde vorige week het bij MAP 6 ingevoerde digitaal kunstmestregister definitief goed. Boerenbond is niet tegen een kunstmestregistratie. De waterkwaliteit verbetert immers onvoldoende. Daarnaast is ook de gelijkschakeling met de registratie van dierlijke mest te begrijpen.

Een eerste versie van het register was voor ons no passaran wegens niet werkbaar. Over wat nu goedgekeurd werd, zijn we nog  steeds niet enthousiast – en dat is nog zacht uitgedrukt – want met een beetje goede wil en vertrouwen kon het allemaal veel eenvoudiger en efficiënter. De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat er een paar verbeteringen zijn aangebracht die het systeem wat werkbaarder maken. Zo krijgen land- en tuinbouwers die een positieve bedrijfsevaluatie hebben meer tijd voor de registratie (30 dagen in plaats van 7 dagen) en is er de garantie dat er zo snel mogelijk een systeem voor automatische uitwisseling van gegevens komt zodat bijvoorbeeld de gegevens die de handelaar noteert in zijn verkoopregister dan automatisch kunnen worden doorgegeven aan de boer voor zijn aankoopregister. Idem voor de gegevens uit teeltopvolgingssystemen. Zo zal de administratieve last dan verlaagd kunnen worden. Zaak zal zijn om de druk op de Mestbank hoog te leggen zodat die koppelingen er snel komen. Daarnaast zijn er voor 2021 en 2022 ook een aantal overgangsbepalingen opgenomen en is er tijd tot 15 mei om de kunstmesthandelingen van dit jaar in het systeem in te geven.

We zijn niettemin ontgoocheld. Ontgoocheld omdat wie in gebiedstype 0 ligt (en het dus goed doet op het gebied van waterkwaliteit) enkel een beroep kan doen op de verlengde termijn van 30 dagen indien men een bedrijfsevaluatie laat uitvoeren ... Zoiets is onbegrijpelijk, wie het sowieso goed doet, moet dus eerst nog eens stalen laten nemen en een evaluatie laten uitvoeren vooraleer gebruik te kunnen maken van de versoepelde regeling die geldt voor bedrijven in gebieden die het minder goed doen, maar die wel een individuele goede bedrijfsevaluatie hebben. Dat is toch wel kafka … Ook boeren die niet of minder vertrouwd zijn met digitale tools, moeten maar hun plan zien te trekken.

Ontgoocheld ook omdat het digitale systeem dat de Mestbank heeft uitgewerkt er eentje lijkt uit het stenen tijdperk. Voor een Vlaamse overheid die toch uitgesproken ambities heeft rond digitalisering en inzet op administratieve vereenvoudiging is het uitrollen van een systeem zonder dat daarin de automatische gegevensuitwisseling en het only once-principe (geen dubbele registratie) van in het begin is ingevuld toch zwaar onder de lat.

Ontgoocheld ten slotte omdat dit dossier nog maar eens toont hoe de Mestbank naar boeren kijkt …

Meer informatie