Menu

Op de eerste rij, 24 september 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Digitale multimediale corona-editie Dag van de Landbouw bereikt 814.645 unieke bezoekers

Vorig weekend vond de 38ste editie van de Dag van de Landbouw plaats. Ditmaal kregen we – door corona – geen massa bezoekers over de vloer bij onze bedrijven, maar wel een digitale multimediale corona-editie met vijf bekende Vlamingen, die vanuit hun boerenbubbel via sociale media hun belevenissen deelden met het brede publiek. Ik ging een kijkje nemen en zag hoe onze BV’s zich inleefden in het boerenleven, hoe zij stonden te kijken van het ondernemerschap en de vakkennis van onze boeren en die bewondering ook uitdroegen naar het brede publiek. En dat brede publiek genoot mee. Onder meer via de uitstekende samenwerking met Radio 2 had onze alternatieve Dag van de Landbouw op sociale media een bereik van 814.645 Vlamingen. Opdracht volbracht dus! Bij deze een dikke merci aan onze communicatiedienst voor de creativiteit in het uitdenken en uitwerken van dit corona-alternatief, aan de vijf gastgezinnen en onze partners KBC, SBB, Radio 2, Logeren in Vlaanderen en De Zondag.

Op naar de volgende editie – die hopelijk een mix kan zijn van het ‘oude normaal’ met de meerwaarde van het geslaagde digitale experiment van dit jaar. Corona kreeg ook de Dag van de Landbouw niet klein!

Het regeerakkoord vrij geïnterpreteerd

In het Vlaams regeerakkoord wordt tegen 2024 4000 ha en tegen 2030 10.000 ha bijkomend bos voorzien, eerst te realiseren in groene gebieden en pas daarna eventueel in agrarisch gebied. Dat laatste is cruciaal om het landbouwgebied maximaal te vrijwaren van nieuwe zonevreemde activiteiten, zoals bos. Die garantie was niet voorzien in het bosplan dat voor de zomer door minister Demir – zonder enig overleg met de sector – gelanceerd werd. In het parlement beloofde de minister overleg met de sector in de verdere uitvoering van het plan ...

De eerste stap in die uitvoering kwam vorige week in aanloop naar het grote boscongres op 5 oktober, waarbij alle gemeenten worden opgeroepen ook hun steentje aan de bebossing bij te dragen. De Vlaamse regering besliste om de bebossingssubsidies te verhogen tot 25.000 euro/ha voor wie wil bebossen en tot 90% voor wie aankoopt om te bebossen. In de eerste teksten gold die verhoogde subsidie ook in het agrarisch gebied. Na protest van onze kant bij zowel minister Demir als bij minister Crevits werd de regeling bijgestuurd.

Voor de aanplantsubsidie zijn gronden gelegen in herbevestigd agrarisch gebied en in agrarisch gebied vastgesteld in gewestelijke RUPS’s uitgesloten. In ‘gewoon’ agrarisch gebied moet het perceel twee jaar vrij van landbouwgebruik zijn. Gronden in landbouwgebruik gelegen in herbevestigd agrarisch gebied zijn uitgesloten van de aankoopsubsidie. Dat komt deels tegemoet aan onze bezwaren. De nieuwe bebossingssubsidieregeling blijft echter een vrije interpretatie van het regeerakkoord: men stimuleert bebossing in landbouwgebied, terwijl er nog heel wat gebied met een groene bestemming beschikbaar is. Of beschouwt men bos dan misschien niet als thuishorend in natuurgebied? Men gaat ook verder dan aangekondigd in het bosplan, waarin stond dat het steunpercentage voor aankoop enkel zou verhogen voor de groene gebieden. Agrarisch gebied is nog altijd geel van kleur, blijkbaar heeft men dat over het hoofd gezien …

En wat met de afspraak in het regeerakkoord om het zonevreemd gebruik in landbouwgebied te stoppen? Of gaat dat enkel over tuinen, zonevreemde bedrijfjes, schapen en omgebouwde boerderijen? Benieuwd hoe en wanneer men aan die passage van het regeerakkoord uitvoering gaat geven en of dat met dezelfde snelheid zal gebeuren als de bosambitie …

Want intussen koopt het Agentschap Natuur en Bos op zeer actieve – zelfs agressieve –  manier percelen op in het agrarisch gebied. Bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant in het kader van de Brabantse Wouden, waardoor jonge landbouwers plots hun huiskavel verliezen. Dat is voor mij geen fait divers meer. En het is heus niet Boerenbond die dit verzint en ‘moeilijk doet om moeilijk te doen’, zoals sommigen beweren.

We zijn niet tegen extra bos in Vlaanderen, maar je kan ons niet verwijten dat wij als beroepsorganisatie opkomen en zullen blijven opkomen voor de belangen van onze land- en tuinbouwers in het agrarisch gebied. ‘Ruimte om te ondernemen’, een mooie slogan die hopelijk ook geldt voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers!

“De digitale multimediale corona-editie van de Dag van de Landbouw bereikte 814.645 unieke bezoekers.”

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Meer informatie