Menu

Op de eerste rij, 24 oktober 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Landbouw hoort niet in het verdomhoekje

Ik werd vorige week uitgenodigd voor een gesprek met de nieuwe minister voor Omgeving, Zuhal Demir. We maakten vorig jaar al kennis toen zij als staatssecretaris een dagje stage liep op een aardbeienbedrijf. Ze sprak toen al haar waardering uit voor de sector want ze ging als tiener vaak mee met haar vader, die na zijn werkuren als mijnwerker ook fruitplukker was. Tijdens die stage kwamen thema’s als (seizoen)tewerkstelling, rechtszekerheid, weersrisico’s … aan bod.

Ik heb in het gesprek nu onze bekommernissen in alle deeldossiers die onder haar bevoegdheid vallen en die ons aanbelangen – en dat zijn er heel wat – aangekaart: nood aan snelle en rechtszekere vergunningen, Rendacfinanciering, ruimtelijke planning, mestbeleid, natuurbeleid, … Ik heb gepleit voor rechtszekere, efficiënte maar ook haalbare en betaalbare regels waarbij onze bedrijven de tijd en ruimte krijgen om zich aan te passen. We hebben ook onze ongerustheid geuit over een aantal dingen in het Vlaams regeerakkoord (natuuruitbreiding, Vlaamse parken …), verduidelijking gekregen en afgesproken om hierover goed met de sector te overleggen. De minister benadrukte zelf het belang van niet-polariseren, van discussies voeren op basis van juist en relevant cijfermateriaal, het belang van te zoeken naar win-winsituaties en de nood aan echt overleg met de sector. Het is een vraag waar wij graag op ingaan, wetende dat er ook bijzonder moeilijke dossiers zullen volgen …

Exact dezelfde bekommernissen leven bij de nieuwe minister van Landbouw, Hilde Crevits, met wie ik eveneens een lang gesprek had. Op zich een goed teken trouwens dat de twee Vlaamse ministers met de meest belangrijke portefeuilles voor onze sector, dezelfde uitgangspunten delen. De ruimte ontbreekt hier om alle dossiers te overlopen waarover ik het met minister Crevits had, maar positieve communicatie over onze sector naar de buitenwereld en waardering voor onze sector zullen sowieso de speerpunten van haar beleid worden. Het economisch belang van onze sector. Alle innovatie, vernieuwingen en stappen voorwaarts die door onze bedrijven gezet worden … De strategische rol die onze boeren en tuinders opnemen in Vlaanderen, zoals het regeerakkoord het zegt. Daarover beter communiceren en daarvan iedereen bewust maken en zo de waardering voor onze boeren aanwakkeren – zowel bij burgers maar ook bij beleidsmensen. Onze nieuwe minister van Landbouw neemt zich voor om daar, naast alle inhoudelijke dossiers die op haar tafel zullen komen, werk van te zullen maken. Dat is meer dan broodnodig want het voortdurende boerenbashen, zoals ik het dikwijls noem, weegt zwaar door, bij iedereen in de sector. Eenzijdige berichtgeving gebaseerd op onjuiste cijfers, gemanipuleerde filmpjes met beeldmateriaal verkregen door inbraken in stallen, denigrerende en kwetsende affiches, culpabiliserende en polariserende taal, actiecomités tegen vergunningen … Landbouwers voelen zich in de verdomhoek gezet … en daar horen we niet thuis!  Het was ook de reden van de start van #Boerentrots, én ook de echte reden van het massale boerenprotest bij onze Nederlandse collega’s.

Het voortdurende boerenbashen weegt zwaar door.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

 

Nederlandse stikstofregels anders dan hier

De directe aanleiding van dat protest is de stikstofproblematiek. De Nederlandse aanpak is door de rechter onvoldoende bevonden en dus gaat het land (of beter de vergunningverlening voor alle sectoren in Nederland) op slot. De oplossing vanuit de politiek was eenvoudig: we rijden wat trager en bouwen vooral de veestapel drastisch af. Alsof het stikstofprobleem vooral een boerenprobleem is … Na dagen actievoeren, groeit (hopelijk) stilaan het besef – zelfs bij de Nederlandse koning – dat het probleem samen aangepakt moet worden en niet alleen door de boeren. Net wat wij in de Vlaamse discussies ook steeds inbrachten. En dan … is er toch weer plots een Vlaamse prof die, zonder ernstige onderbouwing, stelt dat een reductie van de veestapel met 30% alle klimaat- en milieuproblemen zal oplossen. Neen dus! Voorts vindt men het nodig te poneren dat het nog slechts een kwestie van tijd is vooraleer ook Vlaanderen op slot gaat – terwijl onze PAS fundamenteel anders is dan de Nederlandse. Opnieuw neen dus! In Boer&Tuinder van deze week maakt Bart Beliën duidelijk waarom we duidelijk ‘neen’ zeggen. Neen, want onze Vlaamse landbouw hoort niet thuis in het verdomhoekje! Wel integendeel, iedereen mag en moet #Boerentrots zijn op wat we realiseren!

Meer informatie