Menu

Op de eerste rij, 24 juni 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Grote uitdagingen voor Milcobel

Vorige week besliste de algemene vergadering van Milcobel om het mandaat van haar voorzitter en ondervoorzitter niet te verlengen. Een duidelijk signaal van de leden die – zoals het hoort in een coöperatie –het binnen hun coöperatie voor het zeggen hebben. Het vertaalt de aanhoudende ontevredenheid van de leden-melkveehouders over de uitbetaalde melkprijs. Milcobel staat – zoals alle andere zuivelfabrieken –reeds enige tijd voor de grote uitdaging om het groeiende melkvolume van haar leden te verwerken en af te zetten binnen een hyperconcurrentiële omgeving en tegelijk haar leden te verzekeren van een competitieve melkprijs. Als je kijkt naar de internationale melkprijsvergelijkingen van de verschillende zuivelfabrieken, is de vaststelling echter dat Milcobel al enige tijd onderaan bengelt.

De coronacrisis heeft dit fenomeen enkel maar verder versterkt. De moeilijke marktsituatie met verstoorde export en de tijdelijke sluiting van horeca en foodservice vertaalde zich in grote onderlinge melkprijsverschillen, gedreven door het specifieke productgamma en afzetkanalen. Opnieuw bengelde Milcobel in deze periode onderaan de ladder … Het bedrijf heeft de voorbije jaren nochtans geïnvesteerd in een hoogwaardige productiecapaciteit, die inzet op de realisatie van meerwaarde uit onder meer kazen. Daarnaast is Milcobel er ook in geslaagd om de groeiende melkaanvoer van haar leden te blijven verwerken. Dat kan niet van alle kopers worden gezegd  … De investeringen om die groeiende melkaanvoer te valoriseren zijn dus gebeurd. En toch zijn de prestaties van het bedrijf niet goed en dàt moet de grootste zorg zijn van het Milcobel-bestuur. De valorisatie in melkgeld kan nu echt niet langer op zich laten wachten. Het is aan het verkozen bestuur en de nieuwe CEO Nils van Dam om het schip dus bij te sturen en Milcobel om te vormen tot een gezonde en veerkrachtige coöperatie, die de melkafzet van haar leden veilig stelt naar de toekomst en inzet op een maximale vermarkting van haar productgamma. De Vlaamse melkveehouders verwachten een daadkrachtige aanpak die snel resultaten op het terrein oplevert, zodat het vertrouwen in de coöperatie op korte termijn wordt hersteld.

De Vlaamse melkveehouders verwachten een daadkrachtige aanpak van Milcobel, die snel resultaten op het terrein oplevert.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Weg met de eenheidsworst

Dat zou het resultaat moeten zijn van de nieuwe ‘architectuur’ voor kwaliteitssystemen in de varkensketen, waarover afgelopen week een akkoord werd uitgetekend door de besturen van Codiplan en Belpork. Door een samenwerking tussen beide systemen zal er werk worden gemaakt van een generiek lastenboek markttoegang voor de varkenssector. Codiplan blijft verantwoordelijk voor het beheer van alle wettelijke verplichtingen inzake voedselveiligheid en dierenwelzijn. Met Newpork, voorlopig de naam die het nieuwe generieke lastenboek meekreeg, wordt niet alleen de toegang tot de Belgische, maar ook de Duitse markt gegarandeerd. Bijkomende kwaliteitsvereisten van de verschillende retailers kunnen worden geplaatst bovenop deze generieke sokkel, zodat er met deze nieuwe aanpak flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe consumentenbehoeften. De differentiatie van lastenboeken bovenop het generieke lastenboek moet op termijn ook resulteren in een meerprijs voor de varkenshouders, die bovenwettelijke inspanningen doen. Op niveau van de veehouder kan alles worden geborgd vanuit één enkele combi-audit, waardoor de administratieve last geminimaliseerd wordt. Door de samenwerking wordt een belangrijke stap richting meer efficiëntie gezet en worden tegelijk ook een aantal toekomstige uitdagingen waarvoor de sector staat aangepakt. Om de verduurzaming van de sector in beeld te brengen, zal er een duurzaamheidsmonitor worden uitgerold. De komende maanden zal alles verder worden geconcretiseerd. De producenten-varkenshouders kunnen dit nieuwe ‘varkensgeluid’ alleen maar toejuichen; aan de keten om werk te maken van de broodnodige differentiatie.

Meer informatie