Menu

Op de eerste rij, 24 augustus 2018

Terug naar Opinie

Technologie slim inzetten

In heel Vlaanderen zijn de voorbije weken en ook nu nog gemeentelijke schattingscommissies aan het werk om de schade aan de teelten in te schatten. De oproep die we vanuit Boerenbond hiervoor gelanceerd hebben om vlug op pad te gaan omdat de vaststelling nog voor de oogst moet gebeuren, werd door het overgrote deel van de gemeenten positief beantwoord. De meeste gemeenten hebben zelfs de moeite gedaan om me persoonlijk te laten weten wanneer ze op pad zouden gaan en/of hoever ze al gevorderd zijn in hun werkzaamheden. Chapeau en bedankt daarvoor aan de verantwoordelijke schepenen en ambtenaren! Want we beseffen maar al te goed dat dit werk zeer tijdrovend is. En dan nog eens midden in een vakantieperiode …  Daarom voelt het toch wat vreemd aan dat in een wereld die razendsnel digitaliseert en waarin zoveel technologische middelen aanwezig zijn, schadevaststellingen nog steeds moeten gebeuren via fysieke terreinbezoeken met experten en ambtenaren. En dat het inzetten van technologische hulpmiddelen om het werk van de schattingscommissies te verlichten, vandaag juridisch niet duidelijk omschreven is. Er is nochtans het voorbeeld van de stad Peer, waar men de droogteschade vastgesteld heeft via satellietbeelden die vervolgens door de leden van de commissie in aanwezigheid van de betrokken boeren bekeken en beoordeeld werden. Bij twijfel of discussie werd alsnog een plaatsbezoek gedaan. Vooral de schadedossiers maïs en grasland zijn daar op die manier afgewerkt. Qua snelheid is dat uiteraard een grote vooruitgang, zowel voor de leden van de schattingscommissie als voor de boeren. En in Sint-Truiden is men aan de slag met een proefproject met drones. Ik ben ervan overtuigd dat het inzetten van dergelijke nieuwe technologieën veel mogelijkheden biedt. Niet enkel qua nauwkeurigheid, maar ook qua snelheid en efficiëntie. Natuurlijk steeds met het respect voor de nodige tegenspraak bij twijfel of discussie. Dan zal een plaatsbezoek altijd nodig blijven … Ik pleit er dan ook voor dat we niet wachten tot een volgende crisis of rampsituatie om het gesprek te starten met de Vlaamse overheid om een duidelijk juridisch kader te creëren waarbinnen dergelijke nieuwe technologieën in het belang van boer én van administraties ingezet kunnen worden. 

Nieuwe technologieën kunnen een handige tool zijn voor boer én voor administraties.

Sonja De Becker

Deze vaststellingen brengen mij bij een wat bredere discussie rond nieuwe technologieën en vooral de data die daarmee verzameld kunnen worden. Steeds meer veroveren smartphones en tablets met bijbehorende apps, maar ook geavanceerde software die machines aanstuurt of bedrijfsprestaties opvolgt, hun plaats in de dagelijkse bedrijfsvoering, ook op het land- en tuinbouwbedrijf. Voeg daar ook nog eens het Internet of Things (IoT) en ‘blockchain’-technologie aan toe en plots worden data uit verschillende platformen op een heel eenvoudige manier met elkaar geconnecteerd met een massa aan nieuwe informatie en kennis als gevolg. Kennis die als het ware permanent terugkoppelbaar is naar de dagelijkse bedrijfsvoering. En we weten allemaal dat goede informatie goud waard is, zeker in de productieomgeving waarin onze boeren en tuinders zich vandaag bevinden. Het is dan ook niet verrassend dat databusiness booming business is, ook in onze sector. Plots krijg je te maken met een heel andere manier van boeren … Datadeling, smart farming … het zijn termen en begrippen die ongelooflijk veel kansen bieden voor een betere, efficiëntere, meer duurzame en meer optimale bedrijfsvoering zowel op onze bedrijven als doorheen de hele agrovoedingsketen.

Dé hamvraag daarbij is natuurlijk: hoe haal je als boer/tuinder het maximum uit die berg van gegevens, met andere woorden: hoe valoriseer je als boer het best deze evolutie? Maar ook: wie is eigenaar van al die gegevens en vooral van de kennis en informatie die uit de connectie tussen al deze data ontstaat? Een correcte omgang van alle betrokken partners en spelers met die data is essentieel. Heldere regels, ook rond eigenaarschap van zowel de originele bronnen waaruit de data voortkomen als over de waarde die eruit voortvloeit. Onze Europese landbouworganisatie Copa en haar jongerenbeweging Ceja hebben onlangs met de toeleveranciers in de landbouw alvast een gedragscode afgesproken voor het gebruik van landbouwdata. En dat is een goede zaak. Ook binnen Boerenbond volgen wij dit thema op de voet. Zeer recent hebben we trouwens beslist om alle kennis en informatie rond datadeling, smart farming en artificiële intelligentie die binnen de Boerenbondgroep aanwezig is samen te brengen in één uitwisselingsplatform. We participeren vanuit Boerenbond én via onze bedrijven ook in projecten rond smart farming en datadeling zoals de datahub melkvee. En we werken aan een eigen deontologische code binnen de Boerenbondgroep met bijzondere aandacht voor dataprivacy. De focus daarbij is steeds dezelfde: hoe kunnen we uit dit verhaal maximale toegevoegde waarde halen in het voordeel van onze boeren en tuinders? Als Boerenbondgroep vinden wij het onze rol om ook in dit thema een trekkersrol in Vlaanderen op te nemen en de lat hoog te leggen.