Menu

Op de eerste rij, 24 augustus 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Overheidssteun voor getroffen pluimveehouders

De voorbije weken heeft de fipronilfraude alles en iedereen overrompeld. Vooral de geblokkeerde bedrijven, maar bij uitbreiding alle leghennenhouders en de hele sector, volgden de evolutie met een bang hart. De herinneringen aan vroegere crisissen wakkerden op. Vanuit Boerenbond volgen we alles dag na dag, uur na uur op. We zijn continu in overleg met de betrokken overheidsdiensten, met de bevoegde ministers en we ondersteunen de getroffen leden. We doen dit onder meer door een gezamenlijke klacht met burgerlijke partijstelling.

Op onze vraag heeft de federale regering vorige week een pakket beslist van tien maatregelen waarmee ze de getroffen bedrijven wil ondersteunen. Hiermee gaat de federale regering in op nagenoeg al onze vragen die wij bij de ontmoeting met de premier en het kernkabinet een week eerder op tafel hadden gelegd. Het gaat daarbij over maatregelen tot uitstel van betaling, tot tijdelijke werkloosheid maar – en dat is belangrijk – er werd ook beslist om de getroffen bedrijven te vergoeden via het ten laste nemen van de operationele kosten veroorzaakt door de crisis, en via een compensatie voor inkomensderving (dus terugbetaling van vernietigde producten). Hiervoor is een wetswijziging nodig en, vermits het hier gaat over staatssteun, ook de toestemming van Europa. Daarvoor is deze week al overleg met Europa gepland. Het budget voor deze maatregel komt niet van het Sanitair Fonds, maar wel van de reserves van het FAVV die de voorbije jaren aangelegd werden vanuit de overheidsdotatie.

Het maatregelenpakket is in elk geval een hart onder de riem van de getroffen pluimveehouders.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

De modaliteiten van de vergoedingsregeling worden in de eerstkomende dagen in overleg met de sector verder uitgewerkt. Het gaat weliswaar niet over een 100% schadeloosstelling, maar wel over een belangrijke compensatie en dat is wat wij ook gevraagd hadden. In elk geval, een hart onder de riem van de getroffen pluimveehouders! Het is duidelijk dat de uitbetaling van vergoedingen niet voor vandaag is (dat was het ook niet bij de dioxinecrisis) maar de federale regering heeft (in volle vakantie) bijzonder snel gereageerd en beslist om het maximale te doen. Ik wil hen bij deze dan ook bedanken, in het bijzonder ook vicepremier Peeters die dit dossier van zeer nabij opvolgt. Belangrijk nu is dat men snel verder werkt en dat men ook vlug het fiat van Europa kan bekomen.

Er is op onze vraag ook overleg geweest met minister Schauvliege, en ook vice-ministerpresident Crevits volgt het dossier nauwgezet. Ook het Vlaamse beleidsniveau heeft intussen een aantal zaken toegezegd. Dankzij de tussenkomst van minister Schauvliege heeft Rendac intussen zijn factuur ‘special price’ opnieuw tot een normaal niveau gebracht, wat resulteert in lagere vernietingskosten. Er wordt nog gezocht naar een oplossing voor gecontamineerde mest.

Wat de situatie van de met fipronil besmette eieren betreft, blijven er van de 86 initieel geblokkeerde bedrijven momenteel nog 21 geblokkeerd, waarvan 18 in Vlaanderen. Het FAVV heeft intussen een volledig zicht op de situatie en heeft alle verdachte en ook onverdachte bedrijven onderzocht. België is daarmee het enige land dat een volledige inventaris heeft. Ook dat mag wel eens gezegd worden! Laat ons hopen dat er nu ook voor onze bedrijven snel duidelijkheid en zekerheid komt. De politieke wil is alvast aanwezig.

De ethiek van het anti-veehouderijkamp

En toch moet mij iets van het hart … In al de miserie die onze bedrijven treft door dit schandaal vind ik bepaalde reacties totaal misplaatst. Al wie – om welke reden ook – tegen de veehouderij is, parasiteert en misbruikt de crisis. Het is beneden alle niveau om te lezen hoe men de ‘industriële leghennenhouderij’, de ‘massaproductie’ en de ‘mastodonten’ van veebedrijven met de vinger wijst. Alsof er geen bloedluizen voorkomen in het kippenhok van particulieren en op bedrijven met vrije uitloop. Media verweten het FAVV dat het niet de informatie verspreidde die de burger in het kader van voedselveiligheid verdiende. Als ik dan zie dat diezelfde media die alles eerst aandikten (bij gebrek aan ander nieuws?), en zogenaamde experten die vier keer van mening veranderden, politici en communicatiespecialisten met profileringsdrang uitgebreid aan het woord lieten, en daarna die groep van ‘haantjes’ een forum gaf, dan vraag ik me af of voedselveiligheid echt hun zorg was ... Niet de aard van huisvesting of de grootte van de bedrijven heeft deze crisis immers veroorzaakt, wel het frauduleus gebruik van fipronil door een paar gewetenloze criminelen. De zoveelste kapstok waar het anti-veehouderijkamp graag zijn verhaal aan ophangt om de veehouderij weer eens door het slijk te halen. En dan spreken en schrijven over welzijn en ethiek. Wel, dat vind ik totaal onethisch.