Menu

Op de eerste rij, 23 februari 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Red het klimaat, eet geen biefstuk?

De ‘kwaliteitskrant’ De Standaard kopte woensdag op haar voorpagina ‘Red het klimaat, eet geen biefstuk’. Als opener van de dag kon dat tellen. Men vond het weer eens nodig om rundvlees met één oneliner aan de schandpaal te nagelen door een staaltje van de pot gerukte desinformatie de wereld in te sturen. Dat terwijl de Vlaamse land- en tuinbouw erin slaagde om de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 26% te verminderen zodat ons aandeel nu nog maar 8% van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen bedraagt. Als je enkel de veehouderij neemt, gaat het over slechts 5% van de Vlaamse uitstoot. En dan wordt de opslag van koolstof in graslanden nog niet in rekening gebracht. Dus stellen dat je door geen biefstuk meer te eten het klimaat redt ... Niet te geloven dat iemand die deze cijfers op een rij zet, dat gelooft. Eigenlijk lachwekkend dat een journalist zoiets durft neer te pennen, ware het niet dat door deze uitspraak een volledige sector onterecht in een slecht daglicht wordt gesteld en alle gedane inspanningen met één pennentrek naar de vuilbak verwezen worden.

Met van de pot gerukte desinformatie nagelt De Standaard rundvlees aan de schandpaal.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

We erkennen dat we kritisch moeten nadenken over onze vleesconsumptie. En dat we onze uitstoot ook verder moeten blijven verminderen, dat erkennen we ook. Daar nemen we trouwens de handschoen voor op door onze bedrijfsvoeringen voortdurend aan te passen en in te zetten op gericht onderzoek. Dat hebben we ook de voorbije decennia gedaan en Boerenbond draagt bovendien financieel bij aan dit onderzoek. Dat een journalist eraan durft te twijfelen of we nog vooruitgang kunnen boeken door onderzoek is de sector gewoonweg geen kans willen geven en een afbouw van de veestapel als enige doelstelling voor ogen houden. Benieuwd wat andere economische sectoren zouden vinden van zo’n stelling ….

Kortom, de kwaliteitskrant heeft zich weer eens van haar beste kant laten zien. Een kop zoals ‘Red het klimaat, verbied de auto’ durfde men waarschijnlijk niet aan, hoewel transport verantwoordelijk is voor 19% van de Vlaamse uitstoot – dat lazen we deze week ook in diezelfde kwaliteitskrant. Maar dat men dan tenminste informatie geeft die gekaderd is in het totale plaatje. Zo ziet de lezer snel de relativiteit van de invloed die (rund)vlees heeft op de uitstoot van broeikasgassen, en dus op het klimaat. Een pleidooi voor het eten van meer lokaal geproduceerd vlees had in dit artikel minstens op zijn plaats geweest. Zo'n pleidooi had niet misstaan, want door het eten van lokaal geproduceerd rundvlees zorg je wel voor een halvering van de broeikasgasuitstoot. Maar die boodschap is vermoedelijk niet controversieel genoeg om als kop te gebruiken. 

Een apart statuut tijdelijke natuur voor industrie?

Vorige week was er nogal wat te doen over het feit dat er in Vlaanderen meer dan 17.000 ha braakliggende industriegrond ligt, waar natuur zou kunnen bijkomen. Vanuit de industrie wil men op die percelen wel aan natuurontwikkeling doen mits de garantie dat de bedrijven geen problemen krijgen als ze de gronden over enkele jaren nodig hebben. Verschillende politici reageerden met te zeggen dat ze groot voorstander zijn om via een statuut van tijdelijke natuur daarvoor een oplossing te zoeken en zo meer natuur in Vlaanderen te realiseren.

Die reactie staat haaks op de realiteit vandaag. De enige bereidheid die de overheid tot nu toe toonde richting industrie was die van de compensaties, waardoor bedrijven zich wel kunnen ontwikkelen maar landbouw steevast de prijs betaalt. Denk maar aan het beleid voor de havens. Het mag duidelijk zijn: voor ons geen statuut tijdelijke natuur voor industrie als aan die praktijken geen halt wordt toegeroepen.

Wij vragen trouwens allang dat het beleid, dat nu enkel oplossingen zoekt voor industrie, ook een werkbaar kader ontwikkelt voor natuur in landbouwgebied. En dat gaat veel ruimer dan het al dan niet tijdelijk zijn. Dat gaat bijvoorbeeld over de bossen die nu strikter beschermd zijn in landbouwgebied dan in natuurreservaten, het gaat over de rechtszekerheid voor landbouwers die natuur realiseren en nadien allerlei beperkingen of bijkomende eisen opgelegd krijgen – denk maar aan de poldergraslanden. Vorige vrijdag werd het Natuurrapport 2016 in het Vlaams Parlement voorgesteld, waarin gewezen wordt op de vele mogelijkheden voor natuur in landbouwgebied. Als de Vlaamse overheid daarop wil inzetten, moet ze ook het gesprek over die rechtszekerheid eindelijk aangaan!

Nu ook flankerend beleid ‘oranje’ bedrijven beslist

Eind vorig jaar besliste de Vlaamse regering na heel lang aandringen van onze kant om het significantiekader PAS te wijzigen. Die wijziging had tot gevolg dat een aantal ‘oranje’ bedrijven ‘groen’ werden, dat ‘groene ‘bedrijven langer ‘groen’ blijven en dat ‘oranje’ bedrijven een meer haalbaar vergunningskader kregen met meer ontwikkelingsmogelijkheden. Voor een aantal 'oranje' bedrijven biedt zelfs dat versoepelde kader geen oplossing – vandaar dat toen ook beslist werd om voor deze bedrijven een flankerend beleid uit te werken. De politieke besprekingen hierover zijn onmiddellijk na de kerstvakantie gestart en hebben vorige vrijdag geleid tot een beslissing van de Vlaamse regering. Dat flankerend beleid zal samen met het nieuwe significantiekader in werking treden op 1 juli.

De beslissing voldoet aan onze vragen en verwachtingen. Je leest er meer over in dit artikel. De combinatie van het meer realistische significantiekader met het flankerend beleid geeft aan de 'oranje' bedrijven eindelijk een duidelijk kader dat hen toelaat te beslissen over hun toekomst. Het is goed dat de Vlaamse regering nu op korte termijn duidelijkheid gebracht heeft in dit dossier.