Menu

Op de eerste rij, 22 oktober 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Nieuwe coronaklap

Met de sluiting van de horeca krijgt onze economie opnieuw een harde klap. Het aangekondigde pakket steunmaatregelen voor de horeca is zeer terecht. Ik heb de federale en Vlaamse regering echter gevraagd ook de toeleveranciers niet te vergeten, bijvoorbeeld boeren en tuinders die de horeca via de korte keten rechtstreeks beleveren met verse groenten en vlees – want ook zij krijgen door deze tweede sluiting opnieuw klappen. Daarnaast heb ik ook gevraagd om alle maatregelen die de voorbije maanden genomen werden (bijvoorbeeld inzake tewerkstelling) zodat onze bedrijven kunnen blijven werken, te verlengen tot midden volgend jaar want het is duidelijk – het einde hiervan is nog niet in zicht.

Ik heb de federale en Vlaamse regering gevraagd om ook de toeleveranciers van de horeca niet te vergeten.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Taskforce brexit

Bovenop de coronacrisis hangt ook de brexit boven het hoofd van de Vlaamse agro-voedingssector. Het Verenigd Koninkrijk is voor ons de vierde belangrijkste handelspartner. Op 1 januari 2021 komt er een einde aan de overgangsperiode, en gezien de tijd die nodig is voor ratificatie, is de absolute deadline om tijdig tot een nieuwe relatie te komen dan ook eind oktober-begin november. De onderhandelingen lopen nog steeds maar zijn zeer moeilijk. Zonder akkoord wordt op 1 januari de stekker eruit getrokken en valt de handel tussen het VK en de EU terug op WTO-afspraken met inbegrip van hoge importtarieven (voor onze sector gaande van 4,5 tot maar liefst 145%!), grenscontroles en een hoop administratie. Ook mét een akkoord zal de handel met het VK trouwens niet meer dezelfde zijn en zullen onze bedrijven die vandaag naar de Britse markt exporteren zich grondig moeten aanpassen. Vorige week kwam de Vlaamse taskforce brexit, waarin Boerenbond zetelt, bijeen in de ambtswoning van West-Vlaams gouverneur Decaluwé. Ik heb er de zware impact op onze sector belicht, mijn waardering uitgesproken voor de inspanningen die Vlaanderen levert om onze bedrijven zo goed als mogelijk voor te bereiden en gepleit dat ook de primaire sector als getroffen sector zou worden erkend en dus toegang krijgt tot de Europese en Vlaamse ondersteunings- en begeleidingsmaatregelen. In het Vlaamse relanceplan is alvast 83 miljoen euro uitgetrokken voor deze begeleiding, waarvan specifiek 3 miljoen voor VLAM. Maar ook de middelen die vanuit het Europese brexit-adjustmentfonds naar Vlaanderen komen, zullen – zo bevestigden minister-president Jambon en minister Crevits – inzetbaar zijn voor de land- en tuinbouwsector, los van en bovenop de specifieke crisis- en steunmaatregelen vanuit het landbouwbeleid. “Landbouw is immers een economische sector en steunmechanismen zijn toegankelijk voor de volledige economische cluster, dus ook voor landbouw”, dixit Crevits.

Kennismaking met de nieuwe federale minister van Landbouw

Ook vorige week hadden we een aangename en constructieve ontmoeting met de nieuwe federale minister van Landbouw David Clarinval. We hebben hem onze aandachtspunten voor het federaal beleidsniveau toegelicht, gaande van onze vraag naar een oplossing voor de knelpunten in het statuut van meewerkende echtgenoot, de gelijkstelling voor pensioenopbouw van vrijstellingen sociale bijdragen voor sectoren in crisis, over onze bekommernissen rond voedselveiligheid en dierengezondheid, het beleid rond gewasbeschermingsmiddelen, onze vraag voor een sterk en slagkrachtig FAVV als belangrijke schakel in het kader van onze exportpositie en de uitdagingen rond duurzaam antibioticagebruik. We hebben ook het strategisch en economisch belang van onze sector benadrukt en gevraagd om blijvend aandacht te hebben voor de economische leefbaarheid van de landbouwschakel in de agrovoedingsketen: transparantie, eerlijke handelspraktijken, een level playing field waarbij landbouw geen pasmunt is in internationale akkoorden en een sterk GLB zijn daarbij cruciaal.

We hebben hem ook gewezen op andere federale dossiers die een belangrijke impact kunnen hebben op onze sector zoals energie- en klimaatbeleid.   De minister heeft zijn roots in de ondernemerswereld en kent de agrosector dus zeer goed.  We zijn dan ook graag ingegaan op zijn uitnodiging om samen met hem met veel realisme en gezond boerenverstand een heel aantal federale dossiers de volgende jaren in de goede richting te sturen.

Meer informatie