Menu

Op de eerste rij, 21 september 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Schitterende Dag van de Landbouw

Vorige zondag was het Dag van de Landbouw. Op de dag waarop de steden dicht waren voor koning auto, gooiden op het platteland onze land- en tuinbouwbedrijven hun deuren open.

Door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het zuiden van het land, moesten de deelnemende varkensbedrijven jammer genoeg afhaken en konden zij hun deuren niet openen. Voor hen was deze beslissing zeer pijnlijk, want net als de andere deelnemers hadden ook zij maanden toegeleefd naar dit event en heel veel werk in de voorbereiding gestoken. Het was echter de enige juiste beslissing die we konden en moesten nemen, in het belang van de hele sector en rekening houdend met de beperkingen die FAVV vorige vrijdag afkondigde voor bezoekers aan varkensbedrijven.

Desondanks werd het een schitterende 36ste editie. Het prachtige weer lokte opnieuw tienduizenden bezoekers naar de deelnemende bedrijven. We zagen heel veel gezinnen die graag van de gelegenheid gebruik maakten om te komen kijken hoe onze bedrijven werken. En die met verbazing en veel bewondering aan de lippen hingen van gepassioneerde bedrijfsleiders die hun verhaal tientallen keren na elkaar brachten. Het toont nog maar eens aan dat de burger echt geïnteresseerd is in onze sector. En hoe kan je hier beter op inspelen dan door die burger dus gewoon uit te nodigen op onze bedrijven en hem in rechtstreeks contact te brengen met onze boeren en tuinders? Dat is het concept van Dag van de Landbouw én dat werkt. Jaar na jaar, editie na editie.

Dit jaarlijkse grootste imago-event voor onze Vlaamse land- en tuinbouw is echter niet mogelijk zonder bedrijven die bereid zijn deel te nemen. En ook niet zonder de talloze helpende handen die de deelnemende bedrijven ondersteunen. Daarom, dank je wel aan alle 44 deelnemende bedrijven. Stuk voor stuk verdienen ze een dikke pluim: professioneel, vooruitziend, blakend van ondernemerschap en vol passie. Ik ben ervan overtuigd dat ook de andere bezoekers dit beeld mee naar huis namen. Dank je wel ook aan alle helpende handen van onze Landelijke Gilden, onze bedrijfsgilden, KVLV-afdelingen, KLJ-Groene Kringers en vele anderen. En dan nu … op naar de volgende editie!

We rekenen ook op een kordate aanpak van de overheid en een strikte opvolging en handhaving van de opgelegde maatregelen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Afrikaanse varkenspest vastgesteld

De vrees leefde al langer bij onze varkenshouders, maar stilletjes hadden we gehoopt dat de ziekte in Oost-Europa zou blijven. Eind vorige week was het dan toch zover. Voor het eerst in 35 jaar duikt opnieuw Afrikaanse varkenspest op in ons land. De ziekte werd eerst vastgesteld bij drie everzwijnen in het zuiden van het land. Intussen zijn opnieuw bijkomende besmettingen bij kadavers in de nabijheid van de eerdere besmettingen gemeld. En het is zeer waarschijnlijk dat dit aantal de komende dagen nog zal oplopen. Dergelijke nieuwe besmettingen zijn logisch en te verwachten bij besmettingen van groepsdieren als everzwijnen.

En hoewel de ziekte geen gevaar is voor de volksgezondheid, is ze wel uiterst besmettelijk voor varkens. Er is geen vaccin en ook geen behandeling mogelijk. We moeten nu alles inzetten op preventie zodat de ziekte buiten onze bedrijven blijft. Een verantwoordelijkheid van onze varkenshouders, die we nogmaals oproepen om alle bioveiligheidsmaatregelen strikt te respecteren, maar ook van alle erfbetreders én van de verschillende overheden die in deze aan zet zijn. Tegelijk is het ook cruciaal dat we onze export maximaal proberen te vrijwaren. Want intussen dreigen de eerste markten zich – zoals verwacht – te sluiten voor Belgisch varkensvlees.

Boerenbond heeft het initiatief genomen om onmiddellijk na de bekendmaking van de uitbraak de zogenaamde varkenskolom (de landbouworganisaties, de slachthuis- en de mengvoedersector) bijeen te roepen om samen naar de overheid te stappen met 5 maatregelen die essentieel zijn om verdere verspreiding te voorkomen.

Ten eerste vragen we een Europese aanpak inzake handhaving en afbakening van de besmette zone. Het is immers niet uitgesloten dat de everzwijnen migreren over de landsgrenzen heen en dat de besmetting zich ook verlegt naar Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. Daarnaast vragen we de onmiddellijke oprichting van een exportcel met de bedoeling de impact op onze export te beperken en indien nodig bijkomende exportmaatregelen te nemen. Ten derde moet een methode voor het slachten en versnijden van de varkens uit de afgebakende zone uitgewerkt worden zodat de logistieke handelingen zo beperkt mogelijk blijven. Ook een realistisch en haalbaar plan om de populatie everzwijnen in te dijken, is nodig. Dat wil zeggen een georganiseerd afschot van kleine beperkte populaties die ruimtelijk geïsoleerd zitten in Oost- en West-Vlaanderen. Op de rest van het grondgebied moet er een strikte handhaving toegepast worden en moet vermeden worden dat de everzwijnenpopulatie zich nog verder uitbreidt. Ook moeten boeren geholpen worden bij het beschermen van hun bedrijven, bijvoorbeeld via degelijke afsluitingen. En ten slotte vragen we ook de oprichting van een crisiscommunicatiecel. De bevoegdheden om de verspreiding van het virus te voorkomen, zitten immers versnipperd over verschillende beleidsniveaus en diensten.

Inmiddels hebben de federale en regionale ministers van Landbouw ook overleg gehad met de Europese Commissie en zijn Europese veterinaire experts ingezet om te helpen. België moet zich strikt houden aan de maatregelen van de Europese strategie tegen de Afrikaanse varkenspest. Dat betekent ook dat België een actieplan opmaakt dat na goedkeuring toegang geeft tot financiële steun voor sanitaire maatregelen. Dit plan staat op de agenda van een interministeriële conferentie die afgelopen woensdag plaatsvond.

Er zijn verschillende overheden en actoren betrokken bij het dossier van de Afrikaanse varkenspest. We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We rekenen ook op een kordate aanpak van de overheid en een strikte opvolging en handhaving van de opgelegde maatregelen.

Wij volgen de situatie alleszins op de voet. In de hoop dat we, net zoals in Tsjechië vorige zomer, via strikte preventie en bewaking de ziekte onder controle houden.