Menu

Op de eerste rij, 21 november 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Op economische missie naar China

Op dit moment – meer bepaald tussen 16 en 22 november – neem ik, samen met Giel Boey, adviseur Internationaal beleid, deel aan de Belgische economische missie in de Volksrepubliek China, onder de leiding van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. Met een kwart van de deelnemers is de agrovoedingssector de best vertegenwoordigde sector op deze economische missie. 65 van de 282 bedrijven die deelnemen zijn in onze sector actief. Verwonderlijk? Helemaal niet: er is voor de handel in voeding en dranken een uitgesproken positieve handelsbalans en het potentieel van China als afzetmarkt voor landbouw- en voedingsproducten is groot. Zo is China de tweede belangrijkste overzeese exportbestemming voor de agrovoedingssector. Er is reeds handel in verschillende producten, zoals vlees, groenten, fruit, zuivelproducten, voeding … En daarnaast zijn er ook nog veel opportuniteiten in diezelfde productgroepen. Denken we bijvoorbeeld aan aardappelen en ook appelen en peren, die nog steeds de gevolgen van de Ruslandboycot ondergaan. Heel wat mogelijkheden in een immens grote markt dus.

Tezelfdertijd ondervinden we op dit moment echter ook een aantal moeilijkheden bij de export van bepaalde producten naar China. Zo is er nog steeds een embargo op onder andere de export van varkens-, rund- en pluimveevlees door sanitaire issues. Het is dan ook van groot belang dat we als sector zelf ook voldoende initiatieven nemen om deze markten terug te openen. We doen dit door samen met de overheid te zoeken naar oplossingen en correct te informeren. Tijdens deze missie organiseerden VLAM, FAVV, Febev en Boerenbond in samenwerking met CID Lines en de Chinese vleessector CMA daarom een seminarie over bioveiligheid in de Belgische veeteelt. In het slotwoord van dit event kon ik de gigantische vastberadenheid en inspanningen van de sector en de overheid beklemtonen om ziektes uit onze stallen te houden. De missie – en onder meer dit seminarie – vormt een extra bijdrage en een verdere stap voorwaarts in het heropenen van de Chinese markt. En daardoor ook een stap vooruit in het stabiliseren van de concurrentiepositie van België ten opzichte van andere landen. Andere initiatieven op de missie zoals het aardappelevent, georganiseerd door Belgapom en waaraan wij eveneens onze bijdrage leveren, en business-to-businessevents dragen dan weer bij aan een betere samenwerking, of faciliteren contacten tussen handelsbedrijven. China blijft een uitdagende markt, elke inspanning is dus waardevol!

China blijft een uitdagende markt, elke inspanning is waardevol!

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Activisme of extremisme?

In Boer&Tuinder lees je een interview met Filip Callemeyn, wiens stal vorige week werd bezet door dierenrechtenactivisten. Of beter: extremisten. Want je mening opdringen met geweld, door inbraak en vernieling – met veel angst en stress bij zowel mens als dier tot gevolg – is meer dan een paar bruggen te ver. In een democratische samenleving heeft iedereen het recht om zijn mening te uiten, maar ook de plicht om dat binnen de grenzen van de wet te doen. Als Boerenbond veroordelen we deze actie dan ook in de meest duidelijke bewoordingen, strenge straffen voor de daders én een duidelijke publieke veroordeling zijn op hun plaats.

Ik roep elke veehouder op om waakzaam te zijn, want de dreiging van dit soort roekeloze acties zal wellicht blijven. Ook als Boerenbond stellen we onze draaiboeken bij op basis van deze ervaring. Tegelijk roep ik jullie ook op om niet de verkeerde conclusie te trekken. Dit soort splintergroepen vertolken niet de mening van de modale Vlaming, die wél nog respect heeft voor jullie en beseft hoe respectvol jullie omgaan met de dieren op jullie bedrijf. Als we met z’n allen angstig wegkruipen, geven we deze extremisten wat ze willen. Neen, in deze tijden van polarisering en haatzaaierij moeten wij net laten zien dat we niets te verbergen hebben en de dialoog aangaan: zeker meedoen met Dag van de Landbouw dus, of een actie in het kader van #Boerentrots opzetten!

Meer informatie