Menu

Op de eerste rij, 20 februari 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

GLB-actie op 20 februari

In aanloop naar de Europese top van deze week, waar Europees president Michel knopen wil doorhakken over het Europees budget, hadden we vorige vrijdag een onderhoud met zijn kabinet. We hebben ons standpunt en pleidooi voor het behoud van het Europees landbouwbudget er kracht bijgezet. Bij aanvang van de top zelf, donderdag, voeren we samen met de Waalse collega’s actie om ook onze eigen regeringsleider, premier Wilmès, duidelijk te maken dat zij moet gaan voor het behoud van het Belgisch aandeel hierin. Want inzetten op het behoud van het Europees en Belgisch landbouwbudget, is investeren in de toekomst.

Investeren in de toekomst is ook wat onze koning en koningin doen via jongerendiners in het Kasteel van Laken. Zij willen zo de vinger aan de pols houden met wat leeft in de samenleving, maar ook hun appreciatie uitdrukken voor de inspanningen van jonge mensen. Deze week krijgen dertig jonge actieve land- en tuinbouwers, vijftien voorgedragen door Boerenbond en vijftien door de Waalse FWA, de unieke kans om met het koninklijk paar van gedachten te wisselen over wat hen drijft als jonge ondernemers en hoe zij naar de toekomst kijken. Dat het Paleis hiervoor tijd uittrekt, getuigt (opnieuw) van het grote belang dat ons koningspaar hecht aan onze sector. Een signaal dat kan tellen en dat wij zeer waarderen.

Boerenbond voert donderdag actie in Brussel voor het behoud van een sterk Europees landbouwbudget.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Vanggewasregeling en equivalente maatregelen

Het boerenjaar trekt zich stilaan op gang nu het bemestingsseizoen officieel gestart is. Maar net op dit punt zitten vele land- en tuinbouwers nog met vragen als gevolg van de hier en daar nog onduidelijke implementatie van MAP 6. De meeste vragen gaan echter over de vanggewassenregeling, namelijk hoeveel moet ik er zetten en na welke teelten mag ik er zaaien om aan mijn verplichtingen te voldoen? Voor het antwoord op het verplichte areaal te zaaien vanggewassen rekenen we erop dat de Mestbank snel zal antwoorden zodat de betrokken land- en tuinbouwer nog de ruimte heeft om zijn teeltplan 2020 te kunnen bijsturen. Anderzijds voorziet het Mestdecreet in mogelijke alternatieve equivalente maatregelen die eenzelfde effect hebben als de generiek opgelegde maatregelen. Vorig jaar werd hiervoor op onze vraag alvast wintergraan aanvaard. Dezelfde vraag ligt, samen met andere voorstellen van equivalente maatregelen, ook dit jaar voor. Minister Demir heeft zich ook hiervoor geëngageerd om er zo snel mogelijk uitspraak over te doen. Ik vernam intussen dat ze – in overleg met haar collega’s in de Vlaamse regering – volop aan het werk is om daar op zeer korte termijn duidelijkheid over te creëren. Want dat is, nu het boerenjaar op gang is gekomen, meer dan dringend! Boeren doen hun huiswerk en verwachten van de overheid hetzelfde ...

Nasleep H3-crisis blijft zware dobber

Vorige week bezocht ik twee West-Vlaamse pluimveebedrijven in het hart van de regio die getroffen was door de H3-crisis van vorig jaar. Het bedrijf van Stijn bleef door een strikte bioveiligheid, waarschijnlijk gecombineerd met een dosis geluk, gevrijwaard van het virus. Op het bedrijf van Hans kon ik ervaren dat de gevolgen van een besmetting met het H3-virus zowel op financieel als op psychologisch vlak groot zijn. Het lange getalm van de federale overheid om een gecoördineerde bestrijding op te zetten, heeft de gevolgen enkel groter gemaakt. In afwachting daarvan, en om erger te voorkomen, hebben een aantal pluimveehouders hun stallen, zonder uitzicht op een vergoeding, geruimd. De Vlaamse opstartvergoeding – hoewel zeer gewaardeerd – en de betalingen vanuit het sanitair fonds kunnen de schade maar gedeeltelijk compenseren. Daarom dat ik federaal minister Ducarme gevraagd had om de getroffen pluimveehouders in het kader van de de-minimisregeling bijkomend te ondersteunen. Nu blijkt dat hij deze steun omwille van juridische bezwaren niet kan toekennen. Wij betreuren dat, gezien dit de getroffen bedrijven zou helpen om de crisis achter zich te laten. Ik heb hem dan ook gevraagd naar de onderbouwing van zijn beslissing en hoop dat er toch argumenten worden gevonden om de beslissing terug te draaien. Naar de toekomst toe is wel het belangrijk dat er gezocht wordt naar middelen die snel beschikbaar zijn om nieuwe sectorbedreigende ziektes te kunnen indijken, zodat we deze situatie niet meer moeten meemaken.

Meer informatie