Menu

Op de eerste rij, 2 november 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Oekraïne beloond voor zijn stoutmoedigheid?

Vanuit Oekraïne komen er op dit moment heel wat pluimveevlees en eieren de EU binnen. Volgens het bestaande handelsakkoord mag Oekraïne bepaalde hoeveelheden pluimveevlees en eieren aan nultarief naar de EU exporteren. Het gaat daarbij over niet onaanzienlijke volumes. In realiteit zien we echter dat de effectieve import dit contingent dermate overschrijdt dat het de Europese markt dreigt te destabiliseren. In Oekraïne heeft men immers een achterpoortje gevonden … En de deur van dat achterpoortje richting EU staat wijd open ... De hoeveelheid kippenfilet die Oekraïne aan nultarief Europa kan binnenbrengen ligt dan wel vast, maar daarnaast heeft men er een speciale snit (borstfilet met vleugels) gecreëerd die onder de restcategorie ‘andere’ valt en waarvoor er geen contingent is afgesproken. Via deze weg komt er dus extra kippenvlees Europa binnen. Een creatieve oplossing vanuit Oekraïne, maar heel duidelijk wel een oneigenlijk gebruik van de handelsregels. Dit achterpoortje moet dan ook onmiddellijk worden gesloten. Daar komt dan nog eens bovenop dat Oekraïne volgens onze informatie momenteel ook nog steeds niet voldoet aan de dierenwelzijns- en voedselveiligheidsregels die in het handelsakkoord zijn opgenomen.

Vanuit die twee vaststellingen is het niet meer dan normaal dat er meer en meer druk op Europa komt om hier tegenin te gaan en maatregelen te nemen. Het ziet er echter naar uit dat Europa hier op twee gedachten hinkt. De laatste geluiden zijn dat men – om Oekraïne te vriend te houden – het contingent dat aan nultarief mag binnenkomen gewoon zou verhogen naar wat er nu in de realiteit wordt binnengebracht. Dat is gewoonweg onaanvaardbaar. Daarmee zet men immers niet enkel de geloofwaardigheid van het handelsakkoord op het spel, maar zou Europa Oekraïne gewoonweg belonen voor zijn stoutmoedigheid. Aan onze Europese Parlementsleden om deze praktijken duidelijk en daadkrachtig aan te klagen. Onze landbouw mag niet als politieke pasmunt gebruikt worden!

Onze landbouw mag niet als politieke pasmunt gebruikt worden!

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Chrysanten, meer dan een kerkhofplant

Wanneer jullie deze Boer&Tuinder lezen, is het Allerzielen. De week van Allerheiligen en Allerzielen is een periode waarin we met z’n allen tijd maken om, meer dan doorheen het jaar, dankbaar terug te denken aan al onze dierbaren die ons ontvallen zijn. Voor de meesten hoort daarbij ook een bezoek aan het kerkhof. Met een chrysant onder de arm, dé typische kerkhofplant. De chrysantenteelt is in Vlaanderen geen grote teelt – ze beslaat zo’n 4% van de oppervlakte van sierteeltgewassen, ofwel 280 ha. Maar zoals wel vaker het geval is in onze Vlaamse sierteelt, leveren onze Vlaamse chrysantentelers een topproduct af waarbij ze ook voortdurend inspelen op de nieuwe tendensen. De bolvormige chrysant heeft intussen de klassieke troschrysant voorbijgestoken als kerkhofplant. Er wordt met compactere variëteiten ingespeeld op de trend naar kleinere gedenkplaten op urnevelden en ook de mixed colours-chrysant, waarbij één plant drie kleuren tevoorschijn tovert, is in opmars.

Het zou echter oneer aandoen aan de creativiteit en het vakmanschap van onze chrysantentelers als we de chrysant enkel zien als een kerkhofplant. De plant heeft immers veel meer troeven. Van in de vroege zomer zijn er al chrysanten beschikbaar als terrasplant en minichrysanten worden steeds vaker gebruikt in tafeldecoratiestukken. De klassieke troschrysant verdwijnt dan misschien wat als kerkhofplant, maar duikt op als eyecatcher in trendy boeketten of als decoratie in hippe winkelzaken. Op het vlak van chrysantenveredeling behoren we zelfs tot de absolute wereldtop. In West-Vlaanderen zijn er drie wereldspelers op dit vlak die zoeken naar nieuwe kleuren, stevigere planten, variëteiten met een ander bloeimoment enzovoort.

Kortom, de chrysant is veel meer dan een kerkhofplant. Ze verdient het om ook buiten het kerkhof en buiten de allerheiligenperiode een plek te krijgen op onze terrassen en in onze woonkamers.

Droogte erkend als landbouwramp

De Vlaamse regering besliste vorige vrijdag, op voorstel van minister Schauvliege, om de droogte van de voorbije zomer te erkennen als landbouwramp. Dat is een positief signaal waardoor bedrijven die schade hebben geleden, toch een gedeelte daarvan zullen kunnen recupereren. Het is ook een erkenning van het feit dat de land- en tuinbouw een economische sector is waarin de productie-omstandigheden niet volledig controleerbaar zijn.

Maar we blijven wel bezorgd, want dezelfde Vlaamse regering heeft tegelijk ook het ontwerpprogrammadecreet, dat voorziet dat teeltschade vanaf 1 september 2019 uit het Rampenfonds wordt geschrapt, definitief goedgekeurd en doorgestuurd naar het Vlaams Parlement. En dat zonder dat er duidelijkheid is over een nieuwe regeling die dan zou moeten ingaan en waarbij de indekking van weersrisico’s ook mee via private verzekeringen gebeurt. Het is nu aan het parlement om erover te waken dat het huidige systeem niet wegvalt zonder dat een nieuw degelijk systeem op poten staat en dat onze boeren dus niet met lege handen achterblijven.