Menu

Op de eerste rij, 2 mei 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.
Laatst aangepast: 
1 mei 2019

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

#Boerentrots neemt vliegende start

#Boerentrots heeft zijn start niet gemist. Duizenden Vlamingen hebben het manifest van #Boerentrots intussen al ondertekend en de video waarin de elf topchefs vertellen hoe #Boerentrots zij zijn op onze Vlaamse boeren en tuinders is al meer dan 100.000 keer bekeken. Iedereen #Boerentrots – daar gaan we voor – en we zijn goed op weg! Deze week schakelen we een versnelling hoger. Zes bekende Vlamingen, waaronder Ruben Van Gucht, Stan Van Samang … werden boer voor één dag en vertellen aan iedereen hoe #Boerentrots ook zij zijn. Deel en like hun getuigenissen de volgende dagen via Facebook, Instagram en Twitter! En daarbij blijft het niet, want wie aandachtig onze Boerenbond Facebookberichten volgt, onze Boer&Tuinder-nieuwsbrief leest of verder in deze Boer&Tuinder bladert, zal gemerkt hebben dat intussen alles in gereedheid gebracht wordt voor een heuse #Boerentrots tv-reeks over het boerenleven, die later dit jaar/begin volgend jaar uitgezonden zal worden … #Boerentrots gaat dus verder!

#Boerentrots schakelt deze week een versnelling hoger.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Noodkreet fruitsector krijgt gehoor

Ik schreef het hier al: de hardfruitsector maakt de ergste crisis in jaren door, met ondermaatse verkoopprijzen die de productiekost bijlange niet afdekken. Vorige week werd de sector, samen met de rundvleessector, op ons aandringen erkend als sector in crisis. Daardoor kan er zonder veel administratieve rompslomp vrijstelling van de betaling van de sociale bijdragen als zelfstandige voor de volgende kwartalen verkregen worden. Ook onze vragen aan minister Koen Van den Heuvel naar bijkomende acties om het liquiditeitsprobleem op veel fruitbedrijven te helpen opvangen zijn positief beantwoord. De rampenschadedossiers van fruitbedrijven naar aanleiding van de droogte van 2018 worden prioritair behandeld, de door fruittelers ingediende VLIF-dossiers worden versneld behandeld, er komen overbruggingskredieten met staatswaarborg, er worden extra promotiemiddelen vrijgemaakt voor de promotie van de nieuwe oogst op de binnenlandse markt … Het volledige maatregelenpakket vind je op bladzijde 12. Het zijn maatregelen die de crisis niet oplossen maar die wel welkom zijn. Bij deze roep ik ook de producentenorganisaties op om de Europese middelen in de gmo-steun die ingezet kunnen worden in crisistijden, ten volle beschikbaar te stellen voor hun fruittelers. Producentenorganisaties kunnen een aanzienlijk deel van hun gmo-budget aanwenden voor crisisbeheersmaatregelen en daarmee een hefboom zijn om de crisis mee te helpen counteren. Ik besef dat dit ten koste is van andere uitgaven of geplande investeringen, maar in tijden van crisis moeten ook de producentenorganisaties keuzes maken én nu voluit kiezen voor het overleven van hun telers!

Blauwtong: sector vraagt actie

Door de vaststelling van blauwtong op enkele bedrijven in de provincie Luxemburg is de runder- en kalverhandel naar vrije gebieden zoals Nederland volledig verstoord. Afspraken met de buurlanden over de voorwaarden voor uitvoer ontbreken tot op dit moment nog steeds en dat ondanks de inspanningen van het Voedselagentschap. Ik heb de bevoegde ministers daarom gevraagd hun collega’s hierop aan te spreken zodat er een gelijk speelveld komt: dezelfde voorwaarden die gelden voor Frankrijk en Duitsland moeten ook kunnen voor Belgische kalveren en runderen. Ik vraag ook dat er onmiddellijk werk gemaakt wordt van betaalbare en snelle detectietesten. Veel veehouders willen vaccineren, maar er is onduidelijkheid over de beschikbaarheid van het vaccin, ook bij dierenartsen. Enkel door een goede samenwerking op alle vlakken, kan de schade beperkt worden.