Menu

Op de eerste rij, 2 maart 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Meer onderhandelingsmacht bij de boer

Een akkoord in de aanslepende onderhandelingen tussen het Bietensyndicaat en Tiense Suiker blijft voorlopig uit. Twee bemiddelaars, die door de Waalse en Vlaamse overheid zijn aangesteld, moeten nu proberen om beide partijen alsnog tot een akkoord te bewegen. Voor de toekomst van de bietensector in Vlaanderen is het absoluut noodzakelijk dat er een akkoord komt, zodat de telers rechtszekerheid hebben voor de afzet van de bieten die ze straks uitzaaien. Een evenwichtig akkoord dat voor beide partijen een win inhoudt, welteverstaan. 

Dit dossier is het beste bewijs dat er dringend werk moet worden gemaakt van andere, eerlijke en duurzame handelspraktijken in de agrarische productieketen én van de versterking van de positie van de boer in die keten. De onevenwichtige onderhandelingspositie van de individuele landbouwers in de keten ten opzichte van grote multinationals aan afnemerszijde moet verbeterd worden. Dat is trouwens ook een van de voornaamste conclusies in het rapport-Veerman, waarin een aantal aanbevelingen worden gedaan voor het toekomstige GLB. Zo’n versterking van de positie van de boer zou moeten kunnen via producentenorganisaties die in de markt staan en via sectorale interprofessionele akkoorden. Maar de ervaring leert dat om écht een vuist te kunnen maken en écht marktmacht te hebben, die instrumenten versterkt moeten worden, zowel inzake mogelijkheden als wat rechtszekerheid betreft in het kader van de mededingingswetgeving.

De onderhandelingspositie van landbouwers in de keten moet verbeterd worden.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Een oproep dus aan de Europese beleidsmakers om de zwakste schakel in de keten bij te springen! Bij deze ook een oproep aan het Vlaamse beleid om dat nu al te doen op zeer korte termijn in het suikerdossier! En laat het trouwens duidelijk zijn, een onevenwichtige onderhandelingspositie is niet alleen een probleem voor de suikerbieten …

Inschikkelijkheid zowel voor groot als voor klein … ?

Het is positief dat onze afnemers mee constructief nadenken en oplossingen aanreiken om moeilijke periodes bij onze land- en tuinbouwers te helpen overbruggen. Zo gaf Belgapom aan dat grote aardappeltelers, die door de weersomstandigheden van vorig jaar problemen hebben met het nakomen van hun aardappelcontracten, kunnen rekenen op de inschikkelijkheid van de aardappelverwerkende industrie. Het zou de aardappelverwerkende industrie nog meer sieren indien dezelfde inschikkelijkheid ook zou worden toegepast bij de kleinere aardappelproducenten, zodat ook deze familiale bedrijven niet in de kou blijven staan, of erger nog: het kind van de rekening worden.

Start van Dagen Zonder Vlees

Op 1 maart ging samen met de vastenperiode ook opnieuw Dagen Zonder Vlees van start. De start werd voorafgegaan door tal van antivleesberichten. Na de campagne Dagen Zonder Vlees van vorig jaar heb ik de initiatiefnemers erop gewezen dat een aantal cijfers die ze in hun campagne gebruiken niet juist zijn. Ik stel vast dat die cijfers intussen zijn bijgestuurd. Ik heb hen ook laten weten dat de titel van de campagne voor onze veehouders zeer stigmatiserend overkomt. 

Ik stel vast dat de campagne dit jaar niet enkel en alleen maar focust op ‘geen vlees eten’. Naast ‘minder vlees en vis eten’ wordt dit jaar ook ingezet op het verminderen van voedselverspilling en verpakkingen, op meer seizoensgroenten en meer plantaardige voeding, en op meer lokaal geproduceerde producten. Kortom, op het bewuster omgaan met voeding om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Onze opmerkingen zijn bij de initiatiefnemers dus niet in dovemansoren gevallen. Zulke boodschap – daar kunnen ook wij achter staan – ook al blijven sommigen het tegendeel beweren … Het is trouwens een boodschap die wijzelf ook allang brengen: eet lokaal, gevarieerd en evenwichtig, met mate en liefst nog lekker ook … En een maaltijd of een dag zonder vlees? Dat hoort erbij en kennen we trouwens ook al sinds lang.

Het is wel bijzonder jammer dat men de campagneslogan niet heeft aangepast aan de gewijzigde en genuanceerdere boodschap. Men had er beter ‘Dagen voor ons klimaat’ van gemaakt. Dat klinkt minder cool, maar zou tenminste de (nieuwe) vlag gedekt hebben. Door alleen vlees links te laten liggen, lossen we het klimaatprobleem echt niet op. Dat hebben we vorige week nog eens heel duidelijk gemaakt. En ja, die heilige koe, die blijven we verdedigen – net zoals we ook alle andere deelsectoren van onze Vlaamse land- en tuinbouw blijven verdedigen. Met correcte en eerlijke cijfers. Dat is onze opdracht als belangenorganisatie voor álle Vlaamse land- en tuinbouwers.