Menu

Op de eerste rij, 18 juli 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Dialoog met Waalse collega’s

Op het politieke toneel is het water nog steeds te diep voor een gesprek en dialoog tussen de grootste Vlaamse en de grootste Waalse partij. Boerenbond daarentegen blijft wel in gesprek met onze Waalse collega’s van de FWA (Fédération Wallonne de l’Agriculture). We doen dat op zeer regelmatige basis en ook ad hoc op basis van concrete dossiers waarin we de violen op elkaar afstemmen. Dat gaat zowel over zaken die nog federale materie zijn – zoals sanitaire dossiers, sociaal statuut, fiscaliteit, economisch recht, en waar het goed is dat we als Agrofront samen een standpunt innemen – als over zaken die geregionaliseerd zijn. Want we kunnen altijd leren van hoe dossiers elders aangepakt worden. Ook over Europese dossiers stemmen we de violen op elkaar af, want uiteindelijk moeten Vlaanderen en Wallonië met één Belgische stem spreken op het Europese toneel. Boerenbond is en blijft bovendien ook rechtstreeks sterk verbonden met Wallonië door onze werking in Oost-België en hun vertegenwoordiging in het Hoofdbestuur. (Op de cover van deze Boer&Tuinder staan de zussen Theissen, Boerenbondleden uit Oost-België). Onze leden in Oost-België vallen immers onder het Waalse gewest en zijn volledig onderworpen aan de Waalse landbouw- en milieuwetgeving. Daarnaast zijn heel wat van onze leden grensboeren met grond in Vlaanderen én Wallonië. Onze contacten met FWA en Waalse politici zijn dus ook noodzakelijk om hun belangen te dienen.

Naar aanleiding van de voorzitterswissel bij de FWA – Marianne Streel kwam er aan het hoofd van de landbouworganisatie te staan – hadden we onlangs nog overleg. Op de agenda stonden een aantal sanitaire dossiers, het Mercosur-akkoord (waarover we intussen samen met het Agrofront volop politieke contacten hebben met de bevoegde ministers om hen te overtuigen dit akkoord niet goed te keuren), maar ook bijvoorbeeld uitwisseling over de wijze waarop het nieuwe GLB in Vlaanderen en Wallonië wordt voorbereid en over de nieuwe Waalse pachtwet … Eens te meer bleek dat het gras niet altijd groener is aan de andere kant … Een nuttige én aangename uitwisseling van ervaringen en standpunten, maar ook met concrete afspraken en ook de traditionele uitnodiging van hun kant naar de Foire de Libramont van volgende week.

Vorig jaar luidde het thema van Libramont ‘Wie zal morgen onze steden voeden?’. Er werd nadruk gelegd op de korte keten en op Waalse producten van bij ons. Dit jaar heeft de Foire de Libramont als thema ‘Wie zal morgen onze steden bouwen?’. De nadruk ligt op de bosbouw en hele bosfilière die in Wallonië van groot economisch en sociaal belang is. Hout als hernieuwbare grondstof ‘van bij ons’ is een ecologisch en klimaatvriendelijk alternatief voor beton bij de constructie van gebouwen. Want voor beton zijn enorme hoeveelheden zand nodig en de enorme zandontginningen laten diepe sporen na in het landschap en verleggen rivieren. Het staal is afkomstig uit China. De productie zelf van beton gaat gepaard met een hoge CO2-uitstoot. Hout is daarentegen hernieuwbaar en legt CO2 in gebouwen en andere constructies vast. De Waalse bosbouwfilière, met meer dan 18.000 directe arbeidsplaatsen, zit met een herkenbaar probleem. Zoals men tegenwoordig vlees wenst zonder dat er dieren worden geslacht, wil men hout zonder dat er bomen sneuvelen. In een recente Waalse enquête zegt 40% dat bomen niet meer mogen worden omgezaagd. We willen meer hout in onze omgeving omdat dit ecologisch, milieu- en klimaatvriendelijker is dan plastic of ander nephout. Dus moet meer hout worden ingevoerd. Wordt dat dan niet gekapt? Wie zeker wil zijn van duurzame productie kiest voor nabije productie. Dat geldt zowel voor hout als voor veeteelt, en bij uitbreiding voor de gehele landbouw- en voedselketen.

Boerenbond is en blijft rechtstreeks verbonden met Wallonië door onze werking in Oost-België.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

In ieder geval, Foire de Libramont komt er dus aan … een plek van ontmoeting ook voor heel wat Vlaamse landbouwers. Om de twee jaar is Libramont bovendien de opstap naar de Internationale Werktuigendagen (IWD) in Oudenaarde in september, dit jaar op 21 en 22 september. Een bezoek aan Libramont is voor velen ook het startschot van de zomervakantie. Ik wens jullie  – doorheen de oogstdrukte – tijd toe om wat rust te nemen en met jullie gezin op adem te komen en te proeven van waar er anders geen tijd voor is. Een deugddoende vakantie gewenst!

Meer informatie