Menu

Op de eerste rij, 18 januari 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

IPA transparantie ondertekend

Onze vleesveehouderij zit al een aantal jaren in de problemen. Dat is de reden waarom onze vakgroep Vleesvee nu bijna een jaar geleden een actieplan opstelde met een pakket aan maatregelen. Maatregelen die er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat vraag en aanbod beter op mekaar afgestemd worden, maar ook maatregelen die de transparantie over de handelingen op de slachtvloer moeten verhogen want ook die hebben direct impact op de portemonnee van de vleesveehouder.

De discussies met de slachthuissector over die transparantie op de slachtvloer, bijvoorbeeld over de correcte weging en indeling van de karkassen en over een consequente toepassing van de officiële aanbiedingsvormen, slepen al jarenlang aan. Uiteindelijk is de kogel door de kerk en werd vorige week een interprofessioneel akkoord (IPA) ondertekend, het zogenaamde IPA transparantie. Hoewel met dit IPA zeker niet alle problemen opgelost worden (denk maar aan de blijvende discussie rond de 2-3% aftrek tussen warm en koud gewicht of de opkuis van de karkassen), is het wel een eerste belangrijke stap vooruit. Het akkoord biedt een kader voor de meest prangende problemen en er is ook een evaluatie gepland na 1 jaar toepassing. Over de inhoud lezen jullie meer op pagina 3. Onze vakgroep Vleesvee gaf daarom groen licht aan dit IPA. Vanuit Boerenbond hebben we steeds gezegd dat hier stap voor stap aan moet worden gebouwd; met alle neuzen in dezelfde richting en samen met alle ketenpartners. Dat is de strategie die de sector het verst zal brengen. Dit IPA – hoewel dus niet volmaakt – is hiertoe een belangrijke opstap. Belangrijk is nu dat de gemaakte afspraken ook verder interprofessioneel worden uitgewerkt en op het terrein worden uitgevoerd zodat onze rundveehouders ook effectief de positieve gevolgen van dit akkoord mogen ervaren. Want daar is het uiteindelijk toch om te doen. Resultaat ten voordele van onze producenten via een correctere verkoopprijs voor hun dieren! Onze vakgroep zal dit nauwgezet opvolgen en blijft daarom ook in de komende maanden in permanent overleg met de slachthuissector.

Hoewel met dit IPA zeker niet alle problemen opgelost worden, is het wel een eerste belangrijke stap vooruit.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Afrikaanse varkenspest rukt op

Ook vorige week hadden we, samen met de slachthuissector, een overleg met het FAVV over de oprukkende Afrikaanse varkenspest. De ziekte komt oorspronkelijk vooral voor in Afrika en is ook al lang aanwezig in Sardinië, maar verspreidde zich de laatste jaren ook naar Rusland, Oekraïne en Oost-Europa (Polen, Estland, Letland, Litouwen), Moldavië, Tsjechië en Roemenië.

Doordat de ziekte zo besmettelijk is en de everzwijnenpopulatie niet onder controle kan worden gehouden, schuift de besmette zone stilaan verder op en lijkt het slechts een kwestie van tijd vooraleer de Afrikaanse varkenspest in varkensdens gebied zal toeslaan. Gezien de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld op het vlak van export, niet te overzien zouden zijn voor de varkenssector is het belangrijk dat met man en macht gepoogd wordt om de ziekte in de getroffen regio’s onder controle te krijgen en verdere verspreiding tegen te gaan. Europa heeft ondertussen maatregelen genomen om Polen te ondersteunen bij het indijken van de varkenspest en ook Duitsland voert de jacht tegen everzwijnen ondertussen op.

Een goede preventie, inclusief bioveiligheidsmaatregelen, kan ervoor zorgen dat de Afrikaanse varkenspest uit ons land kan worden gehouden.

Daarom ook het overleg met het FAVV. We hebben er afgesproken om de preventiemaatregelen te verruimen, onder meer via een brede communicatie en sensibilisering – niet enkel binnen de sector zelf maar ook in sectoren met een veelvuldige trafiek van personen en goederen tussen ons land en de besmette zones zoals de bouw, transport en agrofood. Er is ook afgesproken om de problematiek van de everzwijnen op te nemen met de regio’s.

Daarnaast is voorzien om de bestaande draaiboeken bij een eventuele uitbraak te actualiseren en wordt een simulatie-oefening opgezet. Er zal de komende tijd dan ook verder intens overleg volgen tussen de sector en het FAVV. Laat ons hopen dat het draaiboek nooit uit de kast moet komen en de simulatieoefening nooit echt wordt, maar in deze is een verwittigd en voorbereid man er zeker meer dan twee waard! De situatie is te bedreigend om stil te zitten.

De tijd van de nieuwjaarsrecepties

Januari is traditioneel de maand van de nieuwjaarsrecepties, ook in onze structuren. Het moment om elkaar een goed nieuw jaar te wensen. Voor mij is het vooral de gelegenheid om heel veel leden persoonlijk te ontmoeten maar ook om persoonlijk dank je wel te zeggen aan al die bestuursleden die dag in, dag uit hun nek uitsteken voor hun collega’s-boeren en -tuinders of die zich engageren in onze Landelijke Gildenstructuren om onze leden een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en beleving te bezorgen.

Vorige vrijdag was het zover in West-Vlaanderen, een bijeenkomst met bijna 500 bestuursleden van Boerenbond en Landelijke Gilden. Het is een bijeenkomst waar ik elke keer opnieuw weer van geniet omdat je er het engagement en de betrokkenheid op elk gezicht ziet. Daar dan eens extra ‘dank je wel’ kunnen zeggen is voor mij als voorzitter altijd een mooi moment, ook al weet ik dat onze vrijwilligers dat bedankje dag na dag verdienen ... Dus ja, het was weer dik oké daar ... En ja, zoals elk jaar was het de dag nadien thuis wat stiller dan normaal want een stukje stem was achtergebleven in het westen van het land …