Menu

Op de eerste rij, 18 april 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

MAP 6, onzekerheid blijft

De voorbije weken hebben we onze provinciale besturen en sectorvakgroepen geïnformeerd over het politieke akkoord rond MAP 6. Bij heel veel bestuursleden en leden leeft – net zoals bij ons – een sterk gevoel van frustratie, frustratie omdat de Vlaamse regeringspartijen bovenop het plan dat Europees groen licht kreeg – en dat al bijzonder streng was – nog een pak verstrengingen hebben toegevoegd. Dit staat haaks op de regel van no gold plating (niet verder gaan dan wat Europa oplegt) in het Vlaams regeerakkoord.

Het moge zeer duidelijk zijn: voor Boerenbond is dit geen goed MAP, verre van. Langs de andere kant blijven we ervan overtuigd dat het beter is om nog voor de verkiezingen een mestdecreet te kunnen afkloppen. En vervolgens alles op alles te zetten om via de uitvoering het geheel toch enigszins werkbaar te maken voor onze boeren. Zonder beslissing blijft de sector immers achter met heel veel onzekerheid én zonder een derogatie. Het is dus cruciaal dat er op korte termijn duidelijkheid komt. Wie denkt alles te moeten doen om het politieke goedkeuringsproces te vertragen of over de verkiezingen te tillen, draagt in deze een grote verantwoordelijkheid.

Een eerste stap vooruit in de fruitsector?

De Belgische Fruitveiling (BFV) sluit zich aan bij LAVA. Ons gevoel bij dit bericht is dubbel. Ruim twee jaar geleden werd onze sectorvakgroep Fruit trekker van een werkgroep die een sectorbrede samenwerking rond de kwaliteit van het hardfruit vooropzet. Al die tijd hebben we enorme inspanningen geleverd om de neuzen van de verschillende actoren in dezelfde richting te krijgen. Met tot op heden vanuit bepaalde hoek weinig bereidheid om mee te werken, ook al hebben alle actoren in de fruitsector zich daartoe verbonden. Met de nieuwe samenwerking onder de koepel van LAVA starten de fruitveilingen nu een eigen initiatief los van het project Q-fruit. Indien ze erin slagen om de kwaliteitscontrole van het hardfruit via deze samenwerking naar een niveau te tillen dat vergelijkbaar is met dat van de groenten, is dit zeker een grote stap voorwaarts en een eerste lichtpunt in de diepe crisis waarin onze fruittelers zitten. We zijn er echter nog niet, er is nog werk aan de winkel. We kijken dus uit naar concrete stappen die dit verhaal tot een succes moeten maken.

Wat ik soms onder ogen krijg van lesmateriaal over landbouw in relatie tot milieu of klimaat, is hallucinant.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Over onderwijs en landbouw …

Leerlingen en leerkrachten genieten op dit moment nog van de paasvakantie. De commotie over de kwaliteit van ons onderwijs die net voor de vakantie opstak, zindert bij heel wat leerkrachten wellicht nog na. Bij mij was er een gevoel van herkenning. Zou het kunnen dat er in de media veel over onderwijs gepraat wordt, maar (te) weinig met de leerkrachten op het terrein en met kennis van de problematiek? Een fenomeen dat we ook kennen in de landbouwsector …

En er zijn misschien nog wel gelijkenissen tussen landbouw en het onderwijs. Het onderwijs krijgt steeds meer opvoedingstaken toegeschoven vanuit de maatschappij, omdat ouders er niet meer aan toe komen. Maar tegelijkertijd zijn die ouders kritischer dan ooit! Is dat ook niet zo voor de landbouw? Over de hervorming van het landbouwonderwijs kunnen wij best tevreden zijn. Het behoud van landbouw als kennisdomein is een garantie voor het behoud van voldoende gespecialiseerde kennis die nodig is voor een kwaliteitsvolle opleiding die ook voldoende binding houdt met de praktijk, en ook het duaal leren biedt extra kansen. Wat de kennis over landbouw betreft in het onderwijs ben ik heel wat minder enthousiast …

De vaststelling van een leerkracht, een tijdje geleden in de krant, dat bijna geen enkele leerling in haar klas de zin “De koeien grazen in de wei” kan duiden, is toch bijzonder zorgwekkend. En wat ik soms onder ogen krijg van lesmateriaal over landbouw in relatie tot milieu of klimaat, is hallucinant. Juiste informatie over landbouw vinden, is nochtans niet zo moeilijk. Via Plattelandsklassen investeert Boerenbond al jaren om educatief onderbouwde lespakketten over voeding en over landbouw aan de scholen aan te bieden. Sommige scholen en leerkrachten maken er ook gebruik van, wat wij appreciëren. Jammer genoeg stellen we vast dat we van heel wat andere scholen als antwoord krijgen dat er geen ruimte is voor zulke info in hun lessenpakket! Kennis over de herkomst van voedsel is nochtans een basisbagage die onontbeerlijk is in het verdere leven. Bij deze het aanbod om het juiste verhaal over onze lokale voedselproductie en onze Vlaamse landbouw actiever in de scholen te brengen. Daarmee begint misschien ook al het inprenten van een stukje klimaatbewustzijn, want lokaal eten draagt hier ook toe bij. Of is dat in deze digitale tijden te gewoon om aandacht te krijgen?