Menu

Op de eerste rij, 17 september 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Europese ‘goed, beter, best’ groene aankondigingspolitiek

Deze week hield Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, in het Europees Parlement haar eerste State of the Union. De Europese ambities zijn torenhoog en worden steeds meer uitgesproken. Hoge ambities neerzetten is één ding, maar vooralsnog ontbreekt het Europa aan besluitvaardigheid, daadkracht en voldoende sterke financiering. Hoe de ambities op een coherente manier beleidsmatig aan te pakken, concreet op het terrein uit te rollen en financieel rond te krijgen – daarover blijft het vaag, te vaag. Europa kan niet opnieuw de boot missen zoals het geval was in de coronacrisis. We verwachten meer van Europa dan een ‘goed, beter, best’ groene aankondigingspolitiek. Europa heeft mee de verantwoordelijkheid om de relance economisch sterk te maken. En dat vraagt duidelijke en coherente beleidskaders, een stimulerend beleid en sterke financiële ondersteuning. We verwachten dan ook snelle besluitvorming over een sterk Europees meerjarig financieel kader, duidelijkheid over een stimulerende toekomst voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en een coherente inzet van economisch, mededingings- en handelsbeleid.

Verhoogde Europese klimaatambities

In dezelfde toespraak kondigde Von der Leyen een verhoging van de Europese klimaatdoelstelling aan. Tot nu ging het over een reductie van 40% broeikasgasemissies (ten opzichte van 2005). Dat wil men verhogen naar 55%. Een goed klimaatbeleid is ook in het belang van onze sector. De verhoging van de doelstelling maakt de uitdaging voor Vlaanderen echter niet eenvoudiger. Ze zal van iedereen inspanningen vergen. Voor ons is het wel belangrijk dat bij de verdeling van de inspanningen rekening wordt gehouden met het aandeel van elke sector in de problematiek, met de draagkracht en het potentieel, de positieve kant van de balans (bijvoorbeeld voor ons koolstofopslag in landbouwbodems) en de hoeveelheid emissies die in het verleden al werden gereduceerd. Onze Vlaamse land- en tuinbouw zet al stevig in op de reductie van broeikasgasemissies en met resultaat. En we werken er ook volop verder aan. Zo spraken we in 2018 een Convenant Enterische emissies af om pensemissies in 2030 met 19% te reduceren. Hiervoor wordt ook gerekend op innovatie, bijvoorbeeld voeradditieven. Boerenbond werkt hier ook volop aan mee zodat we kunnen komen tot een set van haalbare en betaalbare maatregelen.

Afrikaanse varkenspest, alle hens aan dek

Het is alle hens aan dek om de impact van AVP voor de varkenssector te beperken.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Vorige week bereikte ons het slechte nieuws dat in de Duitse deelstaat Brandenburg een everzwijnkadaver gevonden is dat besmet is met het Afrikaanse varkenspestvirus (AVP). Ondanks de preventiemaatregelen die Duitsland nam, is het virus er dus toch in geslaagd de landsgrens met Polen over te steken. Op dit ogenblik neemt Duitsland alle mogelijke maatregelen om het virus in te dijken, want de gevolgen op handelsvlak zijn groot. China heeft intussen alle import van Duits varkensvlees verboden. Daarmee verliezen de Duitsers hun grootste afzetmarkt buiten de Europese Unie. Ook onze Vlaamse varkenshouders zullen de gevolgen daarvan voelen in de prijsvorming. Het is dus alle hens aan dek om de impact voor de varkenssector te beperken. Daarbij blijft het van cruciaal belang dat onze varkenshouders de bioveiligheidsmaatregelen strikt blijven naleven. We moeten koste wat het kost vermijden dat dit virus in onze stallen terechtkomt. Wij blijven om dezelfde reden bij minister Zuhal Demir ook aandringen op een doortastende aanpak van de everzwijnenproblematiek. Het wordt tijd dat de lang aangekondigde gebiedsgerichte aanpak eindelijk ook tot daadwerkelijke oplossingen op het terrein leidt en de druk van everzwijnen in bepaalde gebieden sterkt afneemt. We kijken dan ook uit naar het door de minister voor deze maand aangekondigde plan van aanpak.

Daarnaast hebben we aan federaal minister van Landbouw Ducarme en het FAVV gevraagd dat ze alles op alles zetten om zo snel mogelijk de AVP-vrije status voor België te bekomen zodat de export naar derde landen eindelijk terug op gang kan komen. Er zijn immers nog steeds 20 exportlanden met een embargo voor Belgisch varkensvlees. De minister en het FAVV hebben inmiddels bevestigd de nodige stappen te nemen. Het bekomen van de AVP-vrije status kan ons minder afhankelijk maken van de prijsvorming in Duitsland, wat in de huidige situatie meer dan nodig zal zijn.   

Meer informatie