Menu

Op de eerste rij, 16 mei 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Kies op 26 mei voor een ondernemend platteland

26 mei komt dichterbij. Nog een goede 10 dagen en we mogen (sommigen zullen zeggen ‘moeten’) met z’n allen naar de stembus voor een nieuwe Vlaams, federaal en Europees Parlement.

De voorbije weken en maanden heb ik als voorzitter van de Landelijke Beweging, samen met Boerenbondondervoorzitter Eric Van Meervenne, de voorzitters van de verschillende politieke partijen bezocht en hen onze belangrijkste vragen en eisen voor de nieuwe regeerperiode overhandigd. We zijn overal goed ontvangen en kregen ruim de gelegenheid om van gedachten te wisselen. Alle partijen zeggen de Vlaamse land- en tuinbouw voluit te ondersteunen – enkel de concrete invulling van die ondersteuning verschilt toch wel van partij tot partij.

Om jullie wegwijs te maken in de standpunten van de verschillende partijen en vooral hoe zij invulling geven aan hun steun voor onze sector hebben we een verkiezingsbijlage gemaakt. Deze bijlage vinden jullie bij deze Boer&Tuinder en geeft de antwoorden op 30 stellingen die wij aan de partijen hebben voorgelegd.

Zoals altijd duiken er in de laatste weken van de campagne verrassingen allerhande op en probeert elke partij dé toon te zetten. In al dat tumult is het belangrijk om als kiezer de kalmte te bewaren en niet enkel te kijken naar wat de verschillende politieke partijen en politici zeggen dat ze de volgende jaren gaan doen (dat lezen jullie in onze verkiezingsbijlage), maar ook wat ze in de realiteit doen en ook hoe ze zich de voorbije vijf jaar in voor ons belangrijke dossiers hebben opgesteld. Wie deze ‘Op de eerste rij’ de voorbije jaren goed gevolgd heeft en de kranten wat gelezen heeft, zal wel kunnen oordelen welke partijen en politici gedaan hebben wat ze zeggen. En ook welke partijen en politici de voorbije tijd iets anders hebben gedaan dan wat ze nu zeggen te zullen doen … Kijk dus even verder (of beter achteruit) wanneer je de volgende dagen folders, brieven en beloftes allerhande ontvangt en maak met veel gezond boerenverstand de juiste keuze voor een ondernemend platteland mét ontwikkelingsmogelijkheden voor onze sector, ook voor de volgende vijf jaar.

Maak met veel gezond boerenverstand de juiste keuze voor een ondernemend platteland mét ontwikkelingsmogelijkheden voor onze sector.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Laagpathogene influenza H3 in pluimveebedrijven

Sinds half april zijn er, vooral in West-Vlaanderen, verschillende gevallen van het laagpathogeen influenza H3-virus aangetroffen op een aantal pluimveebedrijven. Het virus is volledig onschadelijk voor de mens maar veroorzaakt bij de besmette dieren wel productiedalingen en een hoge sterfte. Hoewel volgens de wet bij een besmetting met laagpathogene H3-stam geen maatregelen genomen moeten worden, heeft Boerenbond aan de federale minister van Landbouw gevraagd om hoogdringend een gecoördineerde bestrijding te organiseren met vergoeding van de getroffen bedrijven vanuit het Sanitair Fonds zodat verdere verspreiding kan worden vermeden.

Met Vlaams minister van Landbouw Van den Heuvel is bekeken welke maatregelen ook op Vlaams niveau nodig zijn, bijvoorbeeld inzake de ophaling van kadavers, (mest)transporten en het statuut van eieren van kippen met vrije uitloop bij ophokken. Er wordt ook onderzocht hoe vanuit Vlaanderen steun kan geboden worden aan de getroffen bedrijven die zullen geconfronteerd worden met een lange periode van leegstand en dus inkomensverlies.

Het meest prioritaire is nu echter om zeer dringend werk te maken van de gecoördineerde bestrijding zodat verdere besmettingen kunnen voorkomen worden en dus ook de economische impact kan worden beperkt. Daarbij is het strikt respecteren van alle bioveiligheidsmaatregelen op onze bedrijven, ook door derden, uiterst belangrijk. Daarom is ook gevraagd om de gangbare controles door overheidsdiensten tot een minimum te beperken.