Menu

Op de eerste rij, 16 juli 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

MFK: vierde keer goede keer?

Deze week komen de Europese regeringsleiders opnieuw samen voor de Europese begroting (MFK). Vorige week lanceerde Raadsvoorzitter Michel een nieuw voorstel en het is nu afwachten of er een akkoord komt. Premier Wilmès en minister Geens, bevoegd voor Europese Zaken, ontvingen alvast onze eisen. Er is nog steeds een tekort van maar liefst 35 miljard in het GLB, wat voor ons onaanvaardbaar is. Die middelen moeten minstens op peil blijven om de verdere verduurzaming van de sector te ondersteunen. Bovendien moeten ze verder ondersteund worden met middelen uit het economisch herstelfonds corona. Daarnaast moet er ook in het luik ‘onderzoek en ontwikkeling’ en bij ‘financiële instrumenten’ aandacht voor land- en tuinbouw zijn. Om de ambities in de Europese Green Deal waar te maken, zal toegang tot de meest innovatieve technieken immers cruciaal zijn en kunnen financiële instrumenten de investeringen gericht op het weerbaarder maken van de sector tegen extreme weersverschijnselen schragen. En dan is er ook nog de brexit. Michel voorziet 5 miljard euro om de gevolgen op te vangen. Ook land- en tuinbouw moet als zwaar getroffen sector toegang krijgen tot deze middelen zodat de impact van de brexit – soft of hard – gemilderd wordt. Het Ruslandembargo, het handelsakkoord met Oekraïne en de Airbuscase met de VS indachtig, mag de boer niet opnieuw kind van de rekening worden.

Modaliteiten noodfonds goedgekeurd

Het politieke jaar loopt op zijn einde en zoals elk jaar is het dan kwestie van zeer waakzaam te zijn dat er geen dossiers met een zware impact op land- en tuinbouw door de mazen van het net glippen. Maar soms is er ook goed nieuws. Eerder besliste de Vlaamse regering – op voorstel van minister Crevits – al om voor de sierteelt en de aardappeltelers te voorzien in een noodfonds van respectievelijk 25 en 10 miljoen euro. Vorige vrijdag werd de concrete uitwerking beslist. Daardoor kunnen de getroffen bedrijven nu hun aanvraag tot compensatie indienen en zal zo toch een deel van de geleden schade vergoed worden. We rekenen op een eenvoudige aanvraagprocedure en een vlotte uitbetaling van de compensatie zodat de betrokken bedrijven de blik hopelijk weer op de toekomst kunnen richten. Op dezelfde ministerraad werd – eveneens op voorstel van Crevits – ook definitief beslist om 23,5 miljoen euro extra vrij te maken voor de rechtstreekse steun aan land- en tuinbouwers. Ook deze extra middelen zijn op veel bedrijven erg welkom gezien de algemeen moeilijke prijsvorming in de sector in de nasleep van de coronacrisis. Het blijft niettemin belangrijk om ook in de komende maanden de vinger aan de pols te houden en, indien nodig, bijkomende maatregelen te nemen om de nasleep op te vangen. We rekenen er ook op dat land- en tuinbouw als essentiële sector ook volwaardig wordt meegenomen in het herstelbeleid.

Via sociale media roepen we iedereen op om respect te hebben voor jullie werkterrein.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Hoffelijkheid op het platteland

Heel wat mensen hebben dit voorjaar de beperkte bewegingsvrijheid die ze hadden, ingevuld met een fikse wandeling of fietstocht in de buurt van hun ‘kot’. Ook deze zomer zullen vakanties in eigen land populairder zijn dan ooit en uiteraard zijn we blij dat heel wat mensen kunnen meegenieten van ons mooie landbouwlandschap. Meestal gebeurt dit in goede verstandhouding, maar af en toe bereiken me ook berichten over reacties van mensen die geen enkel begrip schijnen te hebben voor het feit dat onze open ruimte ook het ‘werkterrein’ is van jullie, onze land- en tuinbouwers, of die weinig respect hebben voor andermans eigendom en zonder gêne picknicken in de wei, selfies maken te midden van een graanveld of in een grasstrook vol klaprozen of weides gebruiken als losloopweide voor hun hond. Daarom zetten we de volgende weken en gedurende de hele zomer een campagne via sociale media op om iedereen die komt genieten van het platteland op een positieve manier op te roepen respect te hebben voor boeren en tuinders en hun werk. Zo wordt het hopelijk een zomer waarin iedereen zich thuis voelt op het platteland zodat we er allemaal samen van kunnen genieten. Dé gelegenheid trouwens ook voor mij om jullie allemaal, nu ook Boer&Tuinder voor een paar weken in zomerreces gaat, een deugddoende zomer toe te wensen … Een zomer waarin het door corona allemaal net iets anders zal zijn dan normaal, maar we tussen de oogstwerkzaamheden door toch voluit kunnen genieten van alle mooie dingen in het leven, samen met familie en vrienden. Ik wens jullie allemaal een deugddoende vakantie!

Meer informatie