Menu

Op de eerste rij, 16 februari 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Tweede editie van Agridagen van start

Vanaf vrijdag en nog heel het weekend vindt in Weelde, bij Ravels, de tweede editie van de Agridagen plaats. Agridagen richt zich – in tegenstelling tot Agriflanders dat alternerend in Gent plaatsvindt – zeer expliciet op een puur professioneel publiek. De focus van de beurs is heel duidelijk: alle diensten en toebehoren voor pluimvee-, varkens- en rundveehouders, samen met mechanisatie op erfniveau. Het is een beurs op maat van de veehouder in Vlaanderen.

In 2016 kende de eerste editie een vliegende start. En het belooft dit jaar niet anders te worden. De vier beurshallen, samen goed voor 20.000 m2, zijn volledig volzet met 200 standhouders, vooral uit België en Nederland, waarvan driekwart voor de tweede keer deelneemt. Ook de voorverkoop van toegangskaarten loopt als een trein. Het toont aan hoe de eerste editie in de smaak viel, zowel bij standhouders als bij bezoekers. Het feit dat de beurs ook dit jaar in de krokusvakantie valt, maakt het ook voor veehouders uit Oost- en West-Vlaanderen een haalbare kaart om naar Weelde af te zakken. Wat ook opvalt, is dat er meer interesse is vanuit Nederland. Zowel van standhouders, maar ook van onze collega-landbouworganisaties ZLTO en LLTB die de beurs ruim bekendmaken bij hun leden.

Naast het aanbod van standhouders, studiedagen en seminaries ontvangen wij onze leden op onze Boerenbondstand in hal 1. Veehouderij en dierenwelzijn vormen  het hoofdthema op onze stand. Je kan er de checklists en stickers verkrijgen van de actie ‘Blije dieren, blije boer’ die we de voorbije maanden ontwikkelden en waarmee je op een eenvoudige wijze voor je eigen bedrijf kan nagaan of je voldoet aan alle wettelijke en bovenwettelijke criteria. Maar zoals steeds kan je bij ons ook terecht voor een gezellige babbel en een drankje. En op zaterdag reiken we traditiegetrouw de Boerenbond Persprijs uit aan een bachelor en een master die erin slaagden om hun eindwerk in een begrijpelijk en voor de bedrijfsleider relevant artikel te gieten.

Jullie zijn komend weekend dus allemaal welkom in Weelde in het bijzondere beurskader van een oud militair domein met hallen zo groot als voetbalvelden en waar je kan parkeren op een startbaan voor NAVO-straaljagers …

Mercosur in beslissende fase

De onderhandelingen van de Europese Unie met Mercosur (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) zitten in een beslissende fase. Deze week zitten de onderhandelaars opnieuw samen. Eerder al hebben we, samen met de collega’s van FWA en ABS maar ook via onze Europese koepel COPA, een duidelijke stem laten horen over dit mogelijke handelsakkoord waarbij de Zuid-Amerikanen vragende partij zijn om onder andere meer rundvlees, pluimvee en suiker op de Europese markt te mogen invoeren.

Er is nu reeds een enorm onevenwicht in de handelsbalans van agrofood van ongeveer 17,5 miljard euro (19,5 miljard euro invoer ten opzichte van 2 miljard euro uitvoer). Europese studies schatten het EU-aanbod naar Mercosur toe op nog eens 7 miljard euro verschil daarbovenop in het nadeel van Europa welteverstaan … En intussen lijkt de Europese Commissie nog meer toegevingen te willen doen.

Voor rundvlees en pluimvee wordt er een extra tariefvrij contingent aangeboden van respectievelijk 99.000 ton en 90.000 ton. Aangezien het telkens over de kwalitatievere stukken gaat, is dit rechtstreekse concurrentie met onze vleesvee- en braadkippensector. Om het concreet te maken: dit aanbod komt overeen met een equivalent van 2.500.000 zoogkoeien en 180.000.000 braadkippen (groter dan de volledige Belgische productie). Dit is gewoon waanzin en zal de Europese markt, waar er nu al een enorme prijsdruk is en exportmarkten gezocht worden, compleet onderuithalen.

Wat suiker betreft, gaat het over de verlaging van invoertarieven. Er is echter een zeer sterke ondersteuning van deze sectoren in Mercosur waardoor onze sectoren met ongelijke middelen de strijd zullen moeten aangaan en dat op een moment dat deze sector na het wegvallen van de quota’s nog helemaal niet gestabiliseerd is, laat staan klaar is om dergelijke schok op te vangen.

Bovendien stellen we ons ook vragen bij de betrouwbaarheid van Braziliaanse producten. Sinds het enorme voedselschandaal in Brazilië vorig jaar, blijken tientallen ladingen van Braziliaanse producten niet marktwaardig in Europa. En een voedselschandaal hier in onze contreien, zij het dan met Braziliaans product, kunnen we missen als de pest. Het minimum minimorum is dan ook dat ingevoerd product voldoet aan de Europese standaarden.

Een handelsakkoord met dergelijke desastreuze gevolgen voor onze sector moet met alle mogelijke middelen tegengehouden worden.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Ik heb dan ook het initiatief genomen om met het Agrofront (Boerenbond, FWA en ABS) opnieuw alle beleidsmakers op federaal en Europees niveau wakker te schudden en hen ons standpunt nog eens heel duidelijk te maken: alleen wanneer er bikkelharde garanties zijn dat de Europese standaarden in het kader van de voedselveiligheid gerespecteerd worden, kan een dergelijk akkoord over volumes spreken. Het Agrofront verwacht hiervoor extra Europese inspecties ter plaatse om een gelijk speelveld te bekomen. Maar een handelsakkoord met dergelijke desastreuze gevolgen voor onze sector moet eigenlijk met alle mogelijke middelen tegengehouden worden.