Menu

Op de eerste rij, 15 oktober 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Jaarresultaat 2020 toont veerkracht en ondernemerschap van onze sector

Het najaar is in onze sector traditiegetrouw het moment om de voorlopige rekening van het voorbije jaar op te maken. De jaarlijkse Nazomerontmoeting van Boerenbond en Landelijke Gilden – het moment waarop we die voorlopige balans bekendmaken – sluit dus aan bij een lange traditie. Maar wat een jaar … Corona schudt onze samenleving en economie grondig dooreen. Toch moet er verder geleefd, gewerkt én gegeten worden. De boer die ploegde dan ook voort. Ondanks de vele uitdagingen, zoals een dreigend tekort aan arbeidskrachten, aan opslagcapaciteit, transportproblemen … zijn jullie, onze boeren en tuinders, blijven doorwerken – met oog voor veiligheid en gezondheid van jezelf maar ook van je medewerkers – waardoor de voedselbevoorrading steeds is verzekerd. Jullie hebben nog maar eens jullie veerkracht én jullie ondernemersspirit getoond. Daarom nogmaals een ‘dikke merci’.

Jullie stonden er gelukkig niet alleen voor. De hele keten heeft steeds nauw overlegd en goed samengewerkt. Meer dan ooit hadden we elkaar nodig. Onze Vlaamse en federale overheden, maar ook burgemeesters en gouverneurs, hebben mee het verschil gemaakt om de continuïteit te verzekeren, obstakels weg te werken en waar nodig de grootste verliezen mee op te vangen. Ook zij verdienen daarvoor een dikke merci.

De sector tekent dan ook een robuust resultaat op met een geschatte jaaromzet van 5,8 miljard euro. Een lichte stijging (met 0,6%) ten opzichte van 2019. Dat globale cijfer maskeert wel grote verschillen per deelsector en zelfs op bedrijfsniveau, want corona laat ondanks alles in sommige sectoren en op sommige bedrijven diepe sporen na. En ook de weergoden drukten weer hun stempel op de opbrengsten. Verderop in deze Boer&Tuinder brengen we het hele verhaal.

Vooruitkijkend kunnen we er niet omheen dat de onzekere economische vooruitzichten, zeker met de tweede coronagolf, op het sentiment in de landbouwmarkten drukken. Het zal terug heel wat veerkracht en ondernemerschap vragen van onze boeren en tuinders om hiermee om te gaan. We kunnen alvast enkele lessen meenemen uit de voorbije maanden: verder werk maken van een beter risicobeheer binnen de sector, inzetten op meer regionalisering van de waardeketens, verdere digitalisering en een solide overleg tussen producenten en afnemers, gekoppeld aan duurzame investeringen. De relanceplannen die op de verschillende beleidsniveaus gemaakt worden, moeten ook de land- en tuinbouwsector en het landbouwbeleid hefbomen aanreiken om zo de veerkracht en het ondernemerschap verder te versterken. Dat was ook de kernboodschap die ik bracht tijdens onze jaarlijkse Nazomerontmoeting die dit jaar digitaal doorging vanuit de prachtige en unieke locatie van het slabedrijf Goni in Sint-Katelijne-Waver.

De sector tekent een robuust resultaat op met een geschatte jaaromzet van 5,8 miljard euro.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Europees GLB-debat in eindfase

Komende weken wordt een Europese ontknoping in het langgerekte GLB-proces verwacht. Na twee jaar debatteren lijkt het dat het Europees Parlement en de Landbouwraad hun positie over het GLB na 2020 zullen innemen. Om te zorgen voor een stimulerend beleid, met oog voor de realiteit op het bedrijf en met werkbare instrumenten, hebben we de voorbije twee jaar stevig lobbywerk geleverd. Op een constructieve manier, want enkel daarmee kom je vooruit. We zien echter dat men vanuit alle hoeken meer vraagt, voor minder middelen … En dat is onhoudbaar. De komende weken worden dus belangrijke weken waarin nog heel wat werk moet gebeuren. We zijn alvast in contact met onze Europarlementsleden en werken samen met Europese landbouwkoepel COPA, om de stem van de landbouwsector in het debat te versterken. We blijven daarbij hameren op haalbare randvoorwaarden, het behoud van de nodige economische steun, effectieve maar werkbare vergroeningsmaatregelen, én de focus op de actieve boer. Enkel als het plaatje klopt zal het GLB de sector in staat stellen verder te verduurzamen. Ondanks dat velen dat zouden willen, kunnen boeren ook niet sneller lopen dan hun benen hen kunnen dragen. Het GLB heeft maar een bepaalde financiële draagkracht en toch vele ambities en doelstellingen. Wel, voor onze familiale boerenbedrijven geldt dat ook. De politiek moet daarmee rekening houden, ten behoeve van het behoud van een strategisch belangrijke landbouwsector, ten behoeve van de economie en werkgelegenheid en van de families die dag in dag uit het beste van zichzelf geven … en van het eten op ons bord.

Meer informatie