Menu

Op de eerste rij, 15 juni 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Premier Michel alert over het Europees budget en handelsakkoorden

Deze week hadden wij samen met de FWA (de Waalse landbouworganisatie) een gesprek met premier Michel over het Europees budget, de voorstellen voor het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de Mercosuronderhandelingen.

Ik heb aangedrongen op een krachtig Belgisch standpunt dat pleit voor het behoud van het Europees landbouwbudget in reële termen. Eigen berekeningen van onze Studiedienst wijzen immers uit dat we afstevenen op een reële korting van het landbouwbudget in de volgende periode van maar liefst 21,9%, en dat bovenop de korting die we in de lopende periode al moesten slikken! Heel wat anders dan de signalen van de Europese Commissie dat het ging over een korting van ‘slechts 5%’! De premier gaf aan zich zeer bewust te zijn van de impact en er alles aan te doen om te verhinderen dat landbouw de prijs van de brexit zou moeten betalen. Duidelijk is dat België niet akkoord gaat met wat vandaag op tafel ligt. Aan minister Ducarme is alvast de opdracht gegeven om coalities met andere landen te vormen om samen een sterk signaal richting Europa te geven. Op een officieel Belgisch standpunt is het echter nog wachten …

We hebben ook onze bezorgdheid over de lopende Mercosurbesprekingen op de tafel van de premier gelegd. Bijkomende verlaagde tariefcontingenten voor rundvlees en pluimvee en lage invoertarieven voor suiker en ethanol zullen de al moeilijke marktpositie voor deze producten hier in Europa nog verergeren. Om nog maar te zwijgen van de verschillende standaarden op het vlak van voedselveiligheid … Ook hier begrip van de kant van Charles Michel en de duidelijke stellingname dat landbouw in deze geen pasmunt mag zijn en dat in handelsakkoorden het gelijke speelveld niet enkel op papier maar ook in de praktijk moet gegarandeerd zijn. Een boodschap die hij ook al aan commissievoorzitter Juncker bezorgde en die – zo verzekerde hij ons – ook in bilaterale gesprekken met Europa telkens herhaald wordt.

We houden met het Agrofront en ook via COPA, onze Europese landbouworganisatie, in beide dossiers de druk hoog. Zowel op onze nationale politici maar ook op de Europese parlementsleden, want ook zij zijn nu aan zet om de noodzakelijke bijsturingen, zowel met betrekking tot het budget als het landbouwbeleid, af te dwingen en ook de vinger aan de pols te houden voor de handelsakkoorden.

De premier beloofde er alles aan te doen om te verhinderen dat landbouw de prijs van de brexit zou moeten betalen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

 

Krapte op de arbeidsmarkt – ook Boerenbond doet voorstellen

De krapte op de arbeidsmarkt is een reëel probleem. Onder andere onderzoek uitgevoerd door Acerta leert dat zeven op de tien bedrijven in België geremd worden door die krapte – met andere woorden: ze vinden geen mensen voor de openstaande vacatures. En ook in onze sector voelen we dit probleem: in de tuinbouwsector, die traditioneel al heel wat beroep doet op externe arbeidskrachten – zowel regulier als via seizoenarbeid – voelen we de laatste tijd de spanning toenemen. Het wordt steeds moeilijker om arbeidskrachten op onze bedrijven te krijgen en buitenlandse arbeidskrachten moeten alsmaar verder gezocht worden. Maar ook heel wat van onze veehouderijen doen meer en meer een beroep op externe arbeid en ook zij voelen de krapte.

Het bracht eerder de Vlaamse werkgevers Voka, Unizo en Boerenbond er al toe om samen met minister Muyters een aantal actiepunten af te spreken die moeten leiden tot het sneller invullen van vacatures. Dit werd vorige week afgeklopt met de ondertekening van het actieplan ‘Samen voor meer werk’. Daarnaast wordt er op Vlaams niveau ook ingezet op meer interregionale mobiliteit, een gericht economisch migratiebeleid, snellere activering van vluchtelingen en meer activering van leefloners en oudere werkzoekenden.

Ook premier Michel en minister van Werk Peeters hebben de werkgeversorganisaties gevraagd naar voorstellen om aan het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt tegemoet te komen. De voorstellen van Boerenbond liggen inmiddels op tafel bij de premier. Het gaat onder meer om de vraag naar maatregelen om leefloners aan te moedigen de stap naar werk te zetten. We pleiten ook voor een nog nauwere samenwerking tussen de sector en de VDAB en voor het wegnemen van mobiliteitsdrempels naar een job op onze bedrijven voor mensen met een niet-Europese nationaliteit die in onze steden verblijven. We stellen ook voor om voor oudere werklozen een nog sterkere doelgroepmaatregel te voorzien of een combinatie van werkloosheidsuitkering met een gedeelte van het loon. Ook op het voorkomen van het vroegtijdig afhaken op school moet nog meer worden ingezet, onder andere via verdere investering in duaal leren, een systeem waarin we echt geloven.

Kortom, zowel Vlaams als federaal is men in actie geschoten en dat is niets te vroeg. Het komt er nu op aan om snel concrete maatregelen te nemen die ook voelbaar zijn op het terrein.

‘De Aardbei’ officieel ingehuldigd

Naast alle syndicale dossiers mag er ook al eens iets plezants passeren … Dat was vorige vrijdag het geval toen ik uitgenodigd werd door onze kring Aardbeitelers om mee met de voorzitter van Coöperatie Hoogstraten en de burgemeester van Hoogstraten ‘de Aardbei’ te onthullen, een prachtig kunstwerk dat het belang van de aardbei voor de hele regio onderstreept. Het staat op de rotonde als je Hoogstraten binnenrijdt en is voortaan dus echt een landmark voor de streek. Het gebeurt niet elke dag dat ik mee een kunstwerk van die omvang (6 meter hoog, 3 meter diameter en 3 ton staal) mag onthullen dat verwijst naar de fierheid op één van onze topproducten én naar de mensen die die topproducten produceren. Jullie dus, en in dit geval onze aardbeitelers. Nog meer bijzonder vind ik dat daarmee de droom van een van onze aardbeitelers, Luc Bogaerts, uitkomt want hij was het die enkele jaren geleden met het idee op de proppen kwam. Een fantastisch idee als je het mij vraagt … Een idee dat zeker ook elders navolging verdient. Want we zijn fier op onze producten en producenten en we mogen dat ook best tonen! Nogmaals proficiat dus, Luc, en ook dank aan de stad, de coöperatie, de school en de plaatselijke ondernemers die mee instonden voor de realisatie. Mooi!