Menu

Op de eerste rij, 15 juni 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Slachthuizen en transparantie

Op de algemene vergadering van Febev, de federatie van Belgische slachthuizen, werd teruggeblikt op een bewogen jaar. Onder de welluidende titel ‘Meat the challenge’ gaf de gedelegeerd bestuurder toelichting bij de acties die de slachthuissector plant om op een transparante manier het slachtproces te organiseren. We kunnen alleen maar toejuichen dat Febev hier werk van wil maken, incidenten zoals in Tielt zijn immers nefast voor het imago van de hele keten. Transparantie op de slachtvloer is ook de vraag van de landbouwsector. En daarmee bedoel ik dan niet enkel transparantie in het slachtproces, maar ook transparantie over de handelingen op de slachtvloer die direct impact hebben op de portemonnee van de veehouder.

Voor ons is en blijft het van levensbelang om nieuwe exportmarkten te openen en om groeiopportuniteiten in bestaande markten maximaal te benutten.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Wij discussiëren met de slachthuissector al heel lang over correcte weging en indeling van de karkassen en over een consequente toepassing van de officiële aanbiedingsvormen. Onze vakgroep Vleesvee eist dat dat onze veehouders kunnen beschikken over een correcte objectieve beoordeling van hun karkassen. Om daarrond afspraken te maken wordt een interprofessioneel akkoord uitgewerkt, het zogenaamde IPA transparantie. Je kan hierover meer lezen in het artikel van Roel Vaes. Hoewel met dit IPA zeker niet alle problemen ineens opgelost worden, is het wel een eerste belangrijke stap vooruit. Het biedt een kader voor de meest prangende problemen en er is ook een evaluatie gepland na 1 jaar toepassing. Onze vakgroep Vleesvee geeft daarom groen licht aan dit IPA. Wij worden hierin gevolgd door de Waalse landbouworganisatie FWA en de andere ketenpartners. Enkel het ABS blijft de ondertekening van dit IPA blokkeren. Voor hen is het blijkbaar alles of niets. Wij kiezen vanuit Boerenbond voor de weg voorwaarts. Bijzonder jammer is dat de weinig constructieve en oplossingsgerichte discussies in de werkgroep Ketenoverleg rundvlees hierover, ertoe leiden dat de supermarkten één na één aan het afhaken zijn. En daarmee is de sector helemaal niet gebaat. Onze vleesveehouderij is in crisis en heeft recht op een waardig toekomstverhaal. Wij, vanuit Boerenbond, zijn van mening dat hier stap voor stap aan moet worden gebouwd; met alle neuzen in dezelfde richting en samen met alle ketenpartners. Dat is de strategie die de sector het verst zal brengen. Daarom een zoveelste oproep aan de collega’s: bouw samen met ons - stap voor stap - aan een toekomst voor de Vlaamse vleesveehouder.

Belgische voedingsindustrie op handelsmissie naar Korea

Zondag landde in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel een 260-koppige handelsmissie onder leiding van prinses Astrid. Aan de missie neemt een belangrijke delegatie uit de Vlaamse voedingsindustrie deel. Alle deelsectoren zijn present, voedingsbedrijven, coöperaties net zoals VLAM en FIT. Ook Boerenbond neemt deel. Op die manier brengen wij mee de belangen van alle land- en  tuinbouw- en voedingssectoren onder de aandacht onder de vlag ‘Food.be - Small country. Great food’. Als Boerenbond leggen wij de link tussen onze producenten-land- en -tuinbouwers, de handel, de voedingsindustrie en overheden en controle-instellingen. Door onze aanwezigheid houden wij mee landbouw en voeding op de agenda van dergelijke missies. Deze missie biedt enorme opportuniteiten. Ze is de eerste na de machtswissel in Korea, een land met grote economische groeikansen. De nieuwe president van Korea wil nauwere banden met het Westen, en vooral met Europa, om zijn land minder afhankelijk te maken van China en de VS. En dus komt deze handelsmissie op een uitgelezen moment, bijvoorbeeld voor onze fruit- en groentesector die een uitstekende reputatie heeft, maar ook voor onze varkenssector. Korea is na China en de Filippijnen immers het belangrijkste exportland voor Vlaams varkensvlees. Op dit moment vooral buikspek (de helft ervan gaat naar Korea) maar de ambitie is om na deze missie ook andere delen van het varken naar Korea te kunnen exporteren. Daarom worden de Koreanen door de Vlamingen stevig in de watten gelegd en culinair verwend met al dat lekkers dat onze Vlaamse producenten te bieden hebben. Het is en blijft van levensbelang voor ons om nieuwe exportmarkten te openen en om groeiopportuniteiten in bestaande markten maximaal te benutten. De exportcel die werd opgericht naar aanleiding van de Ruslandboycot doet daarbij schitterend werk en verdient alle verdere ondersteuning. We zijn dan ook blij met de door minister Borsus aangekondigde versterking van deze cel en met de aandacht voor voeding en landbouw in handelsmissies.

Tuinaanleg in de kou?

Minder blij zijn we met het bericht dat op bevel van MR-minister Wilmès, partijgenoot van minister Borsus, het voorstel om de btw op planten die worden aangeplant door een tuinaannemer te verlagen tot hetzelfde niveau als wanneer je planten zelf koopt en aanplant, niet door de commissie Financiën van het parlement mag worden goedgekeurd omdat het budgettaire gevolgen heeft. Dit terwijl het voorstel de steun heeft van alle meerderheidspartijen ... en ondanks gunstig advies van het Rekenhof en de steun van de minister van Financiën. Ik reken er dan ook op dat in de komende begrotingsbesprekingen iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt zodat dit voorstel alsnog wordt goedgekeurd. Het is superbelangrijk voor de concurrentiekracht van onze tuinaanlegsector.