Menu

Op de eerste rij, 14 september 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Cars for cows

De Europese Commissie wil meer rundvlees uit de Verenigde Staten toelaten op de Europese markt en dat zonder te raken aan de bestaande invoerquota. Dat wil zeggen dat de VS dus een groter deel van de koek zou krijgen ten nadele van andere handelspartners. Een duidelijk smeermiddel van Juncker om uit de handelsspanningen met de VS te geraken, spanningen waaronder vooral de Europese auto-industrie dreigt te lijden. Met dit voorstel heeft Juncker de auto-industrie dus voorlopig gered, zij het zonder enig mandaat voor welke koehandel ‘cars for cows’ dan ook. Want dat is het, niet meer of niet minder.

Het mag dan wel zijn dat het om een technische verschuiving gaat binnen een bestaande toegezegde hoeveelheid die vandaag niet wordt ingevuld. De bedoeling en het resultaat is wel dat het contingent beter wordt ingevuld, wat in de feiten neerkomt op meer US Hilton Beef op de Europese markt die zo al onder druk staat. Intussen sluiten de exportmarkten zich steeds nadrukkelijker voor de VS als reactie tegen handelstarieven die Trump invoert in het kader van zijn America first-politiek. Dat vergroot nog eens de kans dat rundvlees uit de VS zijn weg zal zoeken naar de EU en het tot nu toe onderbenutte tariefcontingent wel degelijk zal gevuld worden.

Daarnaast is deze ‘technische aanpassing’ ook ten nadele van Uruguay en Australië, die dit niet zomaar zullen laten passeren. In lopende onderhandelingen over een handelsakkoord (met Mercosur enerzijds en met Australië anderzijds) zal hier zeker een geste moeten gebeuren door hen extra toegang te bieden tot de EU-markt. Deze opeenstapeling van toezeggingen links en rechts in verschillende handelsakkoorden is compleet onhoudbaar voor de Europese rundveehouderij.

Opmerkelijk dat we in deze discussie geen enkele kritische ngo- of klimaatstem horen ... In Vlaanderen zet men de koe immers als klimaatboeman in de hoek en eist men om klimaatredenen een afbouw van de rundveestapel. Tegelijk halen we via de EU-handelspolitiek ons rundvlees van steeds verder weg en uit productiesystemen die minder klimaatvriendelijk zijn ... En dat allemaal om meer en meer auto’s te verkopen. Begrijpe wie begrijpen kan.

Zondag is het Dag van de Landbouw

Nu zondag vindt voor de 36ste keer de Dag van de Landbouw plaats, georganiseerd door Boerenbond én Landelijke Gilden. Vijfenveertig bedrijven gooien naar jaarlijkse gewoonte de deuren open voor het grote publiek.

Het aanbod van bedrijven die je zondag kan gaan bezoeken is, zoals elk jaar, zeer divers. En daarmee weerspiegelt de Dag van de Landbouw gewoon de realiteit van onze sector. Verschillende teelten, productiewijzen, specialisaties, groottes, bedrijfsvormen ... Het typeert onze sector. Je kon de afgelopen weken op de regionale pagina’s van Boer&Tuinder al kennis maken met de bedrijven die deelnemen. Ikzelf start zondag mijn ronde bij een melkgeitenbedrijf in Loenhout, waar ook de officiële opening plaatsvindt. Vervolgens zak ik af naar Malle waar ik een groentebedrijf met komkommer, blauwbes en kiwibes bezoek, om vervolgens door te rijden naar Overpelt waar ik langsga op het melkveebedrijf van de familie Agten, om dan tegen het einde van de dag te eindigen in Kampenhout op het CSA-groentebedrijf van ex-AVBS-collega Koen Tierens. Mijn route toont mooi aan hoe verscheidenheid onze sector kleurt … Hoewel, ondanks al die diversiteit is en blijft er toch één grote gemene deler bij al onze bedrijven en dat is het familiale karakter. Onze bedrijven worden, zonder uitzondering, uitgebaat en geleid door bedrijfsleiders en hun gezinnen. Zij maken hun eigen keuzes en hebben hun eigen visie op de ontwikkeling van hun bedrijf.

Op de Dag van de Landbouw brengen we een positief en realistisch verhaal van de boerenstiel in Vlaanderen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Het is ook die grootste gemene deler, dat beeld dat we – samen met de diversiteit van de sector – naar buiten brengen op de Dag van de Landbouw. Op de affiches daarom ook geen afbeeldingen van stallen, loodsen of serres, maar wel de gezinsfoto, soms aangevuld met een viervoeter – die ook deel uitmaakt van het gezin – en dat midden in hun dagelijkse werkomgeving. Dàt is onze sector.

Het thema blijft ‘Het begint bij ons’. Elk gevuld bord, elke mooie plant in onze woonkamer of in onze tuin, begint bij onze land- en tuinbouwers die daarvoor alle respect verdienen. Dat is de boodschap die wij brengen naar de tienduizenden bezoekers die komende zondag onze bedrijven zullen komen bezoeken.

Op de Dag van de Landbouw brengen we een positief en realistisch verhaal van de boerenstiel in Vlaanderen.

Dat onze promotiedag voor de sector populair is, wordt bevestigd door de keuze van het CSA-netwerk (CSA staat voor community supported agriculture) om op dezelfde dag hun eerste open velddag te houden. We juichen toe dat ze mee op de kar springen van ons initiatief, want er waren toch al verschillende van onze CSA-leden die hun bedrijf openstellen. Ik wil heel graag nu al alle bedrijven bedanken voor hun deelname. We vragen van hen een grote inspanning. Het is immers niet evident om op zo’n dag plots duizenden bezoekers over de vloer te krijgen. Een dikke merci ook aan alle familieleden die mee inspringen, en aan de vrijwilligers van Landelijke Gilden en andere verenigingen die mee zorgen voor heel wat logistieke ondersteuning, mee rondleidingen verzorgen, zorgen voor een hapje en een tapje, kortom het mee mogelijk maken om weer tienduizenden mensen te ontvangen en op onze bedrijven rond te leiden.

Dag van de Landbouw is al jaren hét uithangbord voor onze sector. Elk deelnemend bedrijf is die dag marketeer en woordvoerder, niet alleen van zijn eigen bedrijf en eigen producten, maar van de hele sector. Het is een dag van informeren en sensibiliseren, maar ook een dag van ontspanning en plezier. De vijfenveertig bedrijven zijn er klaar voor ... Nu enkel nog hopen op droog weer, toch voor die ene dag in het jaar.