Menu

Op de eerste rij, 14 september 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Agriculture Supported Community

Nu zondag gooit onze Vlaamse land- en tuinbouw al voor de 35ste keer de deuren open voor het grote publiek. Vierenveertig bedrijven nemen dit jaar deel. Het aanbod van bedrijven die je zondag kan gaan bezoeken is, zoals elk jaar, zeer divers. En daarmee weerspiegelt de Dag van de Landbouw ook de realiteit van onze Vlaamse land- en tuinbouwsector. Verschillende teelten, productiewijzen, specialisaties, groottes, bedrijfsvormen ... Het typeert onze sector. Hoewel, ondanks al die diversiteit is er toch één grote gemene deler bij al onze bedrijven, en dat is hun familiale karakter. Onze bedrijven worden – zonder uitzondering – uitgebaat door bedrijfsleiders en hun gezinnen, door mensen van vlees en bloed. Bij ons geen bedrijven die uitgebaat worden door anonieme investeringsmaatschappijen of holdings. Industriële landbouw bestaat niet in Vlaanderen, wat sommigen ook mogen beweren. Het is niet omdat onze bedrijven werken met hoogtechnologische systemen of met vreemd kapitaal, of dat er grote volumes worden geproduceerd, dat het zou gaan om industriële landbouw. Onze bedrijven zijn familiaal. De beslissingsbevoegdheid ligt in handen van de bedrijfsleider, de land- of tuinbouwer die zijn bedrijf naar eigen inzicht runt, daarin meestal bijgestaan door zijn of haar gezin.

Dat gemeenschappelijk kenmerk, dat beeld brengen we ook naar buiten tijdens de Dag van de Landbouw. Het campagnebeeld is geen afbeelding van een stal, een loods, een serre of een akker, maar wel 44 affiches met daarop telkens de foto van het gezin midden in hun werkomgeving. Dát is onze sector.

Het thema is hetzelfde als vorig jaar: ‘Het begint bij ons’. Elk gevuld bord, elk boeket bloemen dat onze omgeving opfleurt, begint bij onze land- en tuinbouwers. En daarvoor verdienen zij respect en waardering.

Typerend voor onze sector is niet alleen de diversiteit en het familiale karakter. Onze Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven zijn ook lokaal verankerd. Met een duur modewoord heet dat ACS. Niet te verwarren met CSA. CSA-boerderijen, Community Supported Agriculture, zijn bedrijven gedragen door een gemeenschap. De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage en ontvangen in ruil doorheen het jaar een aandeel van de vruchten. Ze hebben ook inspraak in het reilen en zeilen van het bedrijf. Ze delen dus ook mee in het landbouwrisico. Daar heb ik het niet over.

Onze sector is divers en onze bedrijven zijn familiaal en lokaal verankerd. Als die boodschap blijft hangen, dan is onze actie geslaagd.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

ASC staat voor Agriculture Supported Community. Landbouw als ‘steunpilaar’ van de lokale samenleving. Onze Vlaamse landbouwbedrijven zijn inderdaad lokaal verankerd in hun buurt, hun dorp en vormen zo mee de lokale gemeenschap. Ook het feit dat landbouwbedrijven vaak van generatie op generatie overgaan zorgt voor continuïteit, een vaste waarde. In de buurt, in het dorp. Ze schragen als het ware vele van onze Vlaamse dorpen. Heel wat van onze boeren en tuinders zijn ook actief in het lokale verenigingsleven. De waarde van die lokale verankering en van dat engagement is niet uit te drukken in euro’s. We zien dat dag na dag in de werking van onze Landelijke Gilden: de waardevolle kruisbestuiving tussen landbouwers en zij die de landbouw en het platteland een warm hart toedragen. Dat is ons DNA, dat ook op de Dag van de Landbouw op vele plekken zichtbaar is. Geen Dag van de Landbouw zonder de bedrijven die meedoen, maar ook geen Dag van de Landbouw zonder de hulp van onze plaatselijke Landelijke Gilden.

Onze sector is dus divers en onze bedrijven zijn familiaal en lokaal verankerd. Als die boodschap blijft hangen bij de tienduizenden bezoekers die komende zondag onze bedrijven komen ontdekken, dan is onze actie geslaagd.

De vierenveertig bedrijven zijn er klaar voor ... Nu enkel nog hopen op goed (droog) weer. Ik doe zondag alvast mijn ronde door (een deel van) Vlaanderen. Ik hoop jullie ook … Iedereen welkom!