Menu

Op de eerste rij, 14 november 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Beleidsnota’s in aantocht

Terwijl de federale regeringsvorming met de dag hallucinanter wordt, zet de nieuwe Vlaamse regering na het regeerakkoord een volgende stap met de opmaak van de beleidsnota’s. Jullie lazen hier eerder dat wij het nieuwe Vlaamse regeerakkoord gematigd positief hebben beoordeeld. Positief omdat het onze sector erkent als belangrijke en strategische sector voor Vlaanderen, omdat het ook een aantal belangrijke handvaten biedt om onze bedrijven te versterken in hun ondernemerschap, de diversiteit binnen onze sector erkent, het belang van innovatie beklemtoont en een aantal belangrijke algemene principes zoals ‘no gold plating’ verankert. Anderzijds zijn er ook een aantal ambities, bijvoorbeeld inzake dierenwelzijn, open ruimte en omgeving, die tot ongerustheid leiden en zijn er ook punten die heel wat ruimte voor interpretatie laten en waarvan de verdere uitrol dus nauwgezet in de gaten moet gehouden worden. Dat merken we nu al aan een aantal ballonnetjes die door tal van actoren die voorbije weken her en der werden opgelaten en die hun eigen invulling geven aan een aantal bepalingen in het regeerakkoord.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de berichten waarbij de ambitie uitgesproken wordt nationale parken aan te leggen of nog eens uit breiden, onder andere in de Antwerpse en Limburgse Kempen, het Drongengoed, de Westhoek, de Brabantse Wouden ... Allemaal regio’s waar landbouw nu al sterk onder druk staat.

Verdere verduidelijking over wat precies de beleidsintenties voor de volgende vijf jaar zijn, is dus absoluut wel nodig. Daarvoor dienen de beleidsnota’s die elke minister opmaakt en die gebaseerd zijn op het regeerakkoord. Daarin geven zij de grote strategische keuzes van hun beleid weer voor de volledige duur van de regeerperiode. De opmaak en bespreking hiervan zijn nu volop bezig. De beleidsnota’s worden eerst besproken binnen de schoot van de regering-Jambon I om vervolgens ingediend te worden in het Vlaams Parlement waar ze normaliter vanaf de tweede helft van november in de parlementaire commissies besproken zullen worden. Vanuit Boerenbond volgen we dit gegeven van zeer nabij op, samen met alle parlementairen in het Vlaams Parlement die het goed menen met onze Vlaamse landbouw. The proof of the pudding is in the eating, zegt men. Wel, een eerste proevertje krijgen we alvast met deze beleidsnota’s. Afwachten of de smaak ons bevalt ...

Europese vraagtekens

Afgelopen week hadden wij contacten met een aantal van de Vlaamse Europarlementsleden. Gezien het grote aantal Europese dossiers die de komende maanden op de plank liggen, waren er meer dan genoeg onderwerpen om het over te hebben. Het aanslepen van een aantal dossiers dreigt namelijk onzekerheden te creƫren. Denk maar aan de Europese meerjarenbegroting die nog niet is goedgekeurd. Daarnaast zorgen veel van de hangende dossiers ook voor een opstapeling van nadelige gevolgen voor onze land- en tuinbouwsector. Ik moet de nadelige effecten van onder andere brexit, de Ruslandboycot, het Mercosurakkoord en de Airbus-Boeingcase niet herhalen. De gesprekken die we hadden waren in elk geval toekomstgericht en met de nodige sympathie voor de sector. Het geeft goede hoop om te zien dat men ook op het Europese niveau bereid is de knopen te ontwarren en op zoek te gaan naar gepaste oplossingen voor de sector. Voor Vlaanderen is het Europarlementslid Hilde Vautmans die lid is van de parlementaire commissie Landbouw en Platteland. En net zoals Vautmans laten ook anderen hun hart voor land- en tuinbouw spreken op de juiste momenten, bijvoorbeeld in andere commissies.

Besparingen mogen de slagkracht van het GLB niet ondermijnen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Door het uitstel van een aantal dossiers, is men ook genoodzaakt overgangsmaatregelen te nemen in het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie publiceerde afgelopen week een voorstel om het huidige GLB een jaar langer verder te zetten (tot 2022), met een nieuw budget. Ook daar is het van belang dat de sector zekerheid heeft en de instrumenten in het GLB niet afgezwakt worden door de overgangssituatie. Het is en blijft voor ons onaanvaardbaar dat besparingen de slagkracht van het GLB en de concurrentiepositie van de land- en tuinbouw in de toekomst ondermijnen.

Meer informatie