Menu

Op de eerste rij, 14 mei 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Veiligheidsraad creëert opnieuw wat perspectief

Met de beslissing van de Veiligheidsraad van vorige week zetten we opnieuw een stapje in de juiste richting van de exitstrategie naar een post-coronawereld. Voor de land- en tuinbouwsector is het uiteraard erg positief dat er opnieuw extra afzetkanalen voor onze producten geopend worden. Bloemenwinkels zijn terug open, foodtrucks en geïsoleerde kramen langs de weg en ook thuisverkoop van bloemen en planten kan weer. Hopelijk kwam er deze week ook positief nieuws voor de markten. Dit uiteraard allemaal onder strikte voorwaarden maar de voedingswinkels, doe-het-zelfwinkels en tuincentra die al een tijdje open zijn, hebben het goede voorbeeld gegeven. Consumenten geraken ook steeds meer vertrouwd met de regels van social distancing en het dragen van een mondmasker kan blijkbaar ook al een fashion statement zijn. Laat ons hopen dat deze vorm van burgerzin of zelfdiscipline, die we ons dagdagelijks opleggen, helpt om de economie zo snel mogelijk maar toch op een veilige manier terug goed te laten draaien.

In veel huiskamers werd vorige week ook een zucht van opluchting geslaakt toen het toch wat onverwachte nieuws kwam dat we ook wat meer vrijheid zouden krijgen in onze sociale contacten. Na verschillende weken van bellen, whatsappen, facetimen, skypen, zoomen … snakt iedereen naar wat echt menselijk contact, maar ook hier zal gezond boerenverstand nodig zijn om de versoepelde regels op de juiste manier toe te passen. Het gaat niet zozeer over de juiste wiskundige formule om op gezinsniveau je vier toegelaten personen te verdelen, maar wel opnieuw over het blijvend respecteren van alle basisregels.

We hebben nieuwe maatregelen neergelegd om lange nasleepeffecten te helpen milderen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Relance op maat van onze sector

Het openen van extra afzetkanalen en het terugschroeven van preventieve maatregelen brengt gelukkig een beetje zuurstof in onze economie. Geleidelijk aan zal er ook vanuit het beleid een verschuiving komen van het echte crisisbeheer naar de relance of het echte herstel van de economie. Het is duidelijk dat de impact van de coronacrisis zich nog lang zal laten voelen in onze sector. Een aantal afzetkanalen blijven immers gesloten (denk maar aan de horeca, de evenementensector, export …) De sector zal de komende maanden ook rekening moeten houden met een vertraagde terugkeer naar vlot handelsverkeer, deels als gevolg van protectionisme, een zwakkere vraag wegens de algemene groeivertraging, opgebouwde voorraden en sterkere concurrentie. Een lange periode met prijsdruk kondigt zich dus aan. Dat maakt dat ook in het post-coronatijdperk nog ondersteunende maatregelen nodig zullen zijn op maat van de specifieke sectoren en ondernemingen. Naast het blijvend inzetten op compensaties voor onverkoopbaar product en het openen van de Europese crisismaatregelen voor alle deelsectoren hebben we daarom ook een pakket aan nieuwe maatregelen neergelegd bij de bevoegde ministers om de lange nasleepeffecten te helpen milderen. Zo besliste de kern van de federale regering al in te gaan op onze vraag tot uitbreiding van de carry back-regeling die vandaag bestaat voor teeltschade bij weersomstandigheden. Op die manier zullen omzetverliezen door corona in aanmerking kunnen komen voor een achterwaartse verliesaanrekening.

Ook de gerichte verlenging van een aantal van de huidige crisismaatregelen (tijdelijke werkloosheid, VLIF-waarborgregeling, overbruggingsrecht …) zijn noodzakelijk om bepaalde bedrijven door de crisis te helpen. Ook vragen we om land- en tuinbouwbedrijven te helpen toegang te krijgen tot specifieke Europese, federale en Vlaamse relancemiddelen waar ze vandaag moeilijk aan geraken omdat de juiste tussenstructuur ontbreekt. We denken bijvoorbeeld aan middelen bij de Europese investeringsbank ... We zijn er ons van bewust dat het een werk van lange adem zal zijn om ook onze bedrijven op een zo goed mogelijke manier door deze crisis te loodsen, maar zoals altijd kunnen jullie hiervoor op ons rekenen.

Intussen, hou jullie gezond, hou jullie goed.

Meer informatie