Menu

Op de eerste rij, 14 februari 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Hoe vind ik voldoende werknemers?

Met het voorjaar in aantocht is er binnenkort op heel wat bedrijven weer nood aan bijkomende mankracht. Maar de krapte op de arbeidsmarkt laat zich ook in onze sector voelen, zowel voor reguliere als voor seizoenarbeid. De versoepeling die Boerenbond verkreeg voor de tewerkstelling van seizoenarbeiders in het hardfruit, met de 100 dagenregeling die momenteel in wetteksten gegoten wordt, is daarbij belangrijk. Maar daarnaast kijken we ook naar nieuwe instroom, bijvoorbeeld van arbeidskrachten van buiten de EU die hier normaal gezien niet mogen werken.

We hebben daarvoor een overeenkomst gemaakt met de VDAB en de Vlaamse administratie Werk waarbij we per deelsector een actie opzetten met een duidelijke timing. Bij de start van de procedure krijgen de bedrijven per subsector een afzonderlijke mail. Via een vacature bij de VDAB moet eerst de lokale arbeidsmarkt bevraagd worden. Modelvacatures die iedere werkgever nog kan aanvullen, zijn daarvoor voorhanden. Wanneer dit spoor te weinig resultaat oplevert, zal er een arbeidskaart kunnen worden aangevraagd voor iemand van buiten de EU. Belangrijk is dat dit alles binnen een afgebakend tijdsbestek kan verlopen. De werknemers moeten immers op tijd op het bedrijf aanwezig zijn. Wij appreciëren hierbij de medewerking en de constructieve houding van zowel de VDAB als de administratie Werk. We zullen dit samen in de komende maanden goed opvolgen en monitoren. Het belangrijkste is immers dat het werk op de bedrijven op een vlotte manier kan verlopen en dat er een kwaliteitsvolle oogst kan worden afgeleverd.

Duurzaam shoppen met maaltijd- en ecocheques

Vorige week ondertekenden wij een overeenkomst met de overkoepelende uitgiftemaatschappij VIA (Edenred, Monizze en Sodexo) om de obstakels weg te werken die vandaag verhinderen dat de aankoop van voedsel, bloemen, planten, tuinartikelen en bioproducten op de hoeve betaald kunnen worden met maaltijd- en ecocheques. In theorie kan betaling met cheques op de hoeve nu al, maar in de praktijk vlot dit niet wegens vooral technische, financiële en logistieke obstakels. Zo moeten de land- en tuinbouwers bijvoorbeeld uitgerust zijn met een elektronisch betaalsysteem en moeten ze geregistreerd zijn bij een van de drie uitgiftemaatschappijen. Het gebruik van maaltijd- en ecocheques op de hoeve brengt nochtans een pak voordelen met zich mee voor de consument zowel als voor de boer. En het past binnen een duurzaam aankooppatroon om lokale, seizoensgebonden en verse producten te kopen, meteen bij de land- of tuinbouwer zelf.

Niet minder dan 2 miljoen mensen beschikken over maaltijdcheques en 1,7 miljoen over ecocheques. Als meer consumenten deze cheques zouden gebruiken voor hun aankopen op de hoeve, dan opent dat heel wat bijkomende perspectieven voor de korteketenproducenten.

Voor Boerenbond was dit reden genoeg om de schouders onder dit dossier te zetten en ervoor te zorgen dat de consument zeer binnenkort ook zijn maaltijd- en ecocheques gemakkelijk kan gebruiken voor aankopen op de boerderij.

Aankopen doen met maaltijd- en ecocheques in de hoevewinkel zal binnenkort makkelijker gaan.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Boerenjaar

Of 2020 onthouden zal worden als een boerenjaar valt nog af te wachten. Maar het is wél het jaar waarin we met het tv-programma ‘Boerenjaar’ het dagelijkse leven van tien land- en tuinbouwersgezinnen in de Vlaamse woonkamers brachten. De uitdagingen in onze sector zijn groot, maar de passie waarmee jullie je job doen nog veel groter. En dat is de afgelopen zes weken duidelijk getoond. De Vlaming zag hoe de weergoden het werk bepalen, hoe zwaar investeringen zijn en doorwegen … Maar we kregen ook een inkijk in de meest intieme familiemomenten op de boerderij, die van vreugde maar ook als er stevige woorden vielen of moeilijke beslissingen moesten genomen worden. De landbouwsector is de laatste decennia enorm geëvolueerd dankzij nieuwe technieken en innovaties. Dat maakt dat de kloof tussen producent en consument misschien wel groter werd dan ooit tevoren. ‘Boerenjaar’ gaf op een zeer realistische manier inkijk in wat land- en tuinbouwers moeten doen om hun vlees, groenten, fruit en melk tot in de supermarkt te krijgen. En dat werd geapprecieerd. Dat hoorden we ‘op de baan’ maar zagen we ook aan de mooie kijkcijfers. Gemiddeld 500.000 kijkers per aflevering. Vlaanderen toonde zich daarmee duidelijk #Boerentrots!

Meer informatie