Menu

Op de eerste rij, 14 februari 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

‘Er is geen landbouwer die niet inzit met het milieu’

Vorige week was intens. Greenpeace kwam met de boodschap dat de veehouderij in België drastisch moet afgebouwd worden om de impact op het klimaat te verminderen – een stelling die meer dan kort door de bocht is en gebaseerd op een zeer eenzijdige studie die bovendien geen rekening houdt met de socio-economische impact. Onze glasheldere tegenanalyse vinden jullie op www.boerenbond.be/ucl. In één adem werd landbouw tegenover klimaat gezet. Terwijl net landbouw de eerste is om de impact van klimaat te ondervinden en alsof landbouw helemaal geen klimaatinspanningen doet …

Minister Schauvliege nam ontslag. Spijtig, want zij had een hart voor boeren en heeft als minister van Landbouw ook heel wat gerealiseerd voor de sector. Denken we maar aan de financiële ondersteuning in opeenvolgende crisissen, de verankering van de 750.000 ha, recent nog de brede weersverzekering enzovoort. In haar hoedanigheid als minister van Natuur hebben we veel moeilijke discussies met haar gehad (bijvoorbeeld rond IHD-PAS), maar ook daar zocht zij steeds naar het compromis. Dank je voor de samenwerking, Joke.

Boerenbond kreeg in de pers dan weer verwijten over wat wij doen, wat we horen te doen en wat ook de groene lobby doet, namelijk het onderste uit de kan halen voor onze leden en wegen op het beleid. En ja, wij doen dat niet met de riek of de mestkar maar via gefundeerd overleg want dat leidt tot écht resultaat.

Een week dus van polarisering en framing tot en met …

De nieuwe minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel zette bij zijn aantreden onmiddellijk een andere toon: ‘Er is geen landbouwer die niet inzit met het milieu en geen natuurliefhebber die jobs niet belangrijk vindt. Ik ben ervan overtuigd dat we de klimaatuitdaging samen moeten en kunnen aanpakken.’ De enige juiste toon die ook perfect aansluit bij mijn oproep hier op deze bladzijde, vorige week. Samen met alle stakeholders stappen vooruit zetten in de klimaatuitdaging én in andere dossiers, samen oplossingen zoeken op basis van feiten en cijfers en niet op basis van slogans. Daarin heeft hij met ons een partner.

We wensen de nieuwe minister alle succes want er liggen nog belangrijke dossiers op tafel. Ik heb ze intussen met hem doorgepraat. Minister Van den Heuvel staat bekend als een rationeel man, met een grote luisterbereidheid, die gaat voor gedragen en redelijke oplossingen. Wij kijken dan ook uit naar een open dialoog en een constructieve samenwerking.

De AH-promotie 1+2 gratis is maatschappelijk verwerpelijk.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

De hoge kosten van lage prijzen

Na het gebradeer met melk overtreft Albert Heijn (AH) zichzelf met zijn promotie ‘1+2 gratis’. Hiermee is opnieuw een grens in de prijzenoorlog verlegd én overschreden. Het mag dan misschien juridisch oké zijn, maatschappelijk is het verwerpelijk. Zo’n promotie lijkt op het eerste gezicht goed voor de consument, maar is het niet. De rekening om deze ongezonde prijzenslag vol te houden en te winnen wordt immers gepresenteerd aan de leveranciers die zelf druk zullen zetten op de eigen leveranciers en finaal ook op onze boeren en tuinders. Het gevolg is een moordende concurrentieslag doorheen de keten die leidt tot concentratie, uniformiteit en een minder toegankelijk aanbod. In de winkelkar zal zich dat uiteindelijk vertalen in een verschraling van het aanbod op alle vlak, een aanbod dat minder dicht bij huis ligt en prijsdominantie. Want hoe minder aanbieders, hoe minder gezonde onderlinge concurrentie die op lange termijn de prijzen scherp houdt.

Zo’n prijzenslag neemt bovendien alle ruimte weg om te investeren in wat de samenleving zegt belangrijk te vinden, zoals ecologische en diervriendelijke productie. Meer dan hoog tijd dat een halt wordt toegeroepen aan deze praktijken.

Als onze ketenpartners hun engagement rond het samen streven naar een duurzame ontwikkeling van de gehele keten denken in te vullen door onverantwoorde stuntprijzen, dan zeggen wij duidelijk neen. We leggen daarom klacht neer bij het ketenoverleg én vragen tegelijk dat ook de Belgische wetgever redelijke grenzen trekt en dus een wettelijke beperking van onredelijke prijspromoties invoert.