Menu

Op de eerste rij, 14 december 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Regering-Michel moet het werk afmaken

Vorige week schreef ik hier de hoop neer dat de federale regering een uitweg zou vinden uit de crisis rond het migratiepact. Vorige vrijdag nog deden we samen met de andere werkgeversorganisaties in dit land een ultieme oproep om de regeringscrisis snel op te lossen en de val van de regering (en dus verkiezingen) te voorkomen, zodat belangrijke sociaal-economische dossiers die op de tafel liggen alsnog verder kunnen worden uitgevoerd en er blijvend noodzakelijke beslissingen kunnen worden genomen. Verder werken aan de dossiers, was dus de boodschap.

De gebeurtenissen sindsdien hebben jullie allemaal mee kunnen volgen. Na het vertrek van N-VA maakte de regering een doorstart in een nieuwe samenstelling en met de focus op koopkracht, veiligheid en klimaat. De formule van een minderheidsregering is niet evident en nogal uniek in ons land. Op het moment dat ik deze woorden neerschrijf, is er dan ook nog heel wat onzekerheid over hoe het nu verder gaat.

Wij roepen alvast op tot stabiliteit én tot het afmaken van het werk. De vernieuwde ploeg Michel II moet dus verder regeren. We hebben er geen enkel belang bij dat de regering alsnog ten val zou gebracht worden, en we dus naar vervroegde verkiezingen zouden gaan. Wij hebben ook de komende maanden nood aan een stabiel kader en aan een federale regering die haar verantwoordelijkheid opneemt en de dossiers verder aanpakt. En dat op zich zal als minderheidsregering al een hele klus worden. Voor een aantal zaken is de tussenkomst van het parlement niet nodig en kan de regering zelf beslissen. Ik denk dan wat onze sector betreft bijvoorbeeld aan het Koninklijk Besluit over rundertuberculose, onze vraag tot erkenning van de varkenssector als sector in moeilijkheden, de verdere uitvoering van het plan tegen oneerlijke concurrentie enzovoort. Wij vragen hier snel werk van te maken. Een aantal andere dossiers moeten goedgekeurd worden door het parlement en daar zal het de volgende maanden dossier per dossier zoeken zijn naar een meerderheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over de carry back, die vorige vrijdag nog in tweede lezing door de ministerraad werd goedgekeurd en nu doorgestuurd is naar de Kamer voor verdere behandeling, maar ook het wetsontwerp tegen oneerlijke handelspraktijken B2B waar we al heel lang vragende partij voor zijn. Ook daar dringt de tijd en is het belangrijk dat nog deze legislatuur beslist wordt. Intussen stormt het ook in het Verenigd Koninkrijk en is de stemming over de brexitdeal uitgesteld. Ook in het licht van dit dossier is het belangrijk dat in België een federale regering in het zadel zit die – in samenspraak met de regionale regeringen – snel en daadkrachtig maatregelen kan nemen om onze bedrijven te beschermen wanneer de zaak in het Verenigd Koninkrijk uit de hand loopt. Een volgend exportdebacle na de Ruslandboycot en het wegvallen van exportmarkten door de Afrikaanse varkenspest kunnen we nu echt wel missen als kiespijn.

Kortom: verder werken, dat was de boodschap vorige week en dat blijft ze ook.

Wij hebben ook de komende maanden nood aan een federale regering die haar verantwoordelijkheid opneemt en de dossiers verder aanpakt.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Telers industriegroenten met kopzorgen

De droge zomers zinderen meer dan stevig na bij de telers van industriegroenten. Het jaar begon met een moeizame uitzaai in het natte voorjaar en rolde in de droge en hete zomer door in korte nachten waarin moest beregend worden om de teelt en de kwaliteit ervan te garanderen. Ondanks de inspanningen was het niet altijd mogelijk de beoogde kwaliteit en opbrengsten te halen en werden telers geconfronteerd met aanzienlijke extra kosten. Daarbij komen dan nog de structureel stijgende kosten en heel wat andere uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd wordt. Zo laat bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt zich zeer nadrukkelijk voelen bij het vinden en behouden van goed (seizoen)personeel. Daarnaast stijgen de kosten voor de bestrijding van ziekten en plagen. Voor kleine teelten wordt de beschikbaarheid van nieuwe gewasbeschermingsproducten een alsmaar groter probleem. En als ze al beschikbaar zijn, dan zijn ze vaak duurder dan het vroegere product. Dat allemaal samen weegt op de kosten langs de ene kant en knaagt aan de opbrengsten aan de andere kant. Van een doorvertaling van al deze elementen in de contractprijzen is vandaag niets te zien. De rentabiliteit van industriegroenten viel dan ook terug.

Deze scheefgroei tussen de stijgende kostprijs en de achterblijvende contractprijzen dreigt de toekomst van heel wat telers in het gedrang te brengen. Een tijdelijke werkgroep opgericht onder de vlag van de provinciale vakgroep Tuinbouw Vollegrond West-Vlaanderen dringt daarom ook aan op een gesprek met de afnemers. De vraag aan de afnemers is duidelijk: hou rekening met deze punten tijdens de komende onderhandelingen, want op deze manier is verder telen niet houdbaar. Duidelijkheid is ook dringend nodig om een goede teeltplanning op te kunnen maken. Helaas stellen we vast dat het bekendmaken van de prijs en voorwaarden almaar later op het jaar gebeurt. We vragen dan ook met aandrang om deze datum te vervroegen zodat de telers een beredeneerde keuze en goede afspraken kunnen maken. Op onze vraag om een contact per afnemer en telers te organiseren, werd door de afnemers helaas niet ingegaan. Er werd wel een gezamenlijk overleg door het Vegebe voorgesteld waarop we ingaan. We rekenen daarbij op een constructieve dialoog. Bij voorkeur op een structurele manier richting de toekomst.

Exit ‘Op de eerste rij’?

Volgende week verschijnt alweer de laatste Boer&Tuinder van dit jaar. En zoals de traditie het wil, wordt ‘Op de eerste rij’ dan vervangen door een interview. Dat betekent dat dit alweer mijn laatste voorwoord  is. Niet alleen het laatste van dit jaar, maar ook het laatste in deze vorm. Nieuwsgierig? Lees volgende week het kerstinterview want daarin onthullen we een tipje van de sluier!