Menu

Op de eerste rij, 13 juli 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Boerenbond en Unizo naar Grondwettelijk Hof tegen onbelast bijklussen

Vorig jaar besliste de federale regering dat wie minstens vier vijfde werkt of met pensioen is, tot 6000 euro per jaar (of 500 euro per maand) onbelast kan bijklussen. Onder andere het occasioneel uitvoeren van kleine onderhoudswerken op of rondom de woning staat op de lijst van toegelaten klussen. Om te vermijden dat dit systeem in concurrentie komt met het werk van onze professionele tuinaannemers was onze vraag om te garanderen dat het enkel zou gaan over echte vriendendiensten. We vroegen ook om te vermijden dat werknemers bij een tuinaannemer in hun vrije tijd onder dit systeem onbelast zouden gaan bijklussen. We zagen het al gebeuren: werknemers die overschakelen naar vier vijfde werk om dan op de vijfde dag via dit stelsel hun baas te gaan beconcurreren ... Waar zijn we mee bezig? En moeten die bijklussers dan ook voldoen aan de veiligheidsvoorschriften die tuinaannemers moeten naleven, bijvoorbeeld bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, arbeidsmateriaal enzovoort? En wat met de aansprakelijkheid als het misloopt? Boerenbond en AVBS – Groen Groeien hebben daarom vorig jaar aan de regering gevraagd om sluitende garanties op het vlak van eerlijke concurrentie vooraleer het systeem op te starten. Ook vanuit Unizo was er dezelfde vraag en bekommernis. Desondanks heeft het parlement vorige week het wetsontwerp ongewijzigd goedgekeurd. Dit is regelrechte en oneerlijke concurrentie voor onze leden-groenvoorzieners en -tuinaannemers. Daarom hebben we beslist om samen met Unizo deze wet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Een gelijk speelveld voor iedereen, ook in dit dossier!

Ondanks onze vragen en bekommernissen en die van Unizo heeft de regering de wet onbelast bijklussen ongewijzigd goedgekeurd.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Een Belgische koolstoftaks, ja mits ...

België overweegt de invoering van een koolstoftaks. Die zou gelden voor aardgas en stookolie en moet ervoor zorgen dat het gebruik ervan sterk zal dalen doordat men overstapt op klimaatvriendelijkere alternatieven. VBO, Voka en Unizo gaven aan dat zij een koolstoftaks steunen, mits een aantal belangrijke voorwaarden. Boerenbond ondersteunt die voorwaarden. Want zeker onze sector, die een gestegen kostprijs niet kan doorrekenen in zijn producten, is zeer kwetsbaar voor elke vorm van kostprijsverhoging. Een koolstoftaks die leidt tot een bijkomende kostenpost, is dus onaanvaardbaar. Bovendien produceren wij in een Europese context terwijl in de meeste andere EU-landen nog geen koolstoftaks van toepassing is. Daarnaast is de vraag welke praktijkrijpe alternatieven voor fossiele brandstoffen er momenteel voor de landbouwsector beschikbaar zijn. Tractoren op elektriciteit of methaangas zijn nog niet voor vandaag en vooraleer de glastuinbouw op bijvoorbeeld geothermie kan overschakelen, zijn nog heel wat jaren van onderzoek noodzakelijk. Daarom voegen wij nog een bijkomende voorwaarde toe: voorzie een voldoende ruime overgangstermijn. 2020 is in elk geval veel te snel om te verwachten dat de sector zich zou kunnen hebben aangepast.

Vlaams ereteken voor Boeren op een Kruispunt

Op de Vlaamse feestdag reikt de Vlaamse regering traditiegetrouw het ereteken van de Vlaamse gemeenschap uit aan een aantal Vlamingen met uitzonderlijke verdiensten voor Vlaanderen. Zo ook dit jaar. En deze keer valt deze eer ook te beurt aan Riccy Focke, directeur van Boeren op een Kruispunt omdat: “Riccy Focke van bij de start van Boeren op een Kruispunt de drijvende kracht is. Hij heeft zich de afgelopen jaren dag en nacht ingezet om Vlaamse landbouwers te ondersteunen in de vaak donkerste periode van hun leven.” Wat mij betreft is dat dik verdiend. Het werk van Boeren op een Kruispunt is cruciaal voor boeren en tuinders die het moeilijk hebben en, samen met hun gezin, zoekende zijn naar een nieuw perspectief in hun leven. Riccy is trouwens niet enkel de drijvende maar vooral ook de stuwende kracht bij Boeren op een Kruispunt. In stilte helpt hij – samen met zijn team – tientallen landbouwers opnieuw op weg. Maar soms lukt het ook niet en dat is bijzonder zwaar, zeker voor Riccy met zijn mateloos engagement en betrokkenheid. Ik hoop dat dit ereteken voor hem een opsteker is.

Een belangrijk signaal dat ook Vlaanderen als samenleving het belang van de werking van Boeren op een Kruispunt waardeert. Al mag die waardering wat mij betreft ook vertaald worden in extra Vlaamse financiële ondersteuning van dit prachtproject. Een gelijkaardige werking die bestaat voor andere zelfstandige ondernemers via Dyzo kon onlangs nog rekenen op een substantiële verhoging van de Vlaamse toelage …

Riccy, ook namens Boerenbond een dikke merci voor je inzet, je engagement en je werk en vergeet niet te genieten van dit ereteken.

Tijd voor betere bescherming van onze bedrijven tegen dierenactivisten

Jullie hebben ongetwijfeld de beelden gezien van de dierenactivisten die vorige week het slachthuis van Tielt binnendrongen en daarbij alle regels aan hun laars lapten en onnodige stress veroorzaakten bij zowel het personeel als de dieren. Er werd ook hardhandig met de ‘te redden’ dieren omgegaan. Dierenmishandeling door dierenactivisten zelf …

Minister Weyts heeft de actie zeer terecht scherp veroordeeld. En ook GAIA en Animal Rights kunnen dit soort actie niet smaken. De activisten zijn geïdentificeerd en er is een proces-verbaal opgemaakt. Hopelijk doet het gerecht nu zijn werk en worden de verschillende inbreuken vervolgd en streng bestraft. Ik vind trouwens dat het hoog tijd wordt dat onze bedrijven juridisch beter beschermd worden tegen dit soort van invallen. De vraag is alvast neergelegd bij de bevoegde minister ...

Nog een uitsmijter

In De Standaard las ik een vurig pleidooi van de redactie om landbouw en dierenwelzijn opnieuw in één politieke hand te brengen. Bij eenzelfde minister dus. Het kan verkeren, want nog niet zo lang geleden moesten die bevoegdheden volgens dezelfde krant juist uit elkaar worden getrokken ...