Menu

Op de eerste rij, 13 april 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Vlaanderen kan regelneverij niet laten

Vorige week eindigde het openbaar onderzoek rond het Napan (nationaal actieplan ter reductie van pesticiden). Momenteel brengen de verschillende adviesraden in dit land hun advies uit over dit plan. In het plan zitten zowel de federale als de Vlaamse, Brusselse en Waalse programma’s voor pesticidenreductie. Opvallend is dat Vlaanderen – en alleen Vlaanderen – de invoering van een waarschuwingssysteem voor omwonenden voorziet. Men wil nagaan wat het beste waarschuwingssysteem is om buren te verwittigen als men gaat sproeien … zodat ‘omwonenden hun buitenactiviteiten daarop kunnen afstellen’. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Onaanvaardbaar, want onhaalbaar in de praktijk en bovendien ook compleet zinloos. Zie je het al gebeuren dat landbouwers alle buren moeten gaan waarschuwen? Hoe moeten ze dat doen? Door een papiertje in de bus te steken of door een mailtje te sturen? En wie zijn dan die buren: de eigenaars, de bewoners …? En hoe vindt men de contactgegevens? Of moet er misschien een aanplakking gebeuren op het terrein? Compleet ridicuul als je het mij vraagt. Bovendien staat zo’n plicht haaks op de code van goede landbouwpraktijk die net stelt dat toediening moet gebeuren op het ideale moment. Juist door dat te doen zal het spuiten ook de minste impact hebben op de omgeving en kan een herbespuiting vermeden worden. Bovendien gelden in Vlaanderen nu al regels om de drift te reduceren. Een waarschuwingsplicht zou zelfs het omgekeerde effect kunnen hebben. Namelijk dat men ondanks de mindere weersomstandigheden toch maar gaat spuiten omdat de buren nu eenmaal verwittigd zijn en men het niet ziet zitten ze een tweede keer te verwittigen. Waar zijn we dan mee bezig?

Zie je het al gebeuren dat landbouwers alle buren moeten gaan waarschuwen vooraleer er gesproeid kan worden?

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

En wat wordt het volgende? Dat boeren de omwonenden moeten verwittigen als de oogstwerkzaamheden na 22 uur gebeuren? Of dat buren mekaar moeten verwittigen als ze gras willen maaien of willen barbecueën, kwestie dat de anderen hun buitenactiviteit daarop kunnen afstemmen? Zal deze meldingsplicht in de toekomst ook gelden als een vliegtuig zal overvliegen en mogelijk geluid maakt of als een auto passeert en fijn stof uitstoot? Ik reken erop dat de Vlaamse overheid en de minister hier hun gezond verstand gebruiken en inzien dat de code van goede landbouwpraktijk en de bestaande IPM-maatregelen meer dan volstaan om de omwonenden te vrijwaren van mogelijke hinder, en dat ze dus hun voornemen schrappen!

Actieplan vleesvee op de politieke tafel

Een paar weken geleden meldde ik hier al dat onze vakgroep Vleesvee een actieplan heeft uitgewerkt om het hoofd te bieden aan de neerwaartse spiraal van prijsvorming waarin onze vleesveebedrijven nu al een hele tijd zitten. Het uitgewerkte actieplan werd de voorbije weken grondig doorgepraat met de collega-landbouworganisaties in het Agrofront. Samen met FWA en ABS presenteert Boerenbond deze week het actieplan aan federaal minister van Landbouw Borsus. Voor het Agrofront zijn er acties nodig op vijf werven. Inzetten op extra export op bestaande markten en het openen van nieuwe markten voor kwaliteitsvol Belgisch rundsvlees zijn daarbij topprioriteiten. Daarnaast vragen we dat onze ministers op Europees niveau pleiten voor een tijdelijke en vrijwillige productiebeperking met Europese middelen om het onevenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen. Ook een betere marktpositionering via een stevige en onderscheidende promotiecampagne is nodig om consumenten te overtuigen van de troeven (smaak, kwaliteit …) van ons lokaal geproduceerd rundvlees. Als de consument ervoor kiest rundvlees te eten, kiest hij best voor Belgisch rundvlees. Daarmee samenhangend pleiten we ook voor een beter product placement van het Belgisch witblauw. En last but not least blijft er ook nood aan meer transparantie over de marges in de keten. Daarom vragen we dat de FOD Economie een diepgaande analyse zou uitvoeren.

Zoals gezegd, de minister die als eerste bezocht wordt is de federale minister van Landbouw. In de komende weken volgt ook een contact met de regionale landbouwministers.

Geniet van de bloesempracht in Hageland en Haspengouw

Halfweg de Goede Week komt het paasweekend in zicht. Het verlengde weekend is voor velen ook een gelegenheid om een gezinsuitstap te maken. Als je je verzekerd wil zien van een prachtig decor moet je in elk geval dit weekend of één van de volgende weekends eens op pad met het gezin of met vrienden naar het Limburgse Haspengouw of het Vlaams-Brabantse Hageland. Het wordt er de komende dagen wel niet meer zo zomers warm als vorige zondag, maar in deze twee streken geniet je dezer dagen van de allermooiste bloesempracht. Door het mooie lenteweer staan alle fruitbomen samen in bloei – een magnifiek gezicht. Onze fruittelers laten je graag meegenieten van al die pracht met rondritten in de plantages, fietstochten, wandelroutes, bloesemlounges en picknicks in de boomgaard. Ik ben in elk geval vorig weekend op ontdekking geweest … een toppertje voor een ontspannen zondagnamiddag en een mooi alternatief voor het stoffige Parijs-Roubaix! Als we de komende maanden gespaard mogen blijven van vorst, hagel en ander onheil ziet de volgende fruitoogst er alvast veelbelovend uit!