Menu

Op de eerste rij, 12 september 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Dag van de Landbouw in het teken van #Boerentrots en samenwerking in de keten

Aanstaande zondag, 15 september, is het zover. Dan organiseren Boerenbond en Landelijke Gilden voor de 37ste keer de Dag van de Landbouw. Dit doen we om iedereen te laten kennismaken met de uiterst diverse lokale voedselproductie die Vlaanderen kenmerkt.

Dit jaar doen 42 land- en tuinbouwbedrijven mee, ondersteund door heel wat vrijwilligers. Zelf start ik deze dag met een bezoek aan het gemengd melkveebedrijf van de familie Lowet in Heers, vervolgens bezoek ik fruitteeltbedrijf De Coninck in Opwijk. Nadien trek ik naar Oost-Vlaanderen voor een bezoek aan het melkverwerkend bedrijf Inex. Ik sluit af met een bezoek aan het melkgeitenbedrijf Bohez in Hulste.

Het lijkt misschien evident, maar wat onze Vlaamse boeren dag in, dag uit presteren is een ware tour de force. En dat willen we ook graag bij het brede publiek laten doordringen. Op de Dag van de Landbouw ervaren bezoekers zelf met hoeveel passie, maar ook met hoeveel inspanningen, jullie al dat lekkers produceren dat op ons bord komt.

Daarom staat de Dag van de Landbouw dit jaar in het teken van #Boerentrots, een beweging waar verschillende bekende Vlamingen, chefs en ook particulieren zich reeds bij aansloten.

Dag van de Landbouw is al jaren hét imago-event van onze sector.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Land- en tuinbouw als hefboom voor tewerkstelling

Voor de eerste maal doen – in samenwerking met Fevia Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie – trouwens bij wijze van experiment, ook twee zuivelverwerkende bedrijven mee. Je kan deze bezoeken samen met de melkveebedrijven die er hun melk leveren. Op die manier kan het publiek echt het traject van grond tot mond volgen. Deze samenwerking met de keten toont niet enkel hoe nauw de landbouw- en voedingssector met elkaar verbonden zijn, maar ook hoe onze (relatief kleine) land- en tuinbouwsector een belangrijke hefboom is voor de grootste economische sector en een van de grootste werkgevers in ons land. De Vlaamse land- en tuinbouwsector, dat zijn 24.000 familiale ondernemingen (goed voor zo’n 48.500 personen). Maar als je dan het zogenaamde agrobusinesscomplex bekijkt, met daarbij ook alle bedrijven en diensten in de toelevering naar de landbouwsector en de verwerking van onze producten, dan kom je op een tewerkstelling van 150.000 jobs en een jaarlijkse omzet van meer dan 60 miljard euro. Cijfers die ook eens mogen vermeld worden en waar we fier op mogen zijn.

Ik wil nu al de bedrijven die deelnemen bedanken. Het is geen sinecure om duizenden bezoekers over de vloer te krijgen. Gelukkig worden zij goed ondersteund, door onze organisatie maar ook door een netwerk aan vrijwilligers en verenigingen, zoals onze Landelijke Gilden. Een hele grote dank je wel, ook aan hen.

Dag van de Landbouw is al jaren hét imago-event van onze Vlaamse land- en tuinbouwsector. Elk deelnemend bedrijf is die dag marketeer en woordvoerder, niet alleen van zijn eigen bedrijf en eigen producten, maar van de hele sector. De bedrijven zijn er klaar voor ... Het weekend mag komen.

Naar een Vlaams regeerakkoord?

Misschien wordt komend weekend ook om andere redenen een belangrijk weekend. De regeringsonderhandelingen op Vlaams niveau zijn een versnelling hoger geschakeld. Op 23 september start het nieuwe parlementaire jaar en het zou goed zijn dat er tegen dan eindelijk een nieuwe Vlaamse regering in het zadel zit. De centrale onderhandelingsgroep zou intussen ‘landbouw’ als ‘een van de makkelijke thema’s’ al hebben afgeklopt … Minstens even belangrijk echter zijn de afspraken die men maakt over onder meer ruimtelijke ordening, milieu, natuur en klimaat en de keuzes die men maakt binnen het budgettaire kader dat voorligt en dat er niet rooskleurig uitziet. Het nieuwe regeerakkoord zal in elk geval de contouren bepalen waarbinnen we de volgende 5 jaar zullen werken. Laat ons hopen dat het zuurstof en ruimte geeft, ook aan onze bedrijven. Dat ook de toekomstige minister van Landbouw een hart voor landbouw heeft en de nieuwe Vlaamse regering, onder leiding van de nieuwe minister-president, onze sector waardeert als sector die in Vlaanderen zowel economisch maar ook maatschappelijk een belangrijke rol heeft en dat deze regering het platteland en onze dorpen even belangrijk vindt als de steden.