Menu

Op de eerste rij, 12 oktober 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Week van de steak-friet

Van 9 tot 15 oktober – deze week dus – is het de week van de steak-friet, een gezamenlijke actie van VLAM en zijn Waalse tegenhanger Apaq-W, met de bedoeling dat lekkere stukje rundvlees te promoten en de Vlaming aan te sporen om daarbij bewust te kiezen voor vlees van bij ons. En neen hoor, promotie voor rundvlees staat helemaal niet haaks op de nieuwe voedingsdriehoek. Vlees is en blijft, ook na de nieuwe voedingsdriehoek, een belangrijk bestanddeel in een evenwichtig en gevarieerd dieet. Er staat, zoals ik vorige week nog in een interview in De Morgen zei, geen gelijkheidsteken tussen vlees en ongezond. De Vlaming kan dus gerust blijven kiezen voor een stukje vlees van bij ons.

Op www.lekkervanbijons.be vind je trouwens tal van tips om de perfecte steak te bakken én er ook lekkere bijgerechten bij te maken. Onder andere die andere Belgische trots, frietjes. En natuurlijk ook met een lekker slaatje erbij. Warm aanbevolen, niet enkel deze week trouwens maar het hele jaar door ... Lekkere producten van bij ons. Ik ga deze week alvast met extra veel smaak genieten van een lekkere steak-friet met een frisse witloofsalade. Die laatste keuze wordt mij hopelijk – gezien mijn roots – niet kwalijk genomen door de andere groentetelers.

Er staat geen gelijkheidsteken tussen vlees en ongezond. De Vlaming kan dus gerust blijven kiezen voor een stukje vlees van bij ons.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Statuut voor tijdelijke natuur in zicht?

Op de Philipssite in Turnhout wordt een braakliggend stuk industriegrond omgevormd tot een stuk schraal grasland dat het statuut van ‘tijdelijke natuur’ krijgt. Dit bericht kwam een tijdje geleden in de kranten. Het bedrijf krijgt daarbij van de overheid de garantie dat die tijdelijke natuur mag verdwijnen wanneer er nood is aan extra bedrijfsgronden. Die aanpak om tijdelijke natuur in industrie-, bouw- of recreatiegebied te realiseren, zou verduidelijkt worden in een omzendbrief. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos kan het realiseren en nadien verwijderen van natuur perfect binnen de bestaande wetgeving.

Iedereen wint, zo lijkt het wel. Die tijdelijke natuur is immers een extra bovenop hetgeen vanuit het natuurbeleid moet gebeuren, waardoor die tijdelijke natuur ook weer mag verdwijnen. Tot je grondiger gaat analyseren wat er gebeurt als een beschermde soort zich vestigt op het terrein … Dan blijkt het verwijderen van die tijdelijke natuur toch niet zo eenvoudig te zijn en is het de vraag wat er gebeurt bij een juridische procedureslag of wanneer er gedreigd wordt met procedures. Het is immers jammer genoeg onze ervaring dat men in zo’n geval maar al te gretig allerhande compensaties eist als die natuur dan toch moet verdwijnen … Compensaties die dan steevast in landbouwgebied gebeuren. Daarmee kunnen wij nooit akkoord gaan. Landbouw is niet bereid de prijs te betalen voor een experiment tijdelijke natuur in industriegebied zonder de bikkelharde garantie dat hier geen compensaties op de kap van de landbouw uit voortvloeien. Die garanties kunnen volgens ons enkel geboden worden via een wettelijke vastlegging, niet via een omzendbrief.

Daarbij blijft dan ook nog de vraag waarom zo’n statuut tijdelijke natuur moet kunnen voor industrie- en recreatiegebied en niet voor landbouwgebied. Want in landbouwgebied zien we net de tegenovergestelde beweging: natuur moet er alsmaar strikter en strikter beschermd worden. En dat gaat dan niet alleen over het al dan niet tijdelijk zijn van natuur, maar ook over de manier waarop die natuur doorwerkt in vergunningverlening en planningsprocessen. Tegelijkertijd worden dure soortenbeschermingsprogramma’s goedgekeurd voor soorten in landbouwgebied. Als de Vlaamse overheid daar echt op wil inzetten, zullen de voorziene euro’s niet volstaan maar moet ook het gesprek over de rechtszekerheid eindelijk worden aangegaan!

Agrofront ontmoet nieuwe federale minister van Landbouw

Deze week had het Agrofront (dat zijn Boerenbond, de FWA en het ABS) een eerste officiële ontmoeting met de nieuwe federale minister van Landbouw Ducarme. Het was natuurlijk niet de allereerste kennismaking want de minister was nog maar net beëdigd toen hij, begin augustus, al geconfronteerd werd met de fipronilcrisis.

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de dossiers die zijn voorganger Willy Borsus in gang had gezet, te hernemen en onze standpunten hierin duidelijk te maken. Het was een goed gevulde agenda, gaande van de Mercosur-onderhandelingen, over het Ketenoverleg, het Belgische standpunt inzake gewasbeschermingsmiddelen, de timing rond het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het meerjarig financieel kader (het budget dus), de precaire situatie van de vleesveesector, de btw op tuinaanleg enzovoort. Ook de verdere afhandeling van de fipronilcrisis kwam aan bod, evenals onze vraag om op federaal niveau ook werk te maken van instrumenten om inkomens te stabiliseren via fiscale instrumenten. De minister heeft goed begrepen dat er voor het komende anderhalf jaar nog heel wat werk op tafel ligt. We hopen op een even goede samenwerking als met zijn voorganger.