Menu

Op de eerste rij, 12 juli 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Het decennium van de familiale landbouw

Hoe cynisch kan een timing zijn ? Net op het moment dat Europa zijn familiaal landbouwmodel te grabbel gooit in de Mercosur-deal, lanceert de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) het decennium van de familiale landbouw 2019-2028. Wereldwijd maken familiale landbouwbedrijven 90% van de landbouw uit en produceren ze op driekwart van alle landbouwareaal 80% van alle voedsel. Toch liggen niet deze indrukwekkende naakte cijfers aan de basis van het decennium van de familiale landbouw. Wel de overtuiging dat landbouw op familiale leest geschoeid een grote slagkracht en weerbaarheid heeft en een enorme meerwaarde biedt aan de samenleving. Ook bij ons is familiale landbouw de norm. Dit vertaalt zich in een grote diversiteit die een antwoord biedt op de eigenheid van de streek en inspeelt op de zeer verscheiden verwachtingen van burgers en consumenten. Het geeft de sector ook een enorm aanpassingsvermogen aan wijzigende marktomstandigheden, technieken en een wijzigende omgeving. De Vlaamse land- en tuinbouw heeft zich door zijn familiale karakter en daaruit voortvloeiende grote diversiteit door de eeuwen heen ontwikkeld tot een sterke en dynamische sector. Laat ons hopen dat de nieuwe beleidsmakers dat bij het schrijven van de Vlaamse en federale regeerakkoorden die er de komende tijd zitten aan te komen goed in het achterhoofd houden. De FAO heeft alleszins begrepen dat de sleutel bij de familiale landbouw ligt en niet bij enig ander landbouwmodel. Zij wil dit model dus ook wereldwijd koesteren én versterken. Het decennium van de familiale landbouw moet overheden op verschillende niveaus, boeren, landbouworganisaties en producentenorganisaties, maar ook academici, onderzoeksinstellingen, de private sector en ngo’s aanzetten om gericht te werken aan het behoud en het versterken van de familiale landbouw. Dit vraagt letterlijk en beleidsmatig de nodige ruimte voor de vele verschijningsvormen van familiale landbouw. Zowel wereldwijd, Europees maar ook in Vlaanderen. En ook aandacht (en de nodige beleidskaders) voor een correct inkomen voor familiale bedrijven. Want dat is de eerste en noodzakelijke voorwaarde opdat ook zij ten volle hun bijdrage kunnen leveren aan het mee beantwoorden van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook bij ons. De Mercosur-deal van Europa van vorige week staat alvast haaks op de boodschap van de FAO want die deal zal, zoals ik vorige week al schreef, kleine boeren in de Mercosurlanden geen stap vooruit helpen maar wel onze eigen familiale Europese landbouwbedrijven extra onder druk zetten. Voor de Europarlementariërs en regeringsleiders die de komende maanden zullen gevraagd worden deze deal goed te keuren alvast nog een extra argument contra. Ondertussen plannen wij alvast een aantal gesprekken en acties om zowel onze Belgische als Europese politici te overtuigen deze deal alsnog tegen te houden!

De FAO heeft begrepen dat de sleutel bij familiale landbouw ligt.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Nieuwsbrieven op maat

Misschien en hopelijk heb je het gemerkt. Onze digitale nieuwsberichten hebben een facelift gekregen. Sinds een paar weken ontvang je wekelijks op een vast tijdstip een nieuwsbrief met een marktupdate voor jouw sector (momenteel voor nuchtere kalveren, pluimvee en varkens), op woensdag de nieuwsbrief Boer&Tuinder en op zaterdag een nieuwsbrief die geheel op jouw maat samengesteld is met informatie op basis van de gegevens die je in je ledenprofiel op de website hebt ingegeven. Los daarvan voorzien we je ook geregeld van actuaberichten en – indien nodig – crisisberichten. Na de zomer komt daar nog een maandelijkse beleidsnieuwsbrief bij. Allemaal met één doel voor ogen: ervoor zorgen dat alle info die voor jouw bedrijf nuttig en noodzakelijk is, op een vlotte, snelle en leesbare manier tot bij jou komt. We horen graag wat jullie ervan vinden. Vind je het nieuwe concept goed of heb je suggesties tot verbetering of opmerkingen? Laat het ons zeker weten via communicatie@boerenbond.be. Enkel met feedback van jullie kunnen we onze dienstverlening naar jullie nog verder verbeteren. Laat deze kans dus niet liggen!

Meer informatie