Menu

Op de eerste rij, 12 januari 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Tiende editie van Agriflanders gaat van start

Morgen, donderdag, start in Gent Agriflanders. Het is de tiende editie, een feesteditie. Wie had kunnen denken dat, toen we twintig jaar geleden samen met de VLAM en de KMLP (de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde) van start gingen, Agriflanders op zo'n korte tijd zou uitgroeien tot de referentie, tot dé Vlaamse landbouwbeurs? En dat de hallen van de Gentse Flanders Expo al vele jaren te klein zijn om alle firma's die erbij willen zijn, een plekje te geven?

Agriflanders is overigens een van de weinige beurzen die alle hallen in Gent volledig inpalmen. In de loop van de jaren is de tuinbouw verdwenen uit de beurs (daardoor is ook de KMLP er als partner uitgestapt), maar deze plek is meer dan ingenomen door stallenbouw en toelevering aan de veeteelt. Ook de mechanisatie op erfniveau is intussen prominent op de beurs aanwezig.

Ik maak van deze jubileumeditie graag gebruik om iedereen die meewerkte en meewerkt aan het ontstaan en het succes van deze beurs – voorzitters, medewerkers, partners, sponsors en exposanten – proficiat te wensen en ook te bedanken. Agriflanders is onder hun impuls en met hun steun uitgegroeid tot een echt unicum en een belangrijke meerwaarde voor onze Vlaamse landbouw.

Van vandaag tot en met zondag kunnen jullie alle nieuwigheden in de sector komen ontdekken. Jullie kunnen kijken en vergelijken vooraleer investeringsbeslissingen te nemen, je informeren bij allerlei instanties en overheden, deelnemen aan heel wat studiedagen of je kan gewoon een praatje komen slaan op onze Boerenbondstand die je vindt in hal 1.

Agriflanders is uitgegroeid tot een echt unicum voor onze Vlaamse landbouw.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Kom zeker ook eens tijdens de middag langs voor het landbouwpraatje. We hebben dan federaal minister van Landbouw Borsus, minister van Onderwijs Crevits en Vlaams minister voor Landbouw en Omgeving Schauvliege in de praatstoel. Op vrijdag is er een babbel over de gelijkenissen en verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse landbouw met onze collega van de Nederlands-Limburgse boerenbond (LLTB), die ook ondervoorzitter is van de Nederlandse landbouworganisatie LTO.

Op zaterdag reiken we meteen na het landbouwpraatje, samen met de minister van Onderwijs Crevits, onze Boerenbond Persprijzen uit. Die gaan naar een bachelor en een master die erin geslaagd zijn om hun eindwerk om te zetten in een voor iedereen begrijpelijk artikel. Deze artikels kan je deze week lezen in ons vakblad Management&Techniek. Kortom, er is voor ieder wat wils. Maak van deze gelegenheid gebruik om te kijken, te leren, collega's en relaties te ontmoeten en om mekaar – als dat nog niet gebeurde – nog een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Het drankje daarbij wordt jullie graag aangeboden op onze Boerenbondstand. We verwachten jullie dus in Gent!

Milieu-inspanningen van de sector verdienen het ook om vermeld te worden

Net voor de jaarwissel verstuurde de Vlaamse overheid een bericht over het bedrag dat aan Vlaamse land- en tuinbouwers uitbetaald wordt als tegemoetkoming in de kosten van de fosforstalen. Het gaat om een respectabel bedrag, meer dan 500.000 euro. Maar het bedrag dient dan ook om maatregelen die de overheid extra aan de sector opgelegd heeft enigszins te compenseren.

De tegemoetkoming in de kosten voor de staalname is dus zeer welgekomen, maar laat me toch ook toe erop te wijzen dat onze bedrijven zelf een nog veel grotere bijdrage leveren. Die is moeilijk exact in omvang te berekenen, maar het is in elk geval voor heel Vlaanderen een gigantisch bedrag dat onze boeren als bijdrage vanuit de sector ophoesten. Vandaar bij deze ook een pluim op de hoed van de boer als schouderklopje bij het begin van het nieuwe jaar. Het zal velen onder jullie deugd doen, denk ik. 

‘Oei, de boeren zijn bijna op’

Vredeseilanden gaat dit weekend de boer op met zijn nieuwe campagne ‘Oei, de boeren zijn bijna op’. Het campagnebeeld bestaat uit enkele boeren in een bokaal. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor het probleem van de uitstervende boerenstiel, wereldwijd. “Op die manier zetten we de toekomst van ons eten op het spel”, aldus Vredeseilanden. Boeren in ons land en daarbuiten hebben recht op een goed landbouwinkomen zodat ze kunnen leven van hun werk. Als Boerenbond ondersteunen wij deze boodschap en campagne ten volle.