Menu

Op de eerste rij, 12 december 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Klimaat op de agenda

Deze week is het al klimaat wat de klok slaat. De nieuwe Europese Commissie stelt haar Green Deal voor, in Madrid vindt de Klimaattop plaats en ook de Vlaamse regering heeft haar Vlaams klimaatbeleidsplan deze week afgeklopt. Voor alle duidelijkheid: wat Vlaams voorligt, is de definitieve goedkeuring van een plan dat in de zomer van 2018 al een eerste keer werd goedgekeurd door de vorige regering maar waarin door het nieuwe regeerakkoord de slimme kilometerheffing en de verplichte renovatie van woningen bij verkoop geschrapt werden. En dus moest voor de definitieve versie gezocht worden naar andere reductiemaatregelen … Voor ons was het cruciaal dat in het definitieve plan geen extra doelstellingen of reducties aan landbouw zouden worden opgelegd ten opzichte van wat vorig jaar werd afgesproken. Toen werd aan landbouw een reductie van 26% broeikasgasemissies tegenover 2005 opgelegd, te halen tegen 2030 waarbij de pensemissies met 19% moeten dalen. Deze reductiedoelstelling zal geen eenvoudige zaak zijn en zal van elk individueel bedrijf inspanningen vragen. Maar we hebben ons daartoe bereid verklaard, onder meer via de ondertekening van het ‘Convenant Enterische Emissies’. Met het in 2018 vastgelegde reductiepercentage doet landbouw wel degelijk zijn deel van de extra klimaatinspanning. Laat ons ook niet vergeten dat de uitstoot van landbouw ten opzichte van 1990 al met 19% gedaald is, terwijl bijvoorbeeld die van verkeer nog steeds jaar na jaar stijgt – ten opzichte van 1990 zelfs met 35%!

Wij deden in het verleden dus al ons deel en hebben ons in 2018 geëngageerd om opnieuw ons deel te doen. Ons signaal aan de Vlaamse politiek was de voorbije dagen duidelijk: als er extra reducties nodig zijn om de Vlaamse doelen tegen 2030 te bereiken, dan moeten die nu eerst komen van andere sectoren en niet van de landbouw! 

Er zullen trouwens, onder meer rekening houdend met de Green Deal en de uitkomst van de top van Madrid, in de toekomst nog sowieso extra klimaatinspanningen nodig zijn, van iedereen en van alle sectoren. Landbouw was, is en blijft bereid zijn deel daarin te doen maar wel op basis van een correcte verdeling en rekening houdend met de draagkracht en het potentieel van de sector waarbij er door onderzoek en innovatie haalbare, efficiënte en realistische wegen kunnen bewandeld worden om ook onze landbouw nog meer klimaatproof te maken. Bovendien vormen wij ook een deel van de oplossing! Aan het beleid om ook dat mee in rekening te brengen en naar waarde te schatten!

Landbouw was, is en blijft bereid zijn deel van de klimaatinspanningen te doen, rekening houdend met de draagkracht en het potentieel van de sector.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Fier op kerstbomen van hier

Nu Sinterklaas ons land verlaten heeft, begint iedereen toe te leven naar de eindejaarsfeesten. En daar hoort ook een kerstboom bij. Onze siertelers zijn al enkele weken druk bezig om iedereen van prachtige kerstbomen te voorzien. Voor de teler de eindfase van een teeltproces van jaren ... De klassieke fijnspar zoals we hem al jaren kennen is een topproduct waarvan de teelt al snel 7 jaar duurt. De Nordmann- en de Fraseri-kerstbomen, die bijna geen naalden niet meer verliezen, zijn maar liefst 12 jaar oud voor ze bij ons in de woonkamer belanden. Dat alles heeft zijn prijs ... Ik stel echter vast dat enkele ketens de kerstboom gebruiken om klanten te lokken en beslist hebben er geen marge op te nemen. Het lijkt wel alsof onze Vlaamse sierteeltproducten – de prijsstunt met de chrysant zit nog vers in ons geheugen – het nieuwe lokmiddel geworden zijn. Stunten met kortingsbonnen die de waarde hebben van de aangekochte kerstboom is het fatsoen voorbij. Dit kan niet blijven duren. Niet alleen de retail maar ook de consument moet er zich van bewust zijn dat alles zijn waarde heeft, ook die kerstboom waar jaren aan gewerkt is om hem in de beste vorm en kwaliteit in de woonkamer te krijgen. Boerenbond roept daarom de handelaars in kerstbomen op er mee voor te zorgen dat er morgen nog telers bereid gevonden worden om ze te telen. Ik denk niet dat je met deze stuntprijzen je toeleverancier van kerstbomen nog recht in de ogen kan kijken … Komende zaterdag zal ook dit item ongetwijfeld aan bod komen tijdens het ledencongres van AVBS, onze vakgroep voor siertelers en groenvoorzieners.

Meer informatie