Menu

Op de eerste rij, 11 juni 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

35 miljoen euro voor noodfonds voor aardappelsector en sierteelt: welkome steun!

Vorige week kregen we meer duidelijkheid over het lang aangekondigde noodfonds. Minister Crevits maakte bekend dat er 35 miljoen euro wordt vrijgemaakt binnen het Vlaamse noodfonds voor de sierteeltsector (25 miljoen euro) en de aardappelsector (10 miljoen euro). Dit is een zeer welkome ondersteuning – bovenop de andere steunmaatregelen – voor de twee zwaarst getroffen landbouwsectoren in de coronacrisis. We hebben vanaf het begin van de crisis gepleit voor een specifieke compensatieregeling voor onverkoopbaar product. De Vlaamse regering geeft met deze beslissing gehoor aan onze vraag. Alle appreciatie en dank aan minister Crevits hiervoor! Belangrijk is nu dat de toepassingsmodaliteiten van de steun snel duidelijk worden zodat de dossiers kunnen worden ingediend en de betaling snel kan volgen. Ondertussen zijn we samen met brancheorganisatie Belpotato ook blijvend in de weer om oplossingen te vinden voor de aardappelen die momenteel nog in de bewaarloodsen liggen. De schuren moeten zo snel mogelijk leeg geraken en gereinigd worden. Om voedselverliezen maximaal te vermijden, zetten we voor onze leden zeer binnenkort ook een online vraag- en aanbodplatform voor voederaardappelen op. Bedoeling daarvan is om zeer eenvoudig aardappeltelers met een overkoopbare stock aardappelen en rundveehouders, die gezien het dreigende voedertekort door de droogte aardappelen perfect kunnen verwerken in hun rantsoenen, met elkaar in contact te brengen. De details vinden jullie binnenkort in onze coronanieuwsbrieven en op onze Boerenbondwebsite.

Stelt de droogtecommissie het besproeien van velden nu echt gelijk met het vullen van zwembaden?

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Land- en tuinbouw, een essentiële activiteit of toch niet?

We beleven het droogste voorjaar sinds 1901 en de paar buien die we de voorbije week kregen, zullen  daar niks meer aan veranderen. In coronatijden werd onze sector onmiddellijk en heel terecht door de federale regering erkend als essentiële sector. We mochten en moesten doorwerken om de voedselproductie en voedselbevoorrading te verzekeren. Samen met de rest van de voedingsketen hebben we er inderdaad en graag voor gezorgd dat de winkelschappen tijdens de lockdown altijd gevuld bleven met kwaliteitsvol voedsel.

Geen voedsel zonder water evenwel … Sommigen schijnen dat niet te weten. Neem nu de Vlaamse droogtecommissie. Die adviseert in droogteperiodes over de te nemen maatregelen, zoals captatieverboden. Die adviezen vormen de basis voor de beslissingen van de provinciale droogtecommissies. Op de website van de Vlaamse droogtecommissie, bij ‘Op de hoogte van de droogte’, kon je vorige week lezen dat ze voorstelt om het gebruik van water voor niet-essentiële toepassingen te vermijden. Een uitstekend advies zou je denken, tot je verder leest. Naast het afspuiten van voertuigen, het vullen van zwembaden, het reinigen van straten, het besproeien van festivalweiden, parken en tuinen ... staat ‘sproeien van velden en weiden’ vermeld als een niet-essentiële toepassing. Ik heb het drie keer opnieuw gelezen. Stelt de droogtecommissie nu echt de beregening van gewassen voor voedselproductie gelijk met het vullen van zwembaden? Dat water een schaars goed is en dat we het efficiënt moeten inzetten, hebben we als sector na drie droge zomers zeer goed begrepen. Efficiënt watergebruik en nog meer initiatieven om water bij te houden en slim te gebruiken, zijn absoluut nodig. Er zullen ook structurele maatregelen nodig zijn en hinderpalen waar we nu op botsen om water te hergebruiken of uit te wisselen, moeten absoluut aangepakt worden. En daar willen wij voluit onze schouders mee onder zetten. Ik verwijs naar onze voorstellen in het vijfsporenplan van twee jaar geleden.

Maar water voor beregenen van gewassen en weiden bestempelen als een niet-essentiële toepassing, dat gaat er bij mij echt niet in. Onze sector moet in het zogenaamde afwegingskader (oftewel afschakelplan) dat zal bepalen welke sectoren in droogteperiodes prioriteit krijgen en welke geen toegang meer krijgen tot bepaalde waterbronnen, bovenaan de lijst staan van sectoren die prioritair water blijven krijgen. Voedselproductie is een essentiële activiteit – het beschikken over water om dat voedsel te produceren is even essentieel. Wie consequent is, moet dus erkennen dat net zoals bij de coronalockdown ook bij een waterlockdown onze sector moet kunnen blijven doorwerken.

Meer informatie