Menu

Op de eerste rij, 11 april 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

GLB na 2020?

Vorige week heeft de commissie Landbouw in het Europees Parlement zich uitgesproken over het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 (GLB). Daarmee wil ze nog haar stempel drukken vooraleer het Europees Parlement in verkiezingsmodus gaat. Tot een stemming in de plenaire vergadering komt het normaal niet meer, en dat maakt het vervolgtraject hoogst onzeker. De volgende Europese Commissie kan zelf met een nieuw voorstel komen, al is dat weinig waarschijnlijk. Meer aannemelijk is dat de volgende commissie Landbouw haar huiswerk opnieuw doet. Daarbij hangt veel af van de nieuwe evenwichten in het nieuwe Europees Parlement.

In elk geval kiezen de parlementsleden in de huidige landbouwcommissie ervoor om iets meer zekerheid en Europese stroomlijning in te bouwen in de rechtstreekse steun. De afbakening van een minimumaandeel voor de basisbetaling en de ecoschema’s is positief. Zo ook de inperking van de mogelijke overheveling van middelen van de rechtstreekse steun naar het plattelandsbeleid. Verder laten ze ook verder ruimte voor het behoud van gekoppelde steun.

Een verplichte kleine boerenregeling en herverdelende betaling past dan weer niet in de Vlaamse land- en tuinbouwcontext. Wat opvalt is de keuze om de jongeboerenregeling vrijwillig te houden. Dat zien wij toch anders!

Ten slotte sturen de Europese landbouwparlementairen erop aan de basisbetaling op regionaal niveau gelijk te trekken voor elke hectare tegen 2026. Tegen zulke flatrate zullen wij ons blijven verzetten. In een geleidelijk traject waarbij de waarde van de betalingsrechten verder naar elkaar toegroeit zonder op een flatrate te moeten eindigen, kunnen we ons wel vinden. We rekenen erop dat de minister deze Vlaamse gevoeligheden meeneemt tijdens de verdere besprekingen in de Raad.

Terwijl de timing over de inhoud op Europees niveau lijkt uit te lopen, blijft ook de discussie over het budget voorlopig open. De lidstaten beginnen wel al de strategische plannen voor de concrete invulling van het toekomstig Europese landbouwbeleid in hun regio uit te tekenen. Op Vlaams niveau is al een sterkte-zwakteanalyse opgemaakt. En begin mei worden de krachtlijnen voor het Vlaamse strategisch plan GLB voor advies neergelegd bij de adviesraden. Tegen de zomer wordt dan de oefening opgestart met de stakeholders over de concrete maatregelen die kunnen opgenomen worden in het strategisch plan. We zullen hierin zeker mee onze inbreng doen.

Maar eigenlijk varen we voorlopig blind: zonder zicht op de maatregelen, de mate van vrijheid en de centen die beschikbaar zijn. De verdere hervorming van het GLB is nodig maar vereist eerst een duidelijk kader maar ook tijd, net zoals het goed introduceren ervan in de bedrijfsplanning. Dat hadden de Europese landbouwparlementairen dan weer wel goed begrepen. Ze vragen terecht om de hervorming een jaar uit te stellen tot 2022. Deze hervorming verdraagt inderdaad geen haastwerk.

De beslissing om de Luxemburgse bossen weer open te stellen voor het publiek is onbegrijpelijk.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Waalse bossen open voor publiek: onverantwoord!

Haastwerk was er helaas wel bij René Collin, Waals minister van Landbouw die – ondanks stevig protest van onze kant én van ministers Van den Heuvel en Ducarme – besliste om de bosgebieden die gelegen zijn binnen de afgebakende zone voor varkenspest in de provincie Luxemburg, en waar recent geen besmette dieren meer aangetroffen werden,  eind vorige week weer open te stellen voor het publiek. Reden is de start van het toeristisch seizoen. Dit is totaal onbegrijpelijk. Deze beslissing staat gewoon haaks op de ernst van de situatie en het blijvend risico van verdere verspreiding. Daar kunnen de opgelegde voorwaarden niets aan veranderen. 

De impact van de aanwezigheid van het virus in Wallonië is nu al enorm. Als het virus zou overslaan naar wilde everzwijnen in Vlaanderen, dan zijn de gevolgen voor onze varkenssector gewoonweg niet te overzien!

Daarom eisen wij dat Collin zijn maatregel herbekijkt en minstens alle flankerende maatregelen die het wetenschappelijk comité van het FAVV naar voren schuift als voorwaarde voor openstelling, ook volledig overneemt en oplegt. Dat is nu niet het geval. Daarbij horen voor ons ook sensibiliseringsacties naar het publiek waarbij ook de lokale ondernemers worden ingeschakeld en extra handhaving én sluitende controles op de naleving van de uitgevaardigde flankerende maatregelen.

Meer informatie