Menu

Op de eerste rij, 10 oktober 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Vlaams regeerakkoord

Via een actuabericht konden jullie onze commentaar op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord al lezen. Zo’n akkoord kan je altijd op twee manieren bekijken: de pessimisten of criticasters zullen zeggen dat het glas halfleeg is, de optimisten zien het glas halfvol. En dat is ook met dit akkoord zo: er zitten positieve zaken in voor onze sector, maar ook dingen waarbij we de wenkbrauwen fronsen. In onze lezing is het glas halfvol.

De nieuwe regering erkent alvast dat land- en tuinbouwers ondernemers zijn die een strategische rol voor onze economie en onze maatschappij vervullen. Ze ondersteunt het ondernemerschap in de sector en benadrukt dat de toekomst van onze sector in innovatie en diversiteit ligt. Een eerlijke prijs voor onze producten, goed risicobeheer en een beter overleg binnen de agrovoedingsketen versterkt door het nieuwe GLB moeten onze bedrijven sterker en weerbaarder maken. Belangrijk ook is het principe van no gold plating, dit wil zeggen dat men bij het omzetten van Europese regels op Vlaams niveau geen strengere regels oplegt. Het belang van open ruimte wordt beklemtoond en de ruimtebalans wordt herbevestigd. Dat is allemaal positief. En we rekenen erop dat deze woorden ook in beleid zullen worden omgezet. Anderzijds zijn er ook zaken die ons ongerust maken. Zo lezen we dat de gekoppelde steun zal worden uitgefaseerd, dat het investeringsbeleid en het systeem van nutriëntenemissierechten zal worden hervormd en dat het erosiebeleid zal worden bijgestuurd. Het zijn zaken die de alarmbellen doen afgaan. Inzake natuurambities mikt men op 20.000 ha extra natuur onder beheer en 10.000 ha extra bos. De focus op Europese natuur blijft wel verankerd, maar naast de Europese natuurdoelstellingen – die al ambitieus zijn – wil men ook inzetten op Vlaamse natuur (stadsnabije natuur, Vlaamse parken …). Waar in Vlaanderen dit overal moet gebeuren, is niet duidelijk maar het feit dat de 750.000 ha agrarisch gebied niet expliciet vermeld wordt, maakt ons wel extra alert – hoewel de ruimtebalans gelukkig wel wordt herbevestigd.

Kortom, dit regeerakkoord bevat een heel aantal positieve zaken maar er zijn ook zaken waarbij er werk aan de winkel is, en die we dus nauwgezet zullen opvolgen.

Anders dan in de vorige regeerperiode zitten de bevoegdheden Landbouw en Omgeving niet in één hand. De toekomst zal uitwijzen of een opsplitsing een betere zaak is … Of net niet… In elk geval staat in deze nieuwe Vlaamse regering elke minister, in het bijzonder ook Hilde Crevits als nieuwe minister van Landbouw die voor ons onze eerste en belangrijkste gesprekspartner zal zijn, voor een bijzonder zware opdracht want de uitdagingen in alle domeinen, ook in land- en tuinbouw, zijn gigantisch. En er zullen harde en moeilijke discussies moeten gevoerd worden. En daar zullen we onze rol als belangenverdediger voluit spelen. Dé uitdaging zal erin bestaan om samen te werken, mekaar te vertrouwen en samen te investeren in de toekomst van onze sector. De nieuwe ploeg, onder leiding van minister-president Jan Jambon, zal in Boerenbond alvast een partner vinden voor een open en constructieve dialoog en samenwerking, en dat in het belang van al onze Vlaamse land- en tuinbouwers. Onze kersverse minister van Landbouw Hilde Crevits wens ik alle succes toe en veel gezond boerenverstand. Ze kan op ons rekenen.

De uitdagingen waar de Vlaamse regering voor staat, zijn gigantisch.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Landbouw deelt opnieuw in de klappen van internationale sancties

Afgelopen week raakte bekend dat de VS-vergeldingsmaatregelen mag uitvaardigen tegen de EU, naar aanleiding van het debacle rond de staatssteun aan vliegtuigbouwers Boeing en Airbus. De VS liet al weten importheffingen op voedingsproducten te zullen uitvaardigen. De Belgische zuivel- en fruitsector worden rechtstreeks getroffen, maar ook alle andere sectoren zullen hier indirect impact van ondervinden. Het is de zoveelste keer dat de sector de factuur betaalt van politieke beslissingen waar hij niets mee te maken heeft (het Ruslandembargo is nog niet verteerd). Het herhaaldelijk door elkaar schudden van deze Europese handelsstromen heeft namelijk steeds weer een effect op onze boeren. Voeg er de negatieve balans in het Mercosurakkoord aan toe en het lijkt wel uitverkoop … Onaanvaardbaar!

Meer informatie