Menu

Op de eerste rij, 10 januari 2019

Terug naar Opinie
"Ook in het ontwerp-MAP 6 wordt onze sector afgerekend op zaken die we niet in de hand hebben."

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Ontwerp-MAP 6 harde noot om te kraken

Net voor Kerstmis heeft Europa groen licht gegeven aan het ontwerp-MAP 6 van de Vlaamse overheid. Het openbaar onderzoek daarover loopt op dit moment. Niettegenstaande we vanuit Boerenbond hard en intensief onderhandeld hebben en erin geslaagd zijn op die manier heel wat onwerkbare en/of totaal onrealistische voorstellen van tafel te vegen, bevat het ontwerp-MAP 6 opnieuw heel wat verstrengingen. Het is en blijft dan ook een bijzonder harde noot om te kraken.

Zo wordt de sector ook in het nieuwe plan afgerekend op zaken die we niet in de hand hebben, zoals perioden van droogte of overvloedige regenval die een belangrijke impact hebben op de waterkwaliteit. De vele inspanningen door de sector worden niet beloond omdat de resultaten op het vlak van waterkwaliteit achterblijven. Daarmee zijn we trouwens niet alleen – ook de buurlanden en andere regio’s in Europa worstelen met hetzelfde probleem en lopen tegen dezelfde grenzen aan.

In het ontwerp van MAP 6 worden ook gebieden afgebakend op basis van grondwaterkwaliteit. Dit is en blijft voor ons onaanvaardbaar. Het proces dat zich afspeelt tussen bemesting, klimaat en bodemleven enerzijds en de diepere grondwaterlagen anderzijds is voor ons én voor vele wetenschappers volstrekt onduidelijk en niet aantoonbaar. In zulke situatie strenge maatregelen opleggen op basis van ontoereikende grondwaterkwaliteit in bepaalde regio’s – zonder dat kan aangetoond worden dat dit een gunstige impact zal hebben op de kwaliteit van het grondwater – is voor ons meer dan een brug te ver.

Zoals gezegd loopt op dit moment het openbaar onderzoek over het actieplan. Daarna moet het actieplan nog verder worden uitgewerkt en omgezet in Vlaamse wetgeving. Daarbij zal Boerenbond alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat dit nieuwe MAP werkbaar en haalbaar is voor onze land- en tuinbouwers. Zo voorziet het ontwerp-MAP mogelijkheden om land- en tuinbouwers die inspanningen leveren en goede resultaten kunnen voorleggen, vrij te stellen van verstrengingen. Wij rekenen erop dat die mogelijkheden geen lege doos zijn.

Ook in het ontwerp-MAP 6 wordt onze sector afgerekend op zaken die we niet in de hand hebben.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Afrikaanse varkenspest

Op het moment dat jullie dit stukje lezen, is Agriflanders in volle gang. Op de grootste veeteelt- en mechanisatiebeurs van Vlaanderen tekent iedereen die iets of wat te betekenen heeft in de sector present. Door de sanitaire maatregelen wegens de dreiging van Afrikaanse varkenspest zijn de traditionele varkensprijskamp en de berenveiling geschrapt. Maar de organisatie heeft van de nood een deugd gemaakt: met opgenomen beeldmateriaal en via een online veilingplatform zullen de topberen voorgesteld en geveild worden. Een format dat wellicht navolging verdient, gezien de sanitaire risico’s in onze sector alsmaar toenemen … Of hoe een sanitaire dreiging ook tot innovatie kan leiden.

Wat de ziekte zelf betreft, is er intussen het goede nieuws dat minister Ducarme eindelijk beslist heeft om in te gaan op onze vraag om de strikte vervoersmaatregelen enigszins te versoepelen zonder evenwel de sanitaire waakzaamheid te doen verzwakken. Wellicht vanaf half januari. Daarnaast blijven wij vanuit Boerenbond ook druk zetten op de marktactoren om het prijsverschil tussen Belgisch en ander varkensvlees verder weg te werken. Na eerder overleg met de slachthuissector en minister Schauvliege – wat een aantal correcties en compensaties voor de sector opleverde – spreken we nu de individuele retailers aan. De eerste in rij daarbij is Delhaize. Als resultaat van een onderhoud met onze vakgroep maakt Delhaize haar eerdere toezeggingen om prijshoudend te werken nu ook concreet. De supermarkt zet de prijs voor hun varkenshouders die leveren voor het ‘Beter voor Iedereen’-label vast op de prijs van voor het uitbreken van de ziekte en passen dat retroactief vanaf week 39 toe op alle vers vlees en op een deel van de charcuterie. Dit komt neer op goed 2 cent per kg. Met dit duidelijke en positieve signaal stappen we nu naar de andere retailers met de vraag: “En jullie ...?!”