Menu

Op de eerste rij, 10 augustus 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Droog, droger, droogst

Hét gespreksonderwerp van deze zomer … Het duurt nu al weken. De voorbije dagen beleefden we de tweede officiële hittegolf van het jaar en intussen zijn zelfs de records van het legendarische jaar 1976 verpulverd. De verzengende hitte van de laatste dagen veroorzaakt nog bijkomende schade. Telkens als er regen wordt aangekondigd, is er hoop maar elke keer opnieuw blijft het bij zeer lokale buien. Enkele regio’s hebben ondertussen een spatje regen gekregen, maar de vraag is of er nog veel te redden valt …

We hebben de voorbije weken bij Boerenbond niet stilgezeten en hebben de situatie op het terrein op de voet gevolgd. Minister Schauvliege laat intussen op onze vraag onderzoeken of de situatie als ramp kan erkend worden. Aan de gemeenten hebben we daarom gevraagd de schattingscommissies operationeel te maken. Wie een beroep wil doen op een schaderegeling of overmacht wil inroepen voor (administratieve) verplichtingen die men niet kan nakomen, zal sowieso moeten beschikken over bewijsmateriaal. Deze week zitten we ook rond de tafel met de aardappelsector om de situatie van de contracten te bespreken.

We zijn staan daarnaast continu in contact met de beleidsmakers, zowel de gouverneurs maar ook de Vlaamse administraties. In alle Vlaamse provincies zijn we er bij de discussie over het instellen van een beregenings- en captatieverbod in geslaagd om de gouverneurs ervan te overtuigen uitzonderingen te voorzien voor onze sector en wordt er ook maximaal rekening gehouden met specifieke vragen uit de sector en uit deelsectoren. Ook de afspraken met Aquafin, dat her en der gezuiverd water ter beschikking stelt, lopen vlot.

Voor een aantal verplichtingen en bepalingen in de mestwetgeving en de verzamelaanvraag die gekoppeld zijn aan data, wordt samen met de bevoegde Vlaamse administratie gezocht naar werkbare oplossingen. Grasland kan indien nodig opnieuw ingezaaid worden, ingezaaide groenbedekkers kunnen geoogst worden als voedergewas. Dat laatste was trouwens sowieso al mogelijk. Meer info hierover op pagina 4 van deze Boer&Tuinder. Intussen heeft Vlaanderen ook beslist om de voorschotten op de Europese premies eerder uit te betalen.

Het wordt nu afwachten of de erkenning als landbouwramp er komt. Het KMI moet onderzoeken of de voorwaarden vervuld zijn. Dat lijkt niet zo moeilijk en vrij evident, aangezien de situatie intussen al extremer is dan in 1976. Het KMI-advies wordt deze week verwacht. Bij gunstig advies, is het dan aan de Vlaamse regering om de situatie ook effectief te erkennen als ramp. En dat zal nodig zijn, want heel wat bedrijven hebben extra kosten gemaakt om de schade te beperken en de veesector staat voor een winter met hogere voederkosten. Wat de prijsvorming van een aantal producten betreft, blijft het voorlopig afwachten. We volgen de situatie op de voet en blijven ook verder de bijkomende maatregelen die nodig zijn, oplijsten en op tafel leggen. De meest actuele info vinden jullie op onze website en je kan je ook aanmelden voor onze Whatsapp-groep ‘Droogte’. Maar laat ons ondertussen hopen dat er zo snel mogelijk regen komt, maar ook weer niet te veel en liefst overal!

Het wordt nu afwachten of de erkenning als landbouwramp er komt.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Nogmaals safety first

Door de droogte is de oogst dit jaar heel wat vroeger op gang gekomen. Ook de droogte zelf brengt voor veel bedrijven bergen extra werk met zich mee. En dan slaat soms de vermoeidheid toe. Ik roep hierbij nog maar eens op om blijvend aandacht te hebben voor je eigen veiligheid en die van je omgeving. Laat de werkdruk je aandacht voor veiligheid bij het omgaan met materiaal en de veiligheid op de weg niet in het gedrang brengen! Zorg voor een goeie verlichting en zichtbaarheid van jezelf en je materiaal bij nachtwerkzaamheden. En zorg ervoor dat je zelf aandacht hebt voor wat er zich op en langs de openbare weg afspeelt. Andere weggebruikers beseffen niet altijd hoe moeilijk het is om met landbouwwerktuigen te manoeuvreren of uit te wijken. En probeer ook bij boertige reacties van anderen toch je kalmte te bewaren. Zulke reacties zeggen vooral iets over de medeweggebruiker. Want weet: uiteindelijk primeert veilig terug thuiskomen bij je gezin, zowel voor jezelf als voor de anderen.

Politici trekken op uitnodiging van Boerenbond de boer op

Het parlement is op dit moment gesloten. De parlementsleden zijn dus als het ware technisch werkloos. Het uitgelezen moment, dachten we, om hen vanuit Boerenbond uit te nodigen om hen één of twee dagen stage te laten lopen op een land- of tuinbouwbedrijf van hun keuze. Alle Vlaamse parlementsleden die zetelen in de commissie Landbouw en alle Vlaamse ministers van zowel de federale als de Vlaamse regering hebben een uitnodiging ontvangen. Met dit initiatief willen we de dames en heren politici in contact brengen met de dagelijkse realiteit op onze bedrijven. Het is bovendien voor hen dé gelegenheid om in dialoog te treden over verschillende zaken waarmee onze bedrijfsleiders dag in, dag uit te maken krijgen en waar de politici het beleidskader voor uittekenen, al dan niet wetende hoe het er in de feiten echt aan toegaat en wat de directe impact van hun beslissingen is voor onze bedrijven. De bedoeling van de inspanning die wij en ook de gast-bedrijfsleiders doen met deze stages is natuurlijk om ervoor te zorgen dat de politici (meer) waardering krijgen voor het werk van onze mensen en dat ze ook in hun beleid meer rekening houden met de gevolgen voor onze bedrijven. Heel wat parlementsleden en ministers hebben zich intussen aangemeld om te komen proeven van onze sector en bij te leren ‘op de werkplek’ van onze land- en tuinbouwers. Je kan hun belevenissen volgen op www.boerenbond.be/stages en op onze Facebookpagina.