Menu

Op de eerste rij, 10 augustus 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Fipronilcrisis deint uit

Enkele weken geleden had ik, samen met een aantal Oost-Vlaamse bestuursleden en de provinciegouverneur, de kans om een moederdierenbedrijf in de pluimveesector te bezoeken. De zorg voor kwaliteit in de bedrijfsvoering viel daarbij iedereen op. Indrukwekkend hoe de bedrijfsleider, ondersteund door de bedrijfsdierenarts, continu aan de slag is met het welzijn en de gezondheid van de dieren. Het antibioticagebruik en de dierensterfte op het bedrijf zijn tot quasi nul herleid en ook de bioveiligheid is topprioriteit.

We ramen de schade in de fipronilcrisis voorlopig op 10 miljoen euro. Die schade moet vergoed worden.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Het is dan ook bijzonder erg dat deze sector – en meer bepaald de leghennensector – vandaag zo hard getroffen wordt door frauduleuze, echt misdadige praktijken van leveranciers en daar cash de prijs voor
betaalt … Degoutant daarbij is de profileringsdrang van sommige politici en anderen op de kap van de sector.

Het is belangrijk dat er nu snel klaarheid komt in deze hele zaak. Minstens even belangrijk is dat de schuldigen gestraft worden en opdraaien voor de schade, want die loopt op. Een voorzichtige raming brengt ons op een schade van minstens 10 miljoen euro. Die schade moet vergoed worden. Boerenbond zal de getroffen leghennenhouders daarom bijstaan bij het indienen van schadeclaims en het inleiden van juridische procedures. De afhandeling van zo'n zaak kan echter lang op zich kan laten wachten en het is ook niet denkbeeldig is dat het verhalen van de schade op de schuldigen op niks uitdraait. Daarom vraag ik ministers van Landbouw Denis Ducarme (federaal) en Joke Schauvliege (Vlaanderen) om ook steun door de overheid te onderzoeken. Mogelijke pistes zijn een vergoeding vanuit het Sanitair Fonds, naar analogie met de dioxinecrisis en overbruggingskredieten met staatssteun. Gezien bedrijven in meerdere lidstaten getroffen zijn, vragen we om ook uit de Europese crisisreserve middelen vrij te maken voor de getroffen bedrijven. Steun van de overheid is absoluut noodzakelijk om de zware schade die de individuele bedrijven lijden, te helpen dragen. Geen enkele ondernemer kan dit soort tegenslagen individueel opvangen.

We blijven de situatie uur na uur opvolgen.

Vakantietijd, komkommertijd?

Normaal is deze periode het moment om het even wat rustiger aan te doen. Wat meer thuis zijn, genieten van de tuin, de Belgische zomer, tijd voor een praatje hier of daar … en voor het inlossen van gedane beloftes in het jaar die je altijd voor je uit hebt geschoven als gevolg van de actualiteit van de dag. Voor mij is de zomer ook het moment om hier en daar eens binnen te lopen op bedrijven van onze leden of een praatje te maken op het veld. We hebben het dan over het weer, de prijzen, de ‘paperasserij’ op onze bedrijven, de kilo’s en het vochtgehalte, de dagelijkse zorgen … Over de druk op de agrarische ruimte in Vlaanderen en wat dat doet met onze bedrijven, wat het bijvoorbeeld betekent om te boeren in een gebied waar natuurinrichting leidt tot vernatting van je hele huiskavel, maar ook over de evoluties in onze land- en tuinbouwsector en de manier waarop onze bedrijfsleiders hun eigen weg zoeken én maken. Mannen en vrouwen met de voeten op de grond, met een heldere kijk op de wereld rondom ons én vooral ook met hun eigen gedacht en veel gezond boerenverstand. Meer en meer kijken ze ook op die manier naar hun eigen bedrijfsontwikkeling. Onze bedrijven moeten verder kunnen ontwikkelen, maar bedrijfsontwikkeling is meer dan groeien in omvang alleen. Onze boodschap wordt duidelijk begrepen: eerst beter, dan eventueel meer. Het is niet een kwestie van schaal, maar wel van de juiste schaal en vooral ook van kiezen voor het bedrijfsconcept waar jij je goed bij voelt. Want ook dàt loont op termijn! Als ik de verhalen hoor en de bedrijven zie die zeer bewust kiezen voor een specifieke benadering, zowel qua ras of variëteit en/of als afzetkanaal, en ik stel vast dat zij er door weloverwogen keuzes in slagen om een correct inkomen te halen, dan kan ik niet anders dan zeggen: goed bezig mannen (en vrouwen natuurlijk)!

Je eigen bedrijfsverhaal maken waar jij zelf (en je gezin) achter staat en daar vol voor gaan. Tevreden zijn met je keuzes ook, met wat je bent en wat je hebt … Ik zag het op de gezichten van Steven, Nathalie, David, Dirk, Bart, Jonas … Meer moet dat niet zijn tijdens een periode die komkommertijd zou moeten zijn ...