Menu

Terug naar Opinie >Faire prijzen voor elke boer

Faire prijzen voor elke boerTerug naar Opinie >

Alle sectoren
Alle regio's

Slimme boeren vragen slimme aankopers, slimme consumenten en een slimme overheid. Samen voor faire prijzen.  Dat was de boodschap die ik gebracht heb in een 2,5 uur durend interview met Pano. Ik heb er uitgelegd hoe zwaar de inkomensonzekerheid weegt op onze bedrijven.

Onze boeren en tuinders worden geconfronteerd met te lage en sterk schommelende prijzen. En laat ons eerlijk wezen: daar bestaat geen mirakeloplossing voor. Zorgen voor faire prijzen is daarentegen een collectieve verantwoordelijkheid van beleid, aankopers en retailers, consumenten en ook van boeren en tuinders zelf.

Dat beleid heeft zich te veel teruggetrokken uit een strategische markt als landbouw en voeding. Het beleid moet opnieuw werk maken van slimme marktbescherming, marktcorrectie en marktversterkende maatregelen.

Aankopers gaan voor eigen winstmaximalisatie ten koste van andere spelers in de keten, in eerste instantie de boer en tuinders. Slimme aankopers moeten daarentegen gaan voor een win-winsituatie als volhoudbare oplossing voor de hele keten.

Te veel consumenten gaan nog steeds voor de goedkoopste prijs. Slimme consumenten gaan voor de beste prijs die de kosten dekt en faire marges toelaat doorheen de keten.

Slim boeren is slechts één element in het complexe verhaal.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

En ook onze boeren moeten in deze context ‘slim’ zijn. Daarmee bedoel ik dat zij hun ondernemerschap moeten opnemen, hun risico’s goed moeten inschatten, hun cijfers goed in de vingers moeten hebben, voeling moeten hebben met de markt en natuurlijk ook aandacht voor efficiëntie. In de reportage laat men uitschijnen dat ik vind dat slim boeren dé enige oplossing is voor faire prijzen. Dat is natuurlijk niet zo. Het is één element in het complexe verhaal. Faire prijzen zijn enkel mogelijk wanneer vanuit de verschillende hoeken die ik hierover heb genoemd verantwoordelijkheid wordt opgenomen. Maar die uitspraak heeft men niet weerhouden in de uitzending. Wellicht omdat het niet paste in het verhaal …

Ook de passages over de inspanningen die we vanuit Boerenbond leveren om onze boeren te ondersteunen in het maken van de juiste keuzes werden vakkundig weggeknipt. Die juiste keuze kan de weg vooruit zijn naar een leefbare en waardige toekomst binnen een veelkleurige sector waar er plaats is voor een grote diversiteit aan bedrijven, maar ook de keuze voor een nieuwe uitdaging buiten de sector. In het interview is daar nochtans uitgebreid op ingegaan. Maar wellicht paste dat ‘menselijke’ gelaat van Boerenbond niet in de Pano-teneur …

Een faire prijs voor een fair product, en dat voor al onze bedrijven. Meer vragen onze boeren én Boerenbond niet. Maar daartoe komen is een verantwoordelijkheid van zowel beleid, keten, sector als van de consument. En laat er geen twijfel over bestaan: Boerenbond is er voor élke boer, groot of klein, vernieuwend of traditioneel, in elke sector, in elke niche – en daarbij ook met alle mogelijke aandacht voor hen die het moeilijk hebben.

Sonja De Becker
voorzitter Boerenbond

Herbeluister vanaf 01:10:00 onze reactie op de Pano-uitzending over de slechte prijsvorming.