Menu

Eigendomsrecht en vrije teeltkeuze op de schop?

Terug naar Opinie
Themes: 
“Praat niet enkel over de boeren maar ook met hen.” Dat was de oproep van onze voorzitter Sonja De Becker in ons ledenblad vorige week.

Duidelijk niet begrepen door de voorzitter van Fedagrim die naar aanleiding van het ‘landbouwparlement’ op Agribex - om de open ruimte en de biodiversiteit te redden - het voorstel lanceerde om het eigendomsrecht te beperken en de vrije teeltkeuze in vraag stelde. Voorstellen die meer dan menig wenkbrauw deden fronsen en (terecht) hevige reacties uitlokten van boeren en Boerenbond. Met heel veel goede wil zouden we kunnen stellen dat de intenties misschien goed waren maar de concrete voorstellen getuigen duidelijk van een gebrek aan kennis van de realiteit en de beleidscontext en zijn vooral koren op de molen van zij die graag zouden zien dat het ondernemerschap van boeren verder wordt gefnuikt. Wie de sector kent, weet immers dat wij hier geen grote monoculturen kennen en weet ook hoeveel inspanningen onze boeren de afgelopen jaren hebben geleverd op het vlak van natuur, milieu en biodiversiteit en welke vooruitgang er op het terrein ook werd geboekt! Ja, ook door leden van Boerenbond! En ja, ook onder impuls van Boerenbond die – in strijd met wat de voorzitter van Fedagrim insinueerde – wel degelijk al jaren inzet op en ook met eigen centen investeert in de verduurzaming van de sector en haar leden hierin stimuleert en begeleidt. De voorstellen en uitspraken van Fedagrim staan dus ook haaks op de realiteit, maar ook op het geloof in het ondernemerschap en de innovatiekracht van de sector waarnaar minister-president Jambon terecht verwees bij de opening van Agribex.

Wat Fedagrim bezielt om het vingertje omhoog te steken, blijft een raadsel. In de plaats van uitspraken te doen over wat land-en tuinbouwers zouden moeten doen en niet meer mogen doen, zou Fedagrim beter voor eigen deur vegen en nagaan op welke manier zij als sectorfederatie een bijdrage kunnen leveren aan de economische en maatschappelijke uitdagingen waarvoor onze sector staat. Op het vlak van machines, stallenbouw en installaties is er immers nog terrein te winnen door middel van innovatie, onderzoek en nieuwe technieken. Land- en tuinbouwers moeten vandaag echter vaststellen dat niet alle producten of installaties conform de regelgeving zijn of niet steeds aan de gestelde verwachtingen voldoen. Maar wanneer daarover wordt aangeklopt bij Fedagrim, blijft het stil.

De vraag is dus welke heer Fedagrim met dergelijke polariserende stellingen en uitspraken dient? Niet de boer in elk geval.

Meer informatie

Themes: