Menu

De deur staat open voor alle boeren

Terug naar Opinie
Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker schreef een opiniestuk naar aanleiding van een artikel in De Standaard.

Landbouwer Joe Dieryck schrijft in zijn opiniestuk in deze krant dat ‘de Boerenbond niet voor alle boeren spreekt’ (DS 2 december). Laat me duidelijk zijn: ik pretendeer niet te spreken voor álle boeren, maar ik spreek wel – en dat is mijn verdomde plicht – voor en namens mijn leden, boeren en tuinders. Met 16.000 zijn ze – en met dat getal zijn wij de grootste en meest representatieve landbouworganisatie in dit land. Die 16.000 leden zijn zeer divers: klein, groot, gespecialiseerd, gemengd, gangbaar of bio enzovoort.

Voor elk van hen zetten wij medewerkers en middelen in: dus ook voor Community Supported Agriculture-bedrijven, biobedrijven, bedrijven met groene zorg, hoeve­verkoop, en dat al vele jaren. De Boerenbond spreekt en werkt dus niet alleen voor ‘intensieve landbouwvormen’.

Onze representatiegraad blijft op peil. Een van de belangrijke redenen daarvoor, is onze structuur. Dieryck suggereert dat er belangenvermenging is tussen de standpunten die de Boerenbond inneemt en de belangen van bedrijven die tot de Boerenbondgroep behoren. Maar onze structuur is er net op gericht enige vorm van belan­gen­vermenging – in beide richtingen – te vermij­den.

De bedrijven die tot de groep behoren en onze ledenorganisaties beslissen en opereren onafhankelijk vanuit de eigen opdracht­ en aangestuurd door het eigen bestuur­. Standpunten van de Boerenbond worden ingenomen door het hoofdbestuur, dat bestaat uit actieve boeren en tuinders die door hun leden gemandateerd zijn via een democratisch verkiezingsproces. Zij zetten zich belangeloos in voor hun collega’s. Ik voel me beledigd in hun plaats bij de insinuatie dat zij niet de stem en belangen van hun collega’s zouden vertolken.

Dieryck schrijft dat er competente mensen bij de Boerenbond werken. Dat is zo, en die mensen hebben hem over de jaren heen al verschillende keren persoonlijk gehol­pen en bijgestaan. Zo slecht worden ze dan toch niet aangestuurd ... Hij bevestigt daarmee overigens zelf dat onze organisatie openstaat en werkt voor alle boeren en tuinders, ongeacht hun bedrijfsvorm of omvang.

Misschien nog een laatste zaak: de belan­genverdediging van de Boerenbond komt niet alleen zijn leden ten goede, maar alle land- en tuinbouwers in dit land. Net zoals de vele miljoenen euro’s die we elk jaar opnieuw besteden aan de begeleiding van innovatieve boeren en tuinders (via ons innovatiesteunpunt), aan onderzoek dat de sector moet helpen in de grote uitdagingen waar we voor staan (via ons onderzoeksfonds) en onze investeringen (via ons investeringsfonds) in nieuwe bedrijven en technologieën die de sector in zijn geheel vooruithelpen (zoals onze investering in Biotalys en Aphea.bio, bedrijven die biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen). Ook dat is de Boeren­bond.

Ik weet het: hoge bomen vangen veel wind, maar af en toe heeft de waarheid haar rechten. Joe Dieryck mag gerust eens langskomen om te praten mét de Boerenbond, onze deur blijft openstaan.

Verschenen op donderdag 3 december 2020

Meer informatie