Menu

Terug naar Pers >Opinie

Opinie

"Hoewel met dit IPA zeker niet alle problemen opgelost worden, is het wel een eerste belangrijke stap vooruit."

Opinie

Sonja De Becker: "Niet meer voor minder is ons standpunt in de discussie over de financiering van het GLB na 2020."

Opinie

Sonja De Becker: “De resultaten van de imago-enquête zijn een signaal waaruit we lessen moeten trekken.”

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Opinie

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker bespreekt de landbouwactualiteit.

Opinie

Sonja De Becker: “Elke bestemmingswijziging die leidt tot waardevermindering moet volledig worden gecompenseerd.”

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit.

Opinie

Voorzitter Sonja De Becker bespreekt de landbouwactualiteit.

Opinie

Sonja De Becker: "Een eerlijke prijs voor een eerlijk product, dat is de simpele eis van de Europese vleesveehouders."

Opinie

Voorzitter Sonja De Becker bespreekt de landbouwactualiteit.

Opinie

Sonja De Becker: "In de klimaatverandering zijn we een deel van het probleem, maar ook een deel van de oplossing."

Opinie

Sonja De Becker: “Er staat geen gelijkheidsteken tussen vlees en ongezond."