Menu

Terug naar Pers >Opinie

Opinie

“Laat ons opletten dat het politieke schouwspel dat zich momenteel afspeelt, de aandacht niet afleidt van de essentie.”

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Opinie

"We blijven consequent pleiten voor meer Europa en een sterker Europees budget."

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit.

Opinie

"Meer dan 80% van de PWA’ers die momenteel in de Limburgse fruitteelt werken komen uit Wallonië."

Opinie

“Het is positief dat het onderzoek over ammoniakemmissie bij vleesvee onze vleesveehouders opnieuw perspectief biedt.”

Opinie

“Zowel in Duitsland als in Frankrijk ontstaat voorzichtig enige bereidheid om meer bij te dragen aan Europa.”

Opinie

"Hoewel met dit IPA zeker niet alle problemen opgelost worden, is het wel een eerste belangrijke stap vooruit."

Opinie

Sonja De Becker: "Niet meer voor minder is ons standpunt in de discussie over de financiering van het GLB na 2020."

Opinie

Sonja De Becker: “De resultaten van de imago-enquête zijn een signaal waaruit we lessen moeten trekken.”