Menu

Terug naar Pers >Opinie

Opinie

"Enkel een combinatie van maatregelen zal onze Vlaamse land- en tuinbouw weerbaarder kunnen maken tegen weersextremen."

Opinie

Nieuw exportmarkten openen en groeiopportuniteiten in bestaande markten maximaal benutten is en blijft van levensbelang.

Opinie

Diversiteit is een troef in onze Vlaamse landbouw. Hoe diverser, hoe weerbaarder en veerkrachtiger we zijn.

Opinie

"Wij verwachten van het nieuwe Vlaamse departement Omgeving heel uitdrukkelijk een oplossingsgerichte ingesteldheid."

Opinie

"Respect voor het eigendomsrecht geldt ook voor percelen in landbouwgebied, waarop landbouwers hun inkomen verdienen!"

Opinie

"Boerenbond zal eisen dat alle bossen die herbevestigd zijn als agrarisch gebied van de kaart worden geschrapt."

Opinie

Sonja De Becker: “Onze producenten zijn het hart van de belangrijkste Vlaamse sector.”

Opinie

"Meer inzetten op volgehouden preventie en sensibilisering om te voorkomen dat afval in bermen en op akkers terechtkomt"

Opinie

Sonja De Becker: "Onze eigen producten bevatten alle stoffen voor een gezond dieet, alleen weten we het niet meer."

Opinie

Sonja De Becker: “Het echte probleem bij Natuurpunt zit in het verlies van de alleenheerschappij op het terrein.”

Opinie

"Zie je het al gebeuren dat landbouwers alle buren moeten gaan waarschuwen vooraleer er gesproeid kan worden?"

Opinie

Sonja De Becker: “Een sterke bundeling van het aanbod kan ik enkel toejuichen."