Menu

Terug naar Pers >Opinie

Opinie

“Enkel een duurzaam verdienmodel voor àlle schakels in de keten biedt een toekomst voor de Europese suikerbiet.”

Opinie

Sonja De Becker: “Waarom is Natuurpunt geen voorstander van bestrijding van de buxusmot?”

Opinie

Naar aanleiding van Europadag schreef Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker een opiniestuk.

Opinie

Sonja De Becker: "Een korting van het GLB-budget staat haaks op de landbouwrealiteit."

Opinie

Sonja De Becker: “De Vlaamse land- en tuinbouw dreigt tot drie keer toe het kind van de rekening te worden.”

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Opinie

Sonja De Becker: "Slim boeren is slechts één element in het complexe verhaal."

Opinie

“Voor ons is het cruciaal dat het bestaande verbod op verkoop met verlies aan de consument behouden blijft.”

Opinie

“Niet tegen fusies van gemeenten, maar wel tegen een verplichte golf van fusies van kleine plattelandsgemeenten."

Opinie

Sonja De Becker: "Bij alles wat we doen, moeten we ons één vraag stellen: wat brengt dit op voor onze leden?"

Opinie

“Laat ons opletten dat het politieke schouwspel dat zich momenteel afspeelt, de aandacht niet afleidt van de essentie.”

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.