Menu

Terug naar Pers >Opinie

Opinie

"Voor de zoveelste keer proberen sommigen een milieudoelstelling te misbruiken om een ideologisch punt te realiseren."

Opinie

"Ondanks onze vragen en bekommernissen heeft de regering de wet onbelast bijklussen ongewijzigd goedgekeurd."

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Opinie

“Laat ons hopen dat het geplande landbouwdebat in Nederland gevoerd wordt op basis van de volledige feiten.”

Opinie

Sonja De Becker: "De teller in Dimona zal de rechtszekerheid voor werkgevers in de tuinbouw enkel maar verbeteren."

Opinie

“De premier beloofde er alles aan te doen om te verhinderen dat landbouw de prijs van de brexit zou moeten betalen.”

Opinie

Sonja De Becker: “Hoe moeten boeren distels in de 1 meterteeltvrije zone aanpakken?”

Opinie

Sonja De Becker: "Het GLB na 2020 lijkt uit te draaien op veel meer vereisten voor veel minder centen"

Opinie

"Nu wordt de basis voor het komende beleid gelegd, en dat kan maar beter de juiste accenten bevatten."

Opinie

“Enkel een duurzaam verdienmodel voor àlle schakels in de keten biedt een toekomst voor de Europese suikerbiet.”

Opinie

Sonja De Becker: “Waarom is Natuurpunt geen voorstander van bestrijding van de buxusmot?”

Opinie

Naar aanleiding van Europadag schreef Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker een opiniestuk.